W sobotę rusza piąta edycja „Mój Prąd”. Budżet blisko 1 mld zł

Miliardowe zamówienie na dostawę turbin dla morskiej farmy PGE i Ørsted
20 kwietnia 2023
Bank Pekao uwierzył w wielkopolską farmę Miłosław od PAK PCE
21 kwietnia 2023

24 kwietnia br. ruszy kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym rządu  „Mój Prąd”. Można je składać wyłącznie elektronicznie, do końca 2023 r. lub wyczerpania środków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator programu przeznaczył na dotacje 995 mln zł.

Poprzednia edycja Mój Prąd 4 o budżecie 885 mln zł (razem z MP 3), która rozpoczęła się 16 kwietnia, zakończyła się po 11 miesiącach, przed czasem ze względu na wyczerpanie się puli środków przeznaczonych na granty. Tym razem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator programu przeznaczył na dotacje znacznie więcej, bo 995 mln zł, głównie funduszy Unii Europejskiej m.in. OZE i efektywność energetyczna” przeznaczonych na łagodzenie skutków pandemii COVID-19.

Program MP 5 będzie obowiązywać do końca 2023 r., ale choć nabór wniosków rusza jutro, dofinansowaniu podlega mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz urządzenia dodatkowe: magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła, pompy ciepła, system zarządzania energią, kolektory słoneczne, których zakup i montaż nie został zakończony przed 1 lutego 2020 r. Do kosztów kwalifikowanych wlicza się również wydatki na przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych.

Celem programu Mój Prąd 5 jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie (magazyny energii lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią w gospodarstwach domowych. Dlatego kierowany jest głównie do prosumentów, posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

O dotacje mogą ubiegać się trzy grupy osób, które:

 • kupiły  i zamontowały instalację fotowoltaiczną (po 1 lutego 2022 r.) i rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania;
 • posiadają prosumencką mikroinstalację PV (o mocy 2-10 kWp) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na tzw. net-billing;
 • rozliczają się z wyprodukowanej energii w obowiązującym poprzednio systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej programu „Mój Prąd” do 1 kwietnia 2022 r., przeszły na net-billing, i chcą uzyskać rządowy grant na dodatkowe urządzenia.

W Mój Prąd 5 dofinansowanie wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

mikroinstalacja fotowoltaiczna:

 • 6 000,00 zł (1 i 2 grupa wnioskodawców),

mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 • 7 000,00 zł (1 i 2 grupa),
 • 3 000,00 zł (grupa 3),

urządzenia dodatkowe:

 • 5 000,00 zł – magazyn ciepła,
 • 28 500,00 zł – gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda,
 • 19 400,00 zł – pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • 12 600,00 zł – pompa ciepła powietrze/woda,
 • 4 400,00 zł – pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • 16 000,00 zł – magazyn energii elektrycznej,
 • 3 000,00 zł – system zarządzania energią HEMS/EMS,
 • 3 500,00 zł – kolektory słoneczne c. w. u.

Widać wyraźnie, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zamierza przywrócić net-metteringu, który był kołem zamachowym rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej w l. 2019-2022 (do 1 kwietnia), podnosząc wartość grantu na instalację PV i zachęca „starych” prosumentów do przejścia na net-billing oferując atrakcyjne dofinansowanie do dodatkowych urządzeń, zwiększających autokomsumpcję wyprodukowanej energii. Dotacja może wynieść 58 tys. zł z jeśli prosument dokupi  pompy ciepła, magazyn energii czy ciepła, kolektor słoneczny. Tylko, żeby ją dostać trzeba wyłożyć co najmniej 116 tys. zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu