Solaris Bus & Coach sprzedał 443 bateryjnych i wodorowych autobusów

BGK poprzez Fundusz Trójmorza zainwestuje w dewelopera farm R.Power
14 marca 2023
Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej za 500 mln zł
15 marca 2023

Producent pojazdów transportu miejskiego Solaris Bus & Coach oczekuje poprawy wyników finansowych w 2023 r. W minionym roku bolechowska firma uzyskała bowiem 696 mln euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 25 mln euro rok do roku. W poprawie wyników ma pomóc coraz bardziej zielony portfel zamówień, w którym pojazdy z alternatywnymi napędami stanowią już 86%.

Solaris Bus & Coach to producent autobusów, trolejbusów, tramwajów z podpoznańskiego Bolechowa, należący od pięciu lat do hiszpańskiej grupy Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Polska spółka jest jednym z europejskich liderów w produkcji środków transportu miejskiego. Do tej pory dostarczyła przewoźnikom na kilku kontynentach ponad 23 tys. pojazdów.

Okazuje się, że nawet liderom nie jest łatwo, i 2022 r. był pełen wyzwań dla Solaris Bus & Coach. W 2022 r. bolechowska firma uzyskała 696 mln euro przychodów ze sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej było to 721 mln euro, co oznacza spadek o 3,5%, tj. o 25 mln euro. Powodem był globalny kryzys komponentów elektronicznych, wywołany pandemią COVID-19, który wywołał poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzmocnione przez atak Rosji na sąsiednią Ukrainę w lutym 2022 r. Do tego dołączył kolejny czynnik: wysoka (Putin) inflacja w Polsce, spowodowana m.in. skokowym wzrostem cen energii i gazu ziemnego, która wyniosła 14,4% średniorocznie.

– „2022 był rokiem pełnym wyzwań, ale poradziliśmy sobie dobrze. Perspektywy przed nami są obiecujące, dzięki portfelowi zamówień na pojazdy zero- i niskoemisyjne oraz pierwszym sygnałom poprawy rentowności” – powiedział Javier Iriarte, prezes Solaris Bus & Coach.

– „Oczekujemy, że  na koniec 2023 r. będziemy mieć lepsze wyniki finansowe. Mix produktowy na ten rok jest bardzo pozytywny, bo 86% autobusów jest zero- lub niskoemisyjnych – dodał prezes Iriarte.

W 2022 r. Solaris Bus & Coach dostarczył 1 492 pojazdy dla przewoźników z 18 krajów, m.in. z: Hiszpanii (247 sztuk), Polski (247), Belgii (161), Niemiec (140), Włoch (138) Rumunii (133), Estonii i Łotwy oraz Austrii i Czech. Przy czym w Polsce firma odnotowała spadek sprzedaży aż o 24%, a udział rynku wyniósł 43,1%.

W 2022 r. autobusy bateryjne, wodorowe, hybrydowe oraz trolejbusy po raz pierwszy w historii firmy stanowiły ponad połowę w łącznej liczbie dostarczonych pojazdów (55%). Na początku dekady, czyli w 2020 r. odsetek ten wynosił 44%, a dwa lata wcześniej 2018 r. – 29% portfela Solarisa.  

Producent z Bolechowa dostarczył w ub.r. 401 autobusów bateryjnych, i 42 wodorowce (Solaris Urbino 12 hydrogen został wprowadzony na rynek w 2019 r.), czyli 29,7% wszystkich.

Dzięki rosnącej sprzedaży zeroemisyjnych pojazdów polska firma uzyskała 2. pozycję na europejskim rynku autobusów bezemisyjnych, tj. bateryjnych i wodorowych, z udziałem na poziomie 11,2%. W ujęciu skumulowanym, licząc od 2012 r. udział wynosi 14,1%, co pozwoliło na utrzymanie pozycji europejskiego lidera.

2023 r. firma zaczęła z portfelem 1 369 zamówionych pojazdów, a uwzględniając również dostawy w kolejnych latach, obejmuje on łącznie 1648 sztuk. Tegoroczny backlog obejmuje ponad 150 kontraktów do 80 miast, m.in.: Oslo, Rygi, Poznania.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu