Rusza druga stacja H2 Grupy Orlen w Czechach

Na Shellu taniej o 30 groszy na litrze, ale na paliwach premium
3 lipca 2023
Orlen stanie na podium na austriackim rynku
4 lipca 2023

Orlen Unipetrol uruchomił w Litvinovie, obok stacji Orlen Benzina drugą samoobsługową stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. To już druga taka stacjonarna placówka Grupy Orlen w Czechach, a nowe placówki mają powstawać w Pradze, Brnie i Ostrawie. W Polsce właściciele aut elektrycznych z ogniwami wodorowymi będą mogli tankować H2 w drugiej połowie 2023 r. na stacjach koncernu w Poznaniu i Katowicach.

Zgodnie z obowiązującą strategią Orlen2030, polski koncern multienergetyczny, działający na sześciu rynkach regionie Europie Środkowej chce do 2030 roku otworzyć ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w trzech krajach: w Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26). I choć do końca dekady najwięcej ogólnodostępnych stacji napełniania H2 ma powstać na macierzystym rynku w Polsce, to na razie prym wiedzie zależny Orlen Unipetrol, który uruchomił kolejny obiekt w Czechach.

Pierwszą stację napełniania H2 udostępniono w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej, przy stacji paliw Orlen Benzina w leżącej na prawym brzegu Wełtawy, w dzielnicy Barrandov (część dzielnicy 5, m.in. słynąca z filmowego Barrandov Studio, działającego od l. 30. XX wieku). Zlokalizowana przy ul. K. Barrandovu 1133/6 ogólnodostępna placówka jest bezobsługowa, i działa non stop (24/7). Kierowcy mogą korzystać z dwóch dyspenserów: o wyższym ciśnieniu 700 barów, przeznaczonym dla samochodów osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania pojazdów ciężarowych i autobusów. Stacja jest zlokalizowana niedaleko drogi E50.

Druga stacja H2 powstała w Litvinovie, blisko 30-tys. mieście w zachodnich Czechach w prowincji Ústí nad Labem, przy granicy z Niemcami, gdzie Orlen Unipetrol, właściciel sieci 400 stacji Orlen Benzina ma rafinerię, największą w Czechach. Podobnie jak w Pradze, obiekt jest bezobsługowy, działający 24/7, wyposażony dyspensery przeznaczone dla samochodów osobowych (o ciśnieniu 700 barów) oraz do napełniania pojazdów ciężarowych i autobusów (350 barów). Stacja zlokalizowana jest w dzielnicy Záluží, gdzie mieści się zakład Orlen Unipetrol RPA obok stacji Orlen Benzina, przy drodze pierwszej klasy nr. 27, przebiegającej przez zachodnią i północną część Republiki Czeskiej w kierunku północ-południe, będącej częścią europejskiej trasy E53, będącej częścią transeuropejskiej siec transportowej TEN-T.

Zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen (będącej częścią Orlen2030), do końca dekady w Czechach ma być wybudowanych 28 stacji wodorowych (czyli 4 średniorocznie), na razie cel strategiczny zrealizowany jest w 7%. Według platformy h2stations.org w Czechach działa obecnie pięć stacji napełniania wodorem, i jedna jest w budowie. Orlen Unipetrol jest więc liderem, i ma co najmniej 40% rynku, ale będącego w początkowej fazie. Z kolei na h2.live informuje, że nowe punkty napełniania H2 przy stacjach Orlen Benzina mają powstawać w Pradze, Brnie i Ostrawie.

W Polsce Orlen uruchomił pierwszą stację H2 w 2022 r., w Krakowie przy zajezdni autobusowej MPK Płaszów, ul. Biskupińska 2, ale tylko mobilną (i ukierunkowaną na obsługę pojazdów MPK). Według wcześniejszych zapowiedzi, kierowcy aut osobowych będą mogli zatankować wodór do zbiorników drugiej połowie 2023 r. na stacjach w Poznaniu (trzy punkty napełniania) i Katowicach (2 dyspensery). Kolejne stacjonarne stacje wodorowe Orlen planuje udostępnić w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie, i powinny być oddane do użytku do połowy 2025 r.

Zgodnie ze strategią wodorową, Grupa Orlen chce przeznaczyć na inwestycje w ten segment 7,4 mld zł. Łączna zakładana moc elektrolizerów wyniesie ok.1 GW, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady. Gaz będzie dostarczany do planowanych 111 stacji H2 Orlenu dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne – 50% produkowanego wodoru będzie nisko lub zeroemisyjne, z ambicją na około 80% w perspektywie 2030+.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu