DB Energy chce przejść na rynek główny GPW z nową emisją akcji

W październiku spadły ceny węgla kamiennego
2 grudnia 2022
BGK wprowadza program TERMO. Wyższe wsparcie na termomodernizację i remonty
2 grudnia 2022

DB Energy planuje, że przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect odbędzie się w najbliższych miesiącach – poinformowali przedstawiciele spółki. Prace nad prospektem są zaawansowane, a debiutowi na GPW będzie towarzyszyć emisja akcji.

„Prace nad prospektem sporządzanym w związku z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW są zaawansowane i możliwe jest, że proces zakończymy ostatecznie na przełomie roku. Stosownie do uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wraz z przeniesieniem notowań, planowana jest oferta publiczna do 415.000 nowych akcji” – powiedział Łukasz Feldman, dyrektor finansowy DB Energy.

Klientem docelowym DB Energy są średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których firma oferuje obsługę całego procesu poprawy efektywności energetycznej od przepisu na redukcję zużycia energii, poprzez realizację i finansowanie inwestycji w ramach ESCO (skrót od Energy Service Company). W modelu ESCO to DB Energy pokrywa w całości nakłady inwestycyjne, a potem dzieli się z klientem oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia kosztów zużycia energii i emisji.

„Mamy stabilnego partnera – szwajcarski fundusz Susi Partners, który finansuje naszą działalność inwestycyjną i wspiera nas w badaniu standingu finansowego klientów oraz prowadzeniu due diligence. Te działania zabezpieczają nas przed ewentualną niewypłacalnością klienta. Faktem jest też, że na projekt w formule ESCO najczęściej decydują się u nas klienci, którzy mają pieniądze i mogliby sami sobie sfinansować tę inwestycję. Jednak z powodów biznesowych wolą inwestować środki w swój park przemysłowy związany bezpośrednio z produkcją, a ESCO jest dla nich wygodne, bo to nie jest kredyt i może być finansowaniem pozabilansowym” – powiedział Dominik Brach, wiceprezes DB Energy. 

Przedstawiciele spółki poinformowali, że z pierwszej transzy pozostawionej do dyspozycji DB Energy przez fundusz w wysokości 20 mln euro, wykorzystali do tej pory 7 mln euro.

„Systematycznie przeprowadzamy rozpoznanie rynku z naszym partnerem, a jeśli przyjdzie do realizacji większych inwestycji niż wartość uruchomionej transzy, to mamy na to potencjał finansowy” – powiedział Feldman. 

W I kw. roku obrotowego 2022/2023, zakończonym 30 września 2022 r., DB Energy miało 9,46 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 6,33 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie do 2,8 mln zł z 0,08 mln zł przed rokiem. Zysk netto wyniósł 0,99 mln zł wobec – 0,26 mln zł przed rokiem. 

„Ponad 95 proc. w I kwartale roku obrotowego to były przychody z części inwestycyjnej, a 5 proc. stanowiła część doradcza i pozostałe usługi. Spodziewamy się jednak, że ESCO będzie miało rosnący wpływ na działania finansowe spółki w przyszłości. Można upraszczając powiedzieć, że projekty generalnego wykonawstwa, ponieważ są realizowane w krótkim horyzoncie czasowym, generują dla spółki bieżący przychód. To daje nam bezpieczeństwo i poduszkę finansową, która z kolei pozwala na angażowanie się spółki w realizacje prowadzone w modelu ESCO. Ma on tę specyfikę, że wymaga od nas zaangażowania środków finansowych w dłuższym okresie” – dodał Feldman. 

Rosnące ceny energii mają bezpośredni wpływ na projekty ESCO realizowane przez DB Energy.

„W kontraktach ESCO wiążemy się z klientem nawet na 10 lat do przodu i dzielimy się z nim w tym okresie oszczędnościami. W tych projektach, które rozpoczęliśmy, klienci jeszcze rozliczają się po cenach kontraktowanych w minionych latach, czyli po starych. My z naszymi projektami w okres wysokich cen, dopiero wchodzimy. Z naszej perspektywy są one korzystne w tym sensie, że generują kwotowo duże oszczędności dla klienta, od których naliczane jest nasze wynagrodzenie. Klient, który redukuje i będzie redukował z nami te wysokie ceny energii naprawdę poczuje w budżecie firmy, że oszczędza” – wyjaśnił Feldman.

„Nie wiadomo, jak będą kształtowały się ceny energii w przyszłości, ale nawet jeśli spadną, to raczej umiarkowanie. W ostatecznym rozrachunku, jeśli nawet trochę spadną, to może to oznaczać tylko tyle, że oszczędności, które kalkulowaliśmy w naszych projektach, nie będą 3 razy większe, tylko 2,5 razy większe niż oczekiwaliśmy” – dodał Brach. 

DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelu ESCO (energy saving contract – finansowanie długoterminowe), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu