Zmiana brandu na Grenevia pomoże Famurowi w zielonej transformacji

Polsko-litewska współpraca przy budowie 36 farm fotowoltaicznych
3 kwietnia 2023
PGE przejęła PKP Energetyka za 1,87 mld zł
3 kwietnia 2023

Giełdowa grupa Famur, kontrolowana przez fundusz TDJ, od dwóch lat aktywna w segmencie zielonej energii i technologii zmieniła nazwę na Grenevia. Rejestracja nowej nazwy przez sąd formalnie zamyka proces rebrandingu, i wzmocni zieloną transformację producenta maszyn górniczych. Nowa strategia zakłada, że do końca 2024 r. 70% przychodów nie będzie związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych: fotowoltaiki i e-mobility. Na razie jest to 5%.

Grenevia SA, poprzednio Grupa Famur, potentat maszyn stosowanych w górnictwie węgla kamiennego, to od dwóch lat inwestor aktywnie budujący portfel spółek i projektów związanych z zieloną transformacją, dywersyfikujący w ten sposób swoje źródła przychodów.

Zewnętrzna sprzedaż maszyn górniczych – dane na koniec września ub.r. – stanowiła 95,4-proc. udział w całości przychodów (857 mln zł), pozostałe 39 mln zł zapewnił segment fotowoltaika, konsolidowany od początku 2022 r. Ale podmioty wspierające budowę niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki będą zyskiwać na znaczeniu, co widać choćby po wyodrębnionych niedawno segmentach biznesowych, które Grenevia integruje i rozwija:

  • wielkoskalowa fotowoltaika i instalacje PV dla biznesu, za które odpowiada Projekt Solartechnik;
  • systemy bateryjne, magazyny energii i elektromobilność – IMPACT Clean Power Technology;
  • automatyka dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii – Elgór+Hansen
  • technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej – FAMUR.

Wczoraj, 3 kwietnia Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę nazwy Famur S.A. na Grenevia S.A., tym samym zakończył się formalnie proces rozpoczęty w styczniu br., kiedy spółka ogłosiła swoją strategię ESG i planowy rebranding.

Nowa struktura oraz nazwa to konsekwencja transformacji, odbywającej się zgodnie z ogłoszonymi w maju 2021 r. nowymi kierunkami strategicznymi Grupy Famur. Od tego czasu giełdowa spółka wchodziła w nowe segmenty działalności biznesowej, aktywnie inwestując firmy działające w obszarze zielonej transformacji.

Właśnie w maju 2021 r. przejęła – wraz funduszem TDJ, swoim największym akcjonariuszem (poprzez Famur Solar), 51-proc. kontrolny pakiet w Projekt Solartechnik, jednym z pionierów na rynku fotowoltaiki wielkoskalowej. W lipcu ub.r. udziały Famuru i TDJ zwiększono do 65%, odkupując je od założyciela PST, Macieja Marcjanika i obejmując nową emisję, w sumie za 117 mln zł.

W listopadzie 2022 r. Grupa Famur za blisko 60 mln euro nabyła większościowy pakiet akcji Impact Clean Power Technology (51% akcji, uprawniających do 59% głosów na WZA), polskiego producenta baterii wykorzystywanych w autobusach z napędem elektrycznym, transporcie ciężkim i robotach przemysłowych. Środki na transakcję pochodziły z emisji tzw. zielonych obligacji. wyemitowanych przez Famur je w 2021 r. (ok. 400 mln zł).

Obecnie działalność grupy koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Grenevia we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu dostępu do finansowania. Skalowanie wzrostu poszczególnych spółek odbywa się przez rozwój organiczny, dzięki wykorzystywaniu synergii w ramach Grupy Grenevia, jak również poprzez potencjalne transakcje M&A. Dzięki czemu moce produkcyjne Impactu w ciągu roku zwiększyły się 3-krotnie, a portfel projektów fotowoltaicznych PST wzrósł w ciągu dwóch lat ośmiokrotnie, do 3,1 GW (na koniec 2022 r.).

– „Przez dwie dekady udowodniliśmy, że potrafimy rozwijać Famur, także przez dokonywanie przemyślanych i sprawnie przeprowadzonych przejęć w branży okołogórniczej i wydobywczej. W sumie zrealizowaliśmy 19 akwizycji. Dzięki temu zbudowaliśmy działającą globalnie organizację. Takie samo podejście – głęboko przemyślane i przeanalizowane pod kątem wpływu na biznes i rozwój naszej Grupy kontynuujemy w przypadku Grenevii. Adaptujemy w obszarze OZE wypracowany wcześniej model budowy wartości” – mówi Mirosław Bendzera, prezes Grenevii.

Zgodnie z zaprezentowaną w styczniu br. strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Grenevia, do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych. Dane skonsolidowane za 2022 r. spółka opublikuje za trzy tygodnie, 24 kwietnia. Wtedy dowiemy się, jaki wkład wniosły zielone nabytki.

Na razie jest dość daleko do zakładanego poziomu. Ale skoro model operacyjny grupy Grenevia opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu, należy zakładać, że rozwój segmentów: fotowoltaika oraz systemów bateryjnych i , magazynów energii znacząco przyspieszy.

Transformacja Grupy Famur, i powstanie Grenevii ma, według zarządu stwarzać inwestorom giełdowym możliwość pośredniego dostępu do wzrostowych spółek z zielonego trendu. Na razie zdają się oni wierzyć w strategię – od 26 maja 2021 r., kiedy ogłoszono nowe kierunki rozwoju (poprzednia, przyjęta w 2019 r. zakładała wejście spółki do TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego w obszarze Soft Rock Mining, i uzyskanie 2,5-2,7 mld zł przychodów w 2023 r.) kurs akcji na giełdzie wzrósł o 61%.

Pozostałe filary strategii ESG to m.in.: zobowiązanie, że do końca 2024 ok. 35% wykorzystywanej energii ma pochodzić z OZE, a do końca 2030 r. uniknięcie emisji 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych (w zakresach 1 i 2) o 40%, w stosunku do 2021 r.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu