Grupa Orlen przejmuje za 0,5 mld zł aktywa w energetyce odnawialnej

Grupa PZU ma własną farmę fotowoltaiczną w Nisku
21 lipca 2023
Nowe farmy wiatrowe w Grupie Orlen za 1,3 mld zł
28 lipca 2023

Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen podpisała z portugalskim deweloperem Greenvolt przedwstępną umowę na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych, o łącznie 59 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowanych w Wielkopolsce. Wartość inwestycji wyniesie 107 mln euro, czyli blisko 0,5 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że cenie jest także duży magazyn energii.

Orlen S.A. jest  liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym jednostkami wytwórczymi o 3,3 GWe mocy zainstalowanej (z czego 1,38 GWe należy do zależnej Grupy Energa), z czego około 700 MW to działające odnawialne źródła energii. Ambicje multienergetycznego koncernu są jednak znacznie większe. Zgodnie z zaktualizowaną strategią Orlen2030, do końca dekady moc zainstalowana w OZE ma wzrosnąć do 9 GW, dzięki rozwojowi własnych projektów, jak i przez akwizycje. Orlen poinformował właśnie, że Energa Wytwarzanie z Grupy Energa podpisała z deweloperem Greenvolt Power umowę na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych, o łącznie 59 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowanych w Wielkopolsce. I choć to na razie tylko umowa przedwstępna, to portugalski Greenvolt, właściciel GP podał, że wartość transakcji wyniesie 107 mln euro.

– „Do 2030 roku ponad 10-krotnie zwiększymy moc naszych aktywów produkujących czystą, zeroemisyjną energię elektryczną, potrzebną dla zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Na ten cel planujemy wydać ponad 50 mld zł – zarówno na projekty własne, które od początku do końca realizujemy samodzielnie, jak i akwizycję najbardziej perspektywicznych projektów na rynku” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Greenvolt (Greenvolt – Energias Renováveis) działa na 11 krajach, głównie w Europie oraz w USA. W Polsce, która dla portugalskiego dewelopera jest jednym najważniejszych rynków jego portfel projektów miał na koniec ub.r. 3,6 GW mocy oraz 56 MW działających farm fotowoltaicznych, 50 MW farm wiatrowych, 27 MW farm solarnych i 110 MW instalacji onshore w budowie i 12 MW w fotowoltaice w przygotowaniu. Podstawą strategii Greenvolt jest rotacja aktywów, i w tym roku ma ona objąć projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy ok. 200 MW. Dlatego deweloper zdecydował się sprzedać ich część na rzecz Energa Wytwarzanie. Na ten portfel (w budowie) składa się fotowoltaiczny projekt Opalenica (gmina miejsko-wiejska Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie) obejmujący trzy farmy o łącznej mocy 22 MW oraz hybrydowy projekt Sompolno (gmina miejsko-wiejska Sompolno, powiat koniński, województwo wielkopolskie), łączący elektrownie wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW, działające w oparciu o cable pooling.

Oba projekty są na zaawansowanym etapie – za budowę i doprowadzenie ich do fazy operacyjnej odpowiada Greenvolt Power. Farma fotowoltaiczna Opalenica ma osiągnąć gotowość operacyjną w grudniu br., a instalacja hybrydowa w Sompolnie w czerwcu 2024 r. Przyjmuje się, że cena 1 MW działających operacyjnie aktywów w fotowoltaice wynosi 1 mln euro, a to oznaczałoby, że za projekt onshore Energa Wytwarzanie miałaby zapłacić 75 mln euro, czyli 2,9 mln euro za 1 MW mocy. To dużo. Wcześniej Greenvolt informował w płatnym komunikacie w PAP MediaRoom, że hybrydowa instalacja w Sompolnie, oprócz farmy wiatrowej, i będącej jej uzupełnieniem wielkoskalowej farmy PV, obejmuje również magazyn energii (BESS) o mocy 3 MW i pojemności do 12 MW, który ma zoptymalizować moc wytwórczą i profil wytwórczy tych dwóch OZE. Wszystko wskazuje na to, że cenie jest także ten duży system magazynowania energii.

Po przejęciu projektów Opalenica i Sompolno łączna moc zainstalowana OZE w Grupie Energa wzrośnie o 10% w stosunku do obecnej, przekraczając 600 MW. Energa Green Development, spółka dedykowana do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych w Grupie Energa (Orlen) ma w swoim portfolio ok. 500 MW projektów OZE na różnych etapach zaawansowania. Po uruchomionych niedawno dwóch dużych farmach: PV Wielbark w woj. warmińsko mazurskim, o mocy ok. 62 MW, oraz PV Gryf w woj. wielkopolskim, o mocy ok. 25 MW kończy obecnie budowę pięciu małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda. W najbliższych planach jest budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

Nabywane przez Energę Wytwarzanie aktywa fotowoltaiczne i wiatrowe mogą wyprodukować 111 GWh energii rocznie, co odpowiada średniorocznemu zużyciu energii przez 55 tys. gospodarstw domowych. W 2022 roku spółka wyprodukowała 1,3 TWh czystej energii, a w I kwartale br. 0,5 TWh (do generacji nie wliczała się jeszcze PV Wielbark). Jako, że kupione od Greenvolt aktywa wejdą do fazy produkcyjnej pod koniec 2023 r. (PV Opalenica, o mocy 22 MW), tegoroczna produkcja będzie opierać się głównie na własnych OZE.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu