Polska z trzema terminalami LNG stanie się regionalnym gazowym hubem

Orlen przyśpieszy z budową hubów ładowania dla elektryków
10 lipca 2023
NABE coraz bliżej. MAP składa propozycje zakupu aktywów
15 lipca 2023

Wszystko wskazuje na to, że obok planowanego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej o 6,1 mld m3 mocy regazyfikacyjnej, który ma ruszyć na przełomie 2027/2028, wkrótce potem zacumuje drugi nieco mniejszy, przez który do sieci trafi 4,5 mld m3 błękitnego paliwa rocznie. Zainteresowanie gazem importowanym przez Polskę w krajach regionu jest tak duże, że możemy stać się gazowym hubem.

OPG Gaz-System, operator gazociągów przesyłowych planował dotychczas budowę w Zatoce Gdańskiej pływającego terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) wraz niezbędną infrastrukturą przesyłową na ląd przystosowanego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu LNG w wolumenie odpowiadającym 6,1 mld m3 gazu ziemnego rocznie po regazyfikacji. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na przełomie 2027 i 2028 roku.

W marcu br. państwowy operator, w związku kryzysem energetycznym wywołanym przez Rosję i odcięciem dostaw gazu przez Gazprom, rozpoczął niewiążącą procedurę badania zapotrzebowania na dodatkową zdolność regazyfikacji w planowanej instalacji wśród dużych odbiorców, także w regionie m.in. ze Słowacji oraz z Litwy, Danii, Niemiec, a także Czech i Ukrainy. Okazuje się, że zainteresowanie uczestników rynku pozyskaniem gazu z terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej jest tak znaczące, że Gaz-System uruchomił już oficjalnie procedurę Open Season FSRU 2, w której zainteresowani uczestnicy rynku złożą wiążące, długoterminowe zamówienia na korzystanie z usług regazyfikacji z rozbudowanego pływającego gazoportu, co pozwoli polskiemu operatorowi na podjęcie decyzji o realizacji inwestycji.

Projekt terminalu FSRU 2 zakłada uruchomienie w sąsiedztwie planowanej wcześniej, drugiej nieco mniejszej jednostki (FRSU 1 ma przyjmować gazowce LNG o pojemności ładunkowej do 180 tys. m3), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie. W sumie więc z Gdańska do sieci trafiałoby 10,6 mld m3 gazu ziemnego. Uwagi do procedury można zgłaszać do 8 sierpnia, na adres: openseason@gaz-system.pl. Można więc założyć, że potrwa ona kwartał, więc ostatecznej decyzji inwestycyjnej można spodziewać się jeszcze w tym roku.

Gaz-System przygotowuje się do budowy gazociągów lądowych wysokiego ciśnienia, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym: Kolnik – Gdańsk (o długości ok. 35 km), Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja – Kolnik ( ok. 86 km) oraz Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – Gardeja (ok. 128 km). Zakończenie budowy krótszego północnego odcina planowane jest w 2025 roku, a dwóch kolejnych rok później.

Warto przypomnieć, że Gaz-System kosztem ok. 2 mld zł rozbudowuje Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, którego moc regazyfikacyjną zwiększy się z 5 mld m3 zaprojektowanych  początkowo do 8,3 mld m3. W ub.r. zakończono budowę dwukierunkowego gazociągu morskiego Baltic Pipe, łączącego Polskę i Danię, jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, o zdolności przesyłowej 10 mld m3 rocznie (kosztował ponad 1,6 mld euro, z czego 821 mln euro przypadało na duńskiego operatora Energinet, a 784 mln euro – na Gaz-System, minus odpowiednio 21 i 245 mln euro dofinansowania, które obie firmy dostały z Komisji Europejskiej).  

Jeśliby więc zsumować posiadane, rozbudowywane i planowane instalacje, to drogą morską będziemy mogli sprowadzić ok. 18,9 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie, a podmorską 10 mld m3, co daje razem blisko 30 mld m3, przy krajowym zapotrzebowaniu do 20 mld m3. A to oznacza, że Polska mogłaby stać się hubem gazowym, o zdolnościach do reeksportu na poziomie co najmniej 10 mld m3.

j.karwarski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu