BGK poprzez Fundusz Trójmorza zainwestuje w dewelopera farm R.Power

Państwowa Agencja Atomistyki oceni bezpieczeństwo reaktorów AP1000
13 marca 2023
Solaris Bus & Coach sprzedał 443 bateryjnych i wodorowych autobusów
14 marca 2023

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę zakup akcji nowej emisji R.Power, jednego z liderów segmentu energetyki solarnej przez spółkę Funduszu Trójmorza, założonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz zainwestuje w akcje dewelopera farm fotowoltaicznych i producenta zielonej energii 150 mln euro, z opcją zwiększenia puli do 250 mln euro.

Grupa R.Power jest deweloperem wielkoskalowych farm fotowoltaicznych i niezależnym producentem energii elektrycznej z takich instalacji zarówno w Polsce jak i na rynkach europejskich, w: Hiszpanii, Niemczech, Portugali, Rumunii i Włoszech, Holandii. Obecny portfel rozwijanych projektów wynosi ponad 8 GWp. Co sprawia, że R.Power jest jednym z liderów segmentu energetyki solarnej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Za poszczególne farmy odpowiadają spółki celowe (ok. 130) R. Power działa, w tym poprzez ipodmioty zależne w pełnym łańcuchu wartości – od rozwoju projektu (R.Power Development), poprzez jego generalne wykonawstwo/budowę (EPC, za co odpowiada zależna Nomad Electric), usługi serwisowe (O&M – Nomad Electric Services), i jako producent energii elektrycznej z takich instalacji OZE. Obecnie w portfelu posiada w pełni rozwinięte (ready-to-build) projekty farm o łącznie 790 MWp mocy, zainstalowanej, z czego 635 MWp jest w fazie budowy lub już produkuje zieloną energię ( w tym udział projektów zagranicznych wynosi ponad 20%).

Na koniec I półrocza 2022 r. (według raportu okresowego opublikowanego 28 września) Grupa R.Power miała 322,87 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 552,4% (tj. o 273,4 mln zł) więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,18 mln zł, wobec -2,72 mln zł straty netto rok wcześniej. Kapitały własne spółki wynosiły 89 mln zł, w tym akcyjny 6,04 mln zł. W sumie wartość aktywów/pasywów miała wartość 866,1 mln zł.

Obecnie grupa R.Power finansuje swój rozwój z bieżących przychodów (m.in. ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej, ale też alokacji, czyli sprzedaży aktywów), z pożyczek od akcjonariuszy, bankowych kredytów inwestycyjnych, ale przede wszystkim z pieniędzy pozyskanych z emisji zielonych obligacji, w ramach programu na łącznie 1 mld zł. W połowie 2022 zarząd w porozumieniu z akcjonariuszami (wśród nich jest m.in. członek zarządu Tomasz Sęk), zdecydował w ramach przeglądu opcji strategicznych, że wspófinansowanie dalszego rozwoju odbędzie także poprzez pozyskanie inwestora mniejszościowego, który miałby objąć akcje nowej emisji.

24 stycznia br. spółka informowała w komunikacie bieżącym, że zarząd R.Power rozmawia z trzema podmiotami, które zainteresowane były objęciem nowej emisji, spośród których wybrano jeden, z któremu przyznano wyłączność na prowadzenie dalszych rozmów. Musiały pójść sprawnie, bo już 10 lutego br. poinformowano, że pomiędzy R.Power S.A., jej akcjonariuszami oraz SICAV-RAIF, luksemburską spółką celową utworzoną przez fundusz Three Seas Initiative Investment Fund S.A. (3SIIF, czyli Fundusz Trójmorza, został założony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank inwestycyjny) zawarto umowę inwestycyjną. 3SIIF jest funduszem inwestującym w projekty infrastrukturalne w trzech sektorach: energetycznym, transportowym i infrastruktury cyfrowej.

Uzgodniono, że 3SIIF poprzez spółkę celową zainwestuje 150 mln euro, obejmując mniejszościowy pakiet akcji R.Power. W wyniku transakcji dotychczasowi akcjonariusze zachowają pakiet większościowy i będą nadal kierować spółką, a fundusz zachowa opcję dalszego zwiększenia inwestycji do łącznie 250 mln euro. 

Warunkiem zawieszającym transakcję miało być uzyskanie zgody Tomasz Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, polegającej na przejęciu wspólnej kontroli przez Fundusz Trójmorza. Wniosek trafił do UOKiK 24 stycznia br. Dzisiaj R.Power poinformował, że UOKiK dał zielone światło dla sfinalizowania transakcji.

Na koniec czerwca ub.r., według danych z ostatniego raportu kwartalnego spółka miała pięciu akcjonariuszy: L77 Capital Ltd. (38,34%), Tomasz Sęk (24,11%), TS Capital Fund Ltd. (14,23%), Galamares Investments Jakub Charaszkiewicz sp. k. (12,24%), Alternatywna Spółka Inwestycyjna Colares Investments sp. z o.o. (11,08%). Kapitał akcyjny składał się z 120,72 mln akcji, o wartości 0,05 zł każda.

Nie podano liczby akcji, którą obejmie SICAV-RAIF. Jeśli jednak, spółka ma być po emisji mniejszościowym akcjonariuszem, to może mieć maksymalnie ok. 90 mln akcji (o wartości nominalnej 4,5 mln zł, reszta zasili kapitały własne). R.Power, dzięki dokapitalizowaniu pozyska niemal całą kwotę – 149 mln euro – na rozwój (wynika to z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a nominalną akcji), ew. poprawę bilansu, poprzez spłatę części zobowiązań.

„Środki z objęcia nowych akcji zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację kolejnych faz rozwoju Grupy R.Power w Polsce oraz na rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy” – napisano w komunikacie spółki.

Strategia R.Power na lata 2021-2025 zakłada kontynuację dynamicznego wzrostu skali działalności, głównie w obszarze produkcji energii elektrycznej z OZE, poprzez zwiększenie portfela własnych elektrowni solarnych.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu