Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej za 500 mln zł

Solaris Bus & Coach sprzedał 443 bateryjnych i wodorowych autobusów
14 marca 2023
Agencja Rozwoju Przemysłu tworzy fundusz do zielonych inwestycji
15 marca 2023

Park wiatrowy Tauron Ekoenergia powiększy się o kolejną wielkoskalową farmę. Rozpoczęły się właśnie prace budowlane przy FW Mierzyn, o łącznej mocy 58,5 MW, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Łączne nakłady związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji, która zakończy się w 2024 r., wyniosą około ok. 500 mln zł. 

Grupa Tauron Polska Energia, poprzez zależną zielonogórską spółkę Tauron Ekonergia dysponuje obecnie 11 operacyjnie działającymi farmami wiatrowymi: FW Marszewo (100 MW), FW Gołdap (48), FW Wicko (40 MW), FW Mogilno (34 MW), FW Dobrzyń (34 MW), FW Śniatowo (32 MW), FW Inowrocław (32 MW), FW Lipniki (30,75 MW), FW Piotrków (30 MW),  FW Zagórze (30 MW) i Majewo (6 MW). W sumie dla katowickiego koncernu pracuje 200 turbin o łącznej mocy 417 MW, co daje mu miejsce czołówce inwestorów w lądowej energetyce wiatrowej w Polsce.

-„Turbiny wiatrowe instalowane na lądzie to jedne z najtańszych, ale też najbardziej efektywnych jednostek wytwórczych, stąd ich szczególne miejsce w zielonym portfelu Taurona. Do 2025 roku chcemy zainstalować w technologii onshore 0,7 GW” – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

W budowie są także cztery kolejne farmy on-shore, m.in: FW Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim (20 MW), FW Warblewo w województwie pomorskim (30 MW) i FW Mierzyn (58,5 MW) na Zachodnim Pomorzu.

Spółka poinformowała, że rozpoczęło się właśnie wylewanie fundamentów pod 15 turbin wiatrowych FW Mierzyn, która będzie drugą lądową farmą pod względem mocy zainstalowanej w grupie, po FW Marszewo. Tauron kupił projekt farmy wiatrowej z lokalizacją we wsi Mierzyn, w gminie Karlino, w powiecie białogardzkim w województwie zachodniopomorskim, w czerwcu 2022 r. Budowa FW Mierzyn, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostanie zakończona do końca 2024 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji wyniosą około 500 mln zł. 

Obecnie portfel wytwórczy OZE Tauron Ekoenergia, ma łączną moc 569 MWe, i składa się z: 11 farm wiatrowych o łącznej mocy 417 MWe, 34 elektrowni  wodnych o łącznej mocy 133 MWe, oraz dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MWe. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. koncern ze źródeł wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych uzyskał 0,93 TWh produkcji brutto energii elektrycznej. EBITDA segmentu za ten okres wyniosła 382 mln zł. W podanych w poniedziałek szacunkowych wynikach, spółka przekazała, że w IV kwartale produkcja energii z OZE wyniosła 0,36 MW, a w całym ub.r. – 1,57 MW, co stanowiło ok. 10% łącznej generacji.

W 2025 roku Grupa Tauron planuje dysponować 1 600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, co oznacza blisko 3-krotny wzrost, a w ciągu kolejnych pięciu lat, do 2030 roku miałby się powiększyć do 3 700 MW. Ma to stanowić około 80% całego miksu wytwórczego grupy.

W lądowej energetyce wiatrowej Tauron chce do 2025 podwoić moc posiadanych elektrowni, a w 2030 roku planuje dysponować już wielkoskalowymi instalacjami o mocy 1 100 MW. Równocześnie katowicki koncern energetyczny będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych – do 2025 roku planuje zwiększyć moce w energetyce solarnej do 700 MW, a w 2030 roku do 1 400 MW. Morska energetyka wiatrowa ma odpowiadać za 1 GW mocy zainstalowanej.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu