Hymon doradza jak założyć farmę fotowoltaiczną

W najbliższych dniach wyhamują obniżki cen paliwa
24 lutego 2023
KGHM jako jedyna polska firma w rankingu Carbon Clean 200TM
27 lutego 2023

Ze względu na rosnącą popularność odnawialnych źródeł energii eksperci Hymona zdecydowali się przybliżyć temat posiadania farm fotowoltaicznych oraz formalności niezbędnych do założenia takiej farmy.

W odróżnieniu od mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli niewielkiej instalacji produkującej prąd na własny użytek np. dla gospodarstwa domowego bądź firmy o niewielkim zużyciu energii, farma fotowoltaiczna jest dużej wielkości instalacją fotowoltaiczną, której powierzchnia wynosi minimum 2 hektary, dlatego może być zamontowana wyłącznie na ziemi. Jest ona złożona z wielu modułów, które mogą wytworzyć duże ilości energii elektrycznej. Farmy fotowoltaiczne są przydatne w przypadku dużego zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystać z nich mogą np. duże firmy przemysłowe, gospodarstwa rolne, a nawet miasta, których zużycie energii jest znaczne.

Jeżeli chce się założyć farmę fotowoltaiczną niezbędne jest posiadanie lub dzierżawienie ziemi, która spełnia konkretne warunki. Przede wszystkim istotne znaczenie ma jej położenie względem stron świata (najlepszym gruntem będzie lekko nachylony w stronę południową), a także brak zacienienia przez drzewa lub inne obiekty. Od ilości światła, które dociera do paneli fotowoltaicznych, zależeć będzie efektywność całej instalacji. Rekomendowaną klasą gruntu w przypadku farm fotowoltaicznych są klasy VI, V i VI pochodzenia mineralnego, a także nieużytki rolne. Ważna jest także odległość od linii energetycznych średniego napięcia, które powinny znajdować się blisko, w celu ich łatwiejszego podłączenia do sieci.

Wybierając lokalizację farmy dobrze jest także upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się żadne obiekty, które mogą powodować duże zapylenie, a tym samym negatywnie wpływać na działanie instalacji. Farma fotowoltaiczna nie może znajdować się także na terenach zalewowych ani na obszarach ważnych pod względem ekonomicznym np. Natura 2000.

Poza odpowiednią lokalizacją należy również uzyskać pozwolenie na budowę oraz koncesję do produkcji własnego prądu. Wszelkie szczegółowe przepisy dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej znaleźć można w ustawie Prawo energetyczne.

Wybudowanie farm fotowoltaicznych o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni powyżej 0,5ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oznacza także konieczność posiadania decyzji środowiskowej. Dokumentami, które mogą być również niezbędne w niektórych sytuacjach są dodatkowo: potwierdzenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli elektrownia słoneczna ma odsprzedawać prąd, musi również podpisać umowę na odkup energii z dystrybutorem.

Dostępne sposoby finansowania fotowoltaiki, w tym dopłaty z programów rządowych, samorządowych i unijnych, w niektórych przypadkach obejmują również farmy fotowoltaiczne. Korzystanie z różnych narzędzi finansowych umożliwia nie tylko podjęcie decyzji o inwestycji, lecz również przyspiesza z niej zwrot i podnosi opłacalność. W uzyskaniu dofinansowania lub korzystnej pożyczki na budowę farmy fotowoltaicznej pomóc mogą eksperci, którzy doskonale znają branżę i orientują się w aktualnie działających programów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Ostatnią rzeczą, którą należy się zająć przy zakładaniu farmy fotowoltaicznej jest dobór komponentów, przede wszystkim paneli fotowoltaicznych. Należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak parametry techniczne, rodzaj paneli, gwarancja na panele, wsparcie serwisowe czy opinia o producencie. Poza panelami fotowoltaicznymi trzeba również wybrać takie komponenty jak inwerter czy system mocowania. Podobnie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych dobrym rozwiązaniem jest powierzenie wykonania projektu i doboru komponentów specjalistom zaznajomionym z branżą fotowoltaiczną.

Czytaj także: Jakie korzyści daje połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła?

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu