Państwowa Agencja Atomistyki oceni bezpieczeństwo reaktorów AP1000

Druga ładowarka PKP Mobility w Warszawie
13 marca 2023
BGK poprzez Fundusz Trójmorza zainwestuje w dewelopera farm R.Power
14 marca 2023

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o ocenę klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, którą zbuduje z nią w nadmorskiej gminie Choczewo amerykański koncern Westinghouse Electric Company, współinwestor projektu.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka celowa odpowiedzialna m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w rządowym projekcie budowy elektrowni jądrowych o ok. 6-9 GWe łącznej mocy zainstalowanej oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Pierwsza z nich ma powstać w nadmorskiej gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim, w województwie pomorskim, w oparciu o technologię AP1000, czyli wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+), które dostarczy amerykańska firma Westinghouse Electric Company, będącą współinwestorem w projekcie.

Zgodnie z planami rządu, budowa pierwszego z dwóch bloków planowanej elektrowni atomowej zostanie ukończona w 2033 r., a prace budowlane powinny ruszyć już w 2026 r., dlatego, aby spełnić te oczekiwania, nie powinno się zwlekać z uzyskaniem zgód, zezwoleń. We wrześniu 2022 r. PEJ złożyła do Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla zaproponowanego zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa projektowanych elektrowni jądrowych. Jest on obecnie analizowany. Teraz spółka złożyła drugi wniosek, w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym elektrowni planowanej w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”: w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

– „Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma dla nas kluczowe znaczenie. Dlatego też prowadzimy stały dialog z Państwową Agencją Atomistyki, która pełni rolę regulatora w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia Prezesa PAA pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni” – mówi Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Prezes PAA – obecnie, pod dymisji w połowie grudnia przez dr Łukasza Młynarkiewicza, pełniący obowiązki wiceprezes Andrzej Głowacki – może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę  Prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu. Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić określając klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej.

Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia elektrowni.  Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia określona jest odpowiednia klasa, uzależniona  od stopnia ich znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni. Każda klasa bezpieczeństwa ma konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im jest wyższa, tym bardziej rygorystyczne warunki stawia się zakwalifikowanym do niej elementom.

Opinia Państwowej Agencji Atomistyki pomoże inwestorowi, czyli obecnie spółce Polskie Elektrownie Jądrowe zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz potencjalnie zmian, aby zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Zadaniem inwestora projektu jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego planowanej inwestycji. Będące częścią tych prac przeprowadzenie odpowiednich analiz bezpieczeństwa i opracowanie klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja przygotowywana we współpracy z amerykańskim Westinghouse Electric Company, będzie elementem wniosku w tej sprawie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu