Zmienność na rynku energii i gazu uderzyła w wyniki Grupy Polenergia

Wniosek w sprawie powołania spółki do budowy elektrowni jądrowej już w UOKiK
8 marca 2023
PGE: rekordowa produkcja energii z wiatru, słońca i wody
9 marca 2023

Energetyczna grupa Polenergia miała w ub.r. 162 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 25,2 mln zł mniej niż w 2021 r – wynika ze wstępnych szacunkowych danych podanych przez giełdową spółkę. Powód: m.in. niespotykana zmienność cen energii elektrycznej i gazu ziemnego odbijająca się na marżach na sprzedaży energii oraz wyższe koszty obsługi zadłużenia.

Polenergia, notowana na warszawskiej giełdzie pionowo zintegrowana polska grupa energetyczna zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) i źródeł gazowych (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna), dystrybucją energii oraz gazu oraz sprzedażą i obrotem energią oraz świadectwami pochodzenia silnie odczuła niespotykaną zmienność cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 r.

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale 2022 r. energetyczna grupa, kontrolowana przez fundusz Mansa Investments (należący do Dominiki Kulczyk) skorygowana EBITDA za cały 2022 rok wyniosła 354,4 mln zł, nieznacznie, bo o 1,9% (tj. o 6,8 mln zł) mniej niż w 2021 r. Negatywnie oddziaływały głównie aktywa gazowe, czyli EC Nowa Sarzyna, która miała słabsze wyniki z optymalizacji produkcji energii, nie miała przychodów z systemu rekompensat w związku zakończeniem okresu wsparcia, a w związku z wysokimi cenami gazu i uprawnień do emisji CO2, odnotowała też niższy wynik na sprzedaży ciepła. Dodatkowo na skutek istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenów produkcji energii z OZE od pozycji zabezpieczających, Polenergia zanotowała słabsze wyniki (marże) na sprzedaży energii z tych aktywów (własnych, i zewnętrznych) do klientów końcowych. Pozytywnie na ubiegłoroczną EBIDTA wpłynął wyższy wolumen produkcji energii z OZE, dzięki świetnym warunków wietrznym w pierwszym kwartale ub.r. oraz istotnemu wzrostowi mocy wytwórczych farm wiatrowych i fotowoltaicznych (w 2021 r. było to 287,4 MW, a obecnie 472 MW).

W samym IV kwartale 2022 r. EBITDA wyniosła 110,0  mln zł, co oznacza wzrost o 39,6% tj. o 31,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. To skutek wzrostu mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co przełożyło się na większe wolumeny produkcji energii z zielonych aktywów, co przy wyższych cenach energii, i uspokojeniu się niższych kosztów profilu wiatrowego (względem zabezpieczonej ceny sprzedaży). Spółce obrotu udało się także zawrzeć z klientami korporacyjnymi porozumienia, częściowo kompensujące negatywną marżę odnotowaną w poprzednich kwartałach 2022 r. Korzystnie na EBIDTA wpłynął wynik sprzedaży segmentu prosumenckiego, w tym paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W 2022 r. skorygowany skonsolidowany zysk netto Polenergii wyniósł 162,0 mln zł, co oznacza spadek o 13,6% tj. o 25,2 mln zł w porównaniu do 2021 r. W samym IV kwartale ub.r. wynik netto wyniósł 54,3 mln zł, co oznacza wzrost o 41,4% tj. o 15,9 mln zł licząc rok do roku. Na rezultat końcowy grupy energetycznej, oprócz czynników determinujących EBIDTA wpływ miały: na plus wyższa amortyzacja wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z odsetek od lokat bankowych, a na minus znaczący wzrost kosztów finansowych spowodowany zwiększeniem zadłużenia, i kosztów obsługi długu, ze względu na wyższe koszty odsetek (po podwyżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej) oraz zwiększone wykorzystanie instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym oraz rozliczenia z klientami.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu