Gaz-System może ruszyć z budową gazociągów za 1,6 mld zł

Centrala PGNiG
Grupa Orlen znów obniża ceny gazu dla małego biznesu
1 sierpnia 2023
Pierwsza stacjonarna stacja tankowania wodoru w Polsce zarasta kwietną łąką
2 sierpnia 2023

OPG Gaz-System uzyskał komplet pozwoleń na budowę dla gazociągów lądowych, którymi będzie tłoczony gaz do centralnej Polski z pływającego terminala LNG, który będzie zacumowany przy Porcie Gdańsk, i zdolny do regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie.

W lipcu br. państwowy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech systemowych gazociągów lądowych, o łącznej długości ok. 250 km i średnicy 1000 mm, realizowanych w ramach projektu pływającego terminala FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit):

  • Kolnik – Gdańsk, o długości 35 km, otrzymał pozwolenie Wojewody Pomorskiego na budowę w czerwcu 2022 r.;
  • Gardeja – Kolnik, o długości 86 km otrzymał pozwolenie Wojewody Pomorskiego na budowę w czerwcu 2023 r.;
  • Gustorzyn – Gardeja, o długości 126 km otrzymał pozwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na budowę w lipcu 2023 r.

Tym samym wszystkie gazociągi lądowe FSRU są gotowe do budowy. Mają one zapewnić możliwość odbioru i transportu do centralnej Polski dodatkowych wolumenów gazu ziemnego pochodzącego z pływającego terminalu, którego lokalizacja planowana jest w Zatoce Gdańskiej, przy Porcie Gdańsk (gdzie ma powstać falochron osłonowy o długości 1 km). Pływająca jednostka FSRU ma być przystosowana do regazyfikacji LNG na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

– „Otrzymanie kompletu pozwoleń administracyjnych dla części lądowej FSRU jest kluczowym momentem w procesie realizacji drugiego gazoportu LNG w Polsce. Dzięki temu możemy przystąpić do prac w terenie. Równolegle projektujemy gazociąg podmorski wraz z infrastrukturą techniczną i wybieramy jednostkę FSRU, którą zacumujemy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rozwijając krajowy system przesyłowy odpowiadamy na potrzeby odbiorców gazu w Polsce. Tym samym zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także naszą rolę w zaopatrzeniu gazowym Europy” – powiedział Marcin Chludziński, prezes OPG Gaz-System.

Budowa gazociągów ma ruszyć w 2024 r. Gaz-System konsekwentnie nie ujawnia wartości nakładów na tę infrastrukturę przesyłową. Jednak inwestycje państwowego operatora związane z budową lądowej części gazociągu Baltic Pipe na terenie Polski o długości łącznie 232 km to prawie 1,5 mld zł, z czego ok. 1,1 mld zł wyniosły nakłady na 191 km odcinka Goleniów–Lwówek (co daje średnio 5,8 mln zł/km), a 41 km odcinka Niechorze–Płoty kosztowało ok. 0,4 mld zł (9,8 mln zł/km). Średnio było to 6,5 mln zł/km. A to może oznaczać, że nakłady na 250 km gazociągów łączących FRSU z centralną Polską wyniosą co najmniej 1,63 mld zł, czyli porównywalnie jak na polski wkład Baltic Pipe.

Niewykluczone, że w Zatoce Gdańskiej zacumuje drugi pływający terminal. W związku ze znaczącym zainteresowaniem uczestników rynku pozyskiwaniem LNG drogą morską, za pośrednictwem Gaz-System, państwowy operator prowadzi obecnie wiążącą procedurę Open Season dla Terminalu FSRU 2, zdolnego do wyładunku, procesowego składowania i regazyfikacji LNG na poziomie 4,5 mld m3 rocznie, o ile odbiorcy, głównie zagraniczni potwierdzą teraz takie zapotrzebowanie.

Łącznie dwie jednostki mogłyby dostarczać do sieci ok. 11 mld m3 gazu rocznie. To wolumen podobny do przepustowości zakontraktowanej przez Polskę w Baltic Pipe.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu