Prezes PGE: Nie można korzystać wyłącznie z OZE bez wykorzystania energii z atomu

W grudniu sprzedano mniej uprawnień do emisji CO2
19 stycznia 2023
PSE zawarło umowy ramowe na roboty budowlano-montażowe
19 stycznia 2023

Polska musi mieć stabilne źródła energii, które zagwarantują nam bezpieczeństwo, a polskiej gospodarce konkurencyjność – mówił w Davos Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, podczas panelu „Ścieżka ku europejskiej suwerenności energetycznej”. W spotkaniu poświęconym współpracy polsko-koreańskiej przy planowanej budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie wzięli udział m.in. Andrzej Duda, prezydent RP i Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

„Nie ma wątpliwości wśród rozsądnych i trzeźwo myślących ekspertów, że nie można korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, bez wykorzystania energii pochodzącej z atomu. To jest dzisiaj konieczność dziejowa, wymaganie przyszłości i zobowiązanie przed przyszłymi pokoleniami, aby zapewnić energię z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie w sposób najbardziej stabilny i bezpieczny” – powiedział, we wstępie do dyskusji w Davos, Andrzej Duda, prezydent RP. 

31 października 2022 r. prezesi PGE, ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, zakładający opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400. Czytaj więcej: Decyzja o realizacji projektu elektrowni atomowej znajdzie się w strategii PGE

„Myśląc odpowiedzialnie o przyszłości Polski musimy stawiać na przewidywalne źródła, które przez najbliższe kilkadziesiąt lat zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Stąd zaangażowanie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w ten projekt” – powiedział Dąbrowski.

Jak zaznaczył, budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowi odpowiedź na kryzys energetyczny, wysokie ceny surowców i uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

„Dzisiaj polskie źródła wytwarzania energii są jeszcze oparte na węglu, ale to jest kwestia przejściowa. W perspektywie kilkunastu lat będziemy odchodzili od węgla, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, gdyż wydobycie tego surowca jest coraz droższe. Polityka klimatyczna nakłada też na nas ogromne wydatki na emisję CO2. Tylko w tym roku PGE Polska Grupa Energetyczna wyda na nie ponad 20 miliardów złotych. Z tego wynika potrzeba budowy źródeł niskoemisyjnych i inwestycje w odnawialne źródła energii. Udział w projekcie budowy elektrowni jądrowej jest właśnie realizacją tej polityki, aby produkować energię tańszą, a jednocześnie stabilną i zapewniającą polskim gospodarstwom domowym akceptowany poziom cen, a polskiej gospodarce trwałą konkurencyjność na świecie” – dodał szef PGE.

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych mówił, że projekt PGE, ZE PAK i KHNP jest wsparciem dla polskiej energetyki w kontekście planowanych przez rząd elektrowni jądrowych, z których pierwsza ma wykorzystywać amerykańską technologię firmy Westinghouse.

„Jesteśmy zainteresowani, żeby budować jak najszybciej i w jak największym wymiarze energetykę jądrową, bo to ma być w przyszłości fundament polskiego miksu energetycznego wraz z energią odnawialną, w zakresie której też odnosimy wielkie sukcesy. Mamy już dzisiaj 18 proc. energii w Polsce wytwarzanej wprost ze źródeł odnawialnych, a w sumie 35 proc. ze źródeł nieemisyjnych i niskoemisyjnych. To jednak nie są źródła stabilnej energii, one wymagają stabilizacji i tę stabilizację zapewni nam energetyka jądrowa, która będzie w przyszłości głównym elementem polskiego miksu energetycznego” – powiedział Sasin. 

Czytaj także: PGE, ZE PAK i KHNP opracują plan budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie

Maciej Stec, reprezentujący w dyskusji ZE PAK, zwrócił uwagę na przygotowanie lokalizacji w Pątnowie do budowy kolejnej w Polsce elektrowni jądrowej.  

„W Wielkopolsce Wschodniej od 60 lat jest produkowany prąd, w związku z czym istnieje duża akceptacja społeczna dla energetyki, a dodatkowo w regionie został przyjęty plan transformacji energetycznej związany ze zbliżającym się wyłączeniem wciąż działających elektrowni konwencjonalnych. Mamy bardzo dobre warunki geologiczne i techniczne oraz sejsmiczne, jesteśmy przy kluczowym węźle, z którego już możemy dostarczać prąd we wszystkich kierunkach” – powiedział Stec.

Przyszła elektrownia jądrowa będzie zasilana reaktorami ARP1400. KHNP jest obecnie trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu