Onde rozczarowało słabymi wynikami

Trzeba znaleźć 726 mld zł na inwestycje w energetyce do 2040 r.
10 maja 2023
Deweloper zbuduje farmę wiatrową za 140 mln zł. Dla klientów, bo energia jest za droga
12 maja 2023

Onde, jeden z liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce podał w środę wyniki za I kwartał 2023 r. Choć przychody ze sprzedaży wzrosły o 2% do 183 mln zł, giełdowa grupa miała blisko 5 mln zł straty netto. Efekt? Wyprzedaż akcji trwa drugi dzień z rzędu. Inwestorzy, którzy uwierzyli, że można zarabiać na spółkach z branży OZE, i trzymają akcje kupione w ofercie publicznej stracili na inwestycji ponad 50%.

Onde, dawniej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego to firma, kontrolowana przez giełdową spółkę budlowaną Erbud, i jeden z liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce, świadcząca usługi dla deweloperów i międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych inwestujących w OZE w Polsce (i od niedawna na Litwie). Od lipca 2021 r. jest notowana Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po przeprowadzeniu udanej oferty publicznej.

Akcje Onde po cenie maksymalnej 26 zł sprzedały się wówczas na pniu, z dużą redukcją zapisów. Ostatecznie do inwestorów indywidualnych trafiło 8% oferowanych walorów, a 92% do inwestorów instytucjonalnych. Wartość oferty wyniosła finalnie 444,5 mln zł, z czego 230 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży akcji przez inwestora strategicznego, czyli Erburd, a 214,5 mln zł to wpływy brutto Onde nowej emisji, które spółka miała przeznaczyć na rozwój segmentu realizacji projektów OZE na własny rachunek, w tym refinansowanie już dokonanych zakupów projektów, nabywanie kolejnych i współfinansowanie ich realizacji. Dodatkowo akcje w ofercie sprzedał Jacek Leczowski, wiceprezes Erbudu i przewodniczący rady nadzorczej Onde, a w latach 2010-2019 prezes spółki (1 142 500 szt za 29,7 mln zł). Na debiucie, który odbył się 19 lipca 2021 r. kurs rósł początkowo nawet do 38 zł, ale z czasem emocje inwestorów stygły i ostatecznie wyniósł 28,08 zł (+2,8%). Potem nigdy nie przekroczył już tej wartości, i z niewielkimi wzrostowymi interwałami osuwał się w dół.

Obecnie najwięksi akcjonariusze Onde, według ostatniego kwartalnego raportu giełdowego to Erbud (60,10% akcji), Jacek Leczowski (6,42%) i dwa towarzystwa emerytalne (PTE): Generali (5,95%) i Nationale-Nederlanden (5,51%, w tym 5,01% ma OFE N-N). Teoretycznie free float, czyli akcje dostępne dla ogólu inwestorów wynosi więc blisko 40%.

Zakup akcji One nie był dla nich, mówiąc eufemistycznie dobrą inwestycją. Wczoraj, po publikacji Onde wyników kurs spadł o blisko 5,3% do 12,6 zł. A to oznacza, że inwestorzy, którzy kupili akcje w ofercie publicznej, i nadal trzymają je na rachunku w biurze maklerskim stracili w ciągu blisko dwów lat na tej inwestycji ok. 51,3% (minimalna cena z ostatniego roku to 7,81 zł, maksymalna 15,62 zł). Skąd ta przecena?

W 2021 r., a więc w roku debiutu giełdowego, według prezentacji dla inwestorów, prezentowanych na stronach IR spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży Onde wyniosły 1,22 mld zł (+107,7% rok do roku), w tym z budownictwa OZE 932 mln zł (+93,8% r/r), a znormalizowany zysk netto 78,2 mln zł (+138,4% r/r).

W 2022 r., trudnym dla branży OZE, ze względu na pozrywane łańcuchy dostaw oraz inflację kosztową (materiałów, frachtu) wywołaną przez globalną pandemię chińskiego COVID-19 oraz zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę, Onde miało 1,09 mld zł przychodów ze sprzedaży (-10,2% r/r) i 7,2 mln zł znormalizowanego zysku netto (-90,8% r/r).

W I kwartale 2023 przychody ze sprzedaży Onde wyniosły 182,74 (+2,1% r/r), ale wyniki operacyjne były na minusie i pojawiła się strata netto: -4,93 mln zł (dwa lata temu było to odpowiednio (229,6 mln zł i 16,4 mln zł). Dla części inwestorów wyniki były tak rozczarowujące, że zaczęli sprzedawać akcje. W środę kurs spadł o 5,3%, podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG był wyżej 0,61%, a sWIG80, w którym znajdują się akcje Onde wzrósł o 0,52%. W czwartek przecena trwa dalej.

Jej skala zaskakuje. Słabszych wyników można było się spodziewać, choćby dlatego, że na początku kwietnia zarząd przyjął rekomendację, żeby nie wypłacać dywidendy, i przekazać ubiegłoroczny zysk (17,5 mln zł) na kapitał zapasowy, co  miałoby przynieść akcjonariuszom wymierne korzyści w przyszłości. Tymczasem rok temu w maju 2022 r.spółka przeprowadziła skup akcji własnych do umorzenia o wartości 30 mln zł, płacąc 58 zł za walor!

Według zarządu Onde, na wynikach grup  w I kwartałe 2023 r. odcisnął się wpływ czynników zewnętrznych z 2022 r., przede wszystkim zaś konsekwencje wybuchu wojny na Ukrainie odczuwalne dla całej gospodarki. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z realizacji nowych kontraktów pozyskanych pod koniec 2022 r. oraz w I kwartale br. Pomimo stabilizacji na rynkach, ceny (usług i materiałów) utrzymywały się wciąż na wysokim poziomie. Rosnąca inflacja (w marcu, według GUS wyhamowała do 16,4%) wywierała presję na zwiększenie kosztów pracowniczych, jak również kosztów finansowania, które znacznie wzrosły rok do roku. Trudne warunki otoczenia gospodarczo-ekonomicznego mogą również w przyszłości wpływać na ceny części materiałów budowlanych. Ponadto firma ponosiła koszty związane z realizacją planów rozwojowych, które zarząd traktuje jako inwestycję niezbędną do wzmocnienia silnej pozycji konkurencyjnej grupy i rozwoju biznesu w kolejnych okresach. W wyniku wzrostu kosztów w I kwartale 2023 r. strata Grupy na poziomie EBITDA wyniosła -1,0 mln zł i była o 3,9 mln zł niższa rok wcześniej (z 2,9 mln zł). Strata z działalności operacyjnej wyniosła -3,3 mln zł, wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej. Strata na poziomie netto to efekt przede wszystkim wzrostu kosztów materiałów i wynagrodzeń oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Działalność grupy Onde w 2023 r., a także w kolejnych okresach, w dalszym ciągu ma się opierać na ostrożnym podejściu do pozyskiwania kontraktów (na koniec marca br. grupa miała bakclog o wartości 897 mln zł, czyli +6,7% r/r) – zarówno w segmencie OZE (659 mln zł, czyli -3,8% r/r) jak i drogowo-inżynieryjnym (238 mln zł, czyli+51,6% r/r)– oraz negocjowania ich warunków. Wynika to przede wszystkim ze zmaterializowania się w ostatnim czasie zbiegu szeregu niekorzystnych czynników zewnętrznych dla branży, w której działają spółki grupy. Zdaniem zarządu Onde, nie można wykluczyć, że otoczenie zewnętrzne będzie miało niekorzystny wpływ na osiągane wyniki biznesowe lub finansowe grupy w kolejnych okresach. Trudno się więc dziwić reakcji inwestorów.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu