Większe oszczędności w domowych budżetach, dzięki wyższym limitom zużycia energii

Qair Polska uruchomił dużą farmę fotowoltaiczną
23 sierpnia 2023
Wyniki Grupy Orlen zbliżają koncern do celów ze strategii
24 sierpnia 2023

We wrześniu wejdą w życie przepisy zwiększające o 1000 kWh roczne limity zużycia energii przez gospodarstwa domowe, po „zamrożonej” cenie z 2022 roku, czyli 693 zł/MWh netto. Według PGE Polskiej Grupy Energetycznej, dzięki działaniom rządu w ramach Tarczy Solidarnościowej roczne oszczędności gospodarstw domowych w wydatkach na energię mogą wynieść nawet 4000 zł.

Andrzej Duda Prezydent RP podpisał 23 sierpnia br. przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw), która podnosi progi zużycia energii do których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny. Rząd przyjął projekt noweli, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na posiedzeniu 10 lipca, Sejm uchwalił ustawę 16 sierpnia. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc na początku września.

– „Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld zł na działania obniżające ceny energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4000 – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym w Polsce dostawcą energii, obsługującą ok. 5,5 mln klientów. W I kwartale br. sprzedała 2,5 TWh energii odbiorcom finalnym z taryfy G.

Zgodnie z obowiązującą jeszcze pierwotną ustawą z 27 października 2022 r. mrożącą ceny energii, w 2023 roku stawka maksymalna dla gospodarstw domowych (płacących według taryfy G) wynosi 0,693 zł/kWh netto i 0,698 zł/kWh z akcyzą. Nowelizacja utrzymuje taryfy na tym poziomie, ale zwiększa ustalone limity zużycia energii z zastosowaniem preferencyjnych cen:

  • 3000 kWh (zamiast 2000 kWh) dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • 3600 kWh (zamiast 2600 kWh) dla gospodarstw, gdzie mieszka opiekun z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 4000 kWh (zamiast 3000 kWh) dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny (co najmniej 2+3).

Nowe wyższe limity zostaną przyznane automatycznie, nie trzeba składać żadnych dokumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronach www:

https://www.gkpge.pl

https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html

https://www.enea.pl/zamrozenie-cen

https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu

https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

Nowelizacja przewiduje również, że od 1 października br. obniżona zostanie cena maksymalna na energię – z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh – a więc do takiego samego poziomu, jak klientów indywidualnych korzystających taryfy G –  także dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, czyli: szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, noclegowni czy placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Tarcza Solidarnościowa zachęca również do racjonalnego korzystania z energii i jej oszczędzania. Jeżeli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. gospodarstwo domowe zmniejszy się zużycie energii o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2021 – 31 grudnia 2022 r., to w 2024 r. sprzedawca prądu zaoferuje 10-proc. upust w kosztach energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oszacowało, że dodatkowy koszt wprowadzonych nowelizacją wyższych limitów zużycia oraz obniżenia ceny maksymalnej dla wybranych podmiotów wyniesie ok. 3 mld zł. Całkowite skutki mechanizmów obronnych w ramach Tarczy Solidarnościowej mają łącznie wynieść 39,7 mld zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu