Francuskie TotalEnergies przejęło Polską Grupę Biogazową

Gaz-System rozważa zwiększenie o 73% mocy terminalu FSRU
6 marca 2023
PGE i ZE PAK zrobiły milowy krok do rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej
7 marca 2023

TotalEnergies zwiększa zaangażowanie w sektor OZE w Polsce. Francuski koncern energetyczny przejął właśnie Polską Grupę Biogazową, największego producenta biogazu w naszym kraju. Nabył też pakiet projektów farm solarnych o mocy 200 MW.

TotalEnergies znany jest dotąd w Polsce ze sprzedaży produktów rafinacji ropy naftowej pod markami TOTAL i ELF. Jego spółka TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. zajmuje się głównie wprowadzaniem na nasz rynek i sprzedażą m.in. paliw konwencjonalnych (benzyn, ON, LPG) w sieci kilkudziesięciu stacji franczyzowych, środków smarnych, asfaltów (koncern ma Terminal Asfaltów w Ścinawie oraz magazyn środków smarnych i produktów specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim). Rozwija sieć myjni samochodowych.

W 2022 r. francuski koncern paliwowy wystartował razem z KGHM Polska Miedź w wyścigu koncesje dla morskich farm wiatrowych, które mają powstać w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku, jak dotąd w czterech rozstrzygniętych postępowaniach (jedno unieważniono) konsorcjum nie dostało żadnego pozwolenia (zwycięzcą została PGE Polska Grupa Energetyczna, a na decyzje czeka jeszcze sześć lokalizacji).

NovEnergia, spółka zależna Total Eren, weszła na polski rynek energii odnawialnej w 2011 r. , wraz z utworzeniem filii w Warszawie. Spółka celowa Enwind miała budować duży park wiatrowy („Głuchów”) o 40 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowany w gminie Głuchów (miejscowości Borysław, Reczul, Białynin Krasówka, Celigów, Białynin Południe, Prusy, Głuchów, Kochanów), w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. Pierwsza faza o mocy 20 MW została podłączona do sieci w III kwartale 2014 r. Mimo upływu 9 lat druga faza projektu o mocy 20 MW jest ciągle w trakcie realizacji.

Teraz TotalEnergies wchodzi na polski rynek OZE mocniej, przejmując aktywa. Ogłosił właśnie, że kupił Polską Grupę Biogazową, która zajmuje się głównie wytwarzaniem odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej z biogazu pochodzącego z odpadów organicznych. To lider polskiego rynku biogazu. Firma zatrudnia 130 pracowników (w 2021 r. zatrudnienie w TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o.o. wynosiło 134 osoby).

Grupa PGB Jest – poprzez spółki celowe właścicielem i operatorem 18 instalacji o blisko 19 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej, i 19,6 MWt mocy cieplnej, zlokalizowanych w dziewięciu województwach. Potencjał produkcyjny energii elektrycznej wynosi 166 GWh rocznie, a energii cieplnej 162 GWhth.

PBG inwestowała w rozwój obiektów. 13 biogazowni wyposażono w suszarnie drewna, wykorzystujące ciepło technologiczne. Przy pięciu obiektach wybudowano instalacje fotowoltaiczne, o łącznie 2 MW mocy zainstalowanej. W portfelu PGB znajdują się również 23 projekty w fazie rozwoju.

Jej właścicielem, według Krajowego Rejestru Sądowego jest holenderska spółka PGB Holdco BV. Jednak kontrolę nad PGB sprawował Polski Fundusz Rozwoju, poprzez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach działalności PFR Green Hub.

Według TotalEnergies, przejęcie PGB powiększy jego zdolności produkcyjne w biogazie do 1,1 TWh, i da mu wiodącą pozycję na obiecującym polskim rynku, który ma czwarty co do wielkości potencjał produkcji biogazu i biometanu w Europie, szacowany na blisko 100 terawatogodzin.

Strony nie podały wartości transakcji. Nakłady na budowę 1 MWe mocy zainstalowanej biogazowni to ok. 15-20 mln zł, biorąc pod uwagę dodatkowe wyposażenie, i premię za przejęcie znaczących aktywów, z potencjałem rozwoju można szacować, że TotalEnergies zapłacił co najmniej 100 mln euro.

TotalEnergies poinformowało jednocześnie, że nabyło sześć projektów farm fotowoltaicznych w fazie rozwoju o łącznie 200 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim (5) i warmińsko-mazurskim. Pierwsze wielkoskalowe instalacje mają zostać uruchomione do 2025 r.

„Umowy te ilustrują zaangażowanie TotalEnergies w rozwój działalności w sektorze energii odnawialnej w Polsce. Z jednej strony zdobywamy solidne oparcie na rynku biogazu dzięki istniejącej spółce o sprawdzonych osiągnięciach, doświadczonym zespołom i szerokiej bazie aktywów. Z drugiej strony, rozwijamy naszą obecność w dziedzinie energii odnawialnych dzięki portfelowi projektów solarnych. Mamy nadzieję, że będziemy mieli również możliwość dostarczenia Polsce naszego doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, obszaru, w którym nawiązaliśmy partnerstwo z KGHM” – powiedział Stéphane Michel, prezes Gas, Renewables & Power w TotalEnergies.

Francuskie TotalEnergies jest globalną firmą multi-energetyczną, działającą na ponad 130 rynkach, która zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją biopaliw. Inwestuje też w odnawialne źródła energii – na koniec 2022 r. moc zainstalowana OZE wynosiła 17 GW. TotalEnergies planuje osiągnąć 35 GW mocy z OZE i magazynowania do 2025 r., a następnie 100 GW do 2030 r., tak by znaleźć się w pierwszej piątce światowych producentów energii elektrycznej z wiatru i słońca.

j.karwanski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu