Projekt Solartechnik ma 4,1 GW projektów PV

Polsko-koreańskie warsztaty atomowe na szczycie
2 czerwca 2023
Ekologiczna super premia od BGK
2 czerwca 2023

Należący do giełdowej grupy Grenevia deweloper wielkoskalowych farm fotowoltaicznych powiększył w I kwartale br. portfel projektów o 1 GW do 4,1 GW. Tomaszowska firma w ramach dywersyfikacji geograficznej działalności zbudowała na niemieckim rynku portfel projektów w rozwoju o mocy 0,54 MW. PST ma dalej rozwijać struktury w Niemczech, jednocześnie rozpoczęto rejestrację spółek celowych w Hiszpanii, Francji, Rumunii.

Projekt Solartechnik, należący do giełdowej grupy Grenevia (niegdyś Famur) to jeden z największych deweloperów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w Polsce. Na koniec marca 2023 r., jak wynika z raportu kwartalnego Grenevii wartość portfolio projektów na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez Projekt Solartechnik wynosiła 4,1 GW, w tym w kraju 3,56 GW, a za granicą ok. 0,54 GW. Oznacza to wzrost o 1,02 GW od początku roku, przy czym przyrost po ~50% przypada na rynek polski i niemiecki.

Projekt Solartechnik (PST) z Tomaszowa Mazowieckiego, który ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowie elektrowni fotowoltaicznych zdobyte, jako wykonawca m.in. w: Anglii, Belgii, Francji, Niemczech Rumunii i na Węgrzech w ub.r. wraca do działalności na europejskich rynkach, w ramach dywersyfikacji geograficznej działalności. Ale nie tylko jako firma wykonawcza, a w znacznie szerszym zakresie (jako deweloper, właściciel instalacji) rozpoczynając ekspansję od Niemiec. Zarząd Grenevii podaje, że na koniec I kwartału PST portfel projektów w rozwoju na niemieckim rynku miał moc 540 MW, i cały przyrost miałby być zrealizowany w tym roku (tymczasem w raporcie rocznym za 2022 r., podawano, że . W tym roku PST ma dalej rozwijać struktury w Niemczech, jednocześnie rozpoczęto rejestrację spółek celowych w Hiszpanii, Francji, Rumunii.

W Polsce, gdzie PST ma na razie ma większość, bo 87% portfela, miał on na koniec I kwartału szacunkową moc 3 560 MW, i przyrósł o 480 MW od początku roku. Najwięcej, bo 3 160 MW (+360 MW) miały projekty w rozwoju, a więc należy zakładać, że są raczej na wczesnym etapie. Projekty w przygotowaniu do budowy miały 171 MW mocy zainstalowanej (+106 MW). Farmy w budowie miały 106 MW mocy (-18 MW) a przyłączone do sieci elektroenergetycznej: 118 MW (+27 MW). 310 MW projektów wielkoskalowych farm PV ma wygraną aukcję OZE, co pokrywa się instalacjami z przyłączem do sieci, farmami w budowie, i w części będącymi w przygotowaniu (RtB).

Zarząd Grenevii podaje, że 1,3 GW wszystkich projektów ma warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, z czego: 1,1 GW przypada na PV, i co ciekawe 0,2 GW na magazyny energii, a 10 MW na lądowe elektrownie wiatrowe. PST ma bowiem dywersyfikować portfolio projektów w kierunku energetyki wiatrowej oraz magazynów energii.

W I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży segmentu fotowoltaika grupy Grenevia wyniosły 12 mln zł, o 20% więcej licząc rok do roku. Strata na poziomie EBIDTA wyniosła -6 mln zł, wobec -5 mln zł przed rokiem, co miało być głównie efektem inwestycji w dynamiczny rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz wzrastających nakładów w portfel projektów. W ub.r. segment PV dodał do skonsolidowanych 54 mln zł przychodów i -36 mln zł EBIDTA, m.in. z powodu braku finalizacji umowy z Alternus dotyczącej sprzedaży farm i projektów PV oraz kosztów dynamicznego wzrostu portfela projektów PV w Polsce, rozwoju struktur i projektów PV w Niemczech.

t.brzeziński@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu