Wyniki Grupy Orlen zbliżają koncern do celów ze strategii

Większe oszczędności w domowych budżetach, dzięki wyższym limitom zużycia energii
24 sierpnia 2023
1 mld zł dotacji na wymianę oświetlenia w samorządach
28 sierpnia 2023

Grupa Orlen uzyskała w I półroczu br. 184,9 mld zł przychodów, o 79,1% więcej licząc rok do roku, głównie ze względu na przeprowadzoną konsolidację z Grupą Lotos i PGNiG. Zysk operacyjny EBIDTA LIFO wzrósł o 135,3%, do 25,9 mld zł. Narodowy champion wypracował 13,65 mld zł zysku netto, podwajając go w porównaniu do tego samego okresu 2022 r.

Grupa Orlen, nasz narodowy koncern multienergetyczny, i największa spółka w Polsce i regionie miał bardzo udaną pierwszą połowę roku. W II kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 74,6 mld zł, i były większe o 29,1% (tj. o 16,8 mld zł) w porównaniu do tego samego okresu ub.r., głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos i Grupy PGNiG. W sumie w I półroczu br. przychody Grupy Orlen wyniosły już 184,9 mld zł, o 79,1% (tj. o 81,6 mld zł) więcej licząc rok do roku. Wynik wypracowany w ciągu sześciu miesięcy br. to 66,7% przychodów wykazanych w ciągu 12 miesięcy 2022 r. i 140,8% rocznego wyniku za 2021 r.

Wyniki Grupy Lotos były konsolidowane od III kwartału 2022 r., a Grupy PGNiG od IV kwartału, a powstały w wyniku połączeń multienergetyczny koncern jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jaki postawił zarząd w strategii Orlen 2030, czyli ponad 400 mld zł przychodów rocznie. Jego pozycję potwierdza najnowszy ranking Fortune Global 500, prezentujący największe firmy z całego świata pod względem przychodów, opracowany przez amerykański magazyn „Fortune, w którym Grupa Orlen awansowała o 208 pozycji na 216 miejsce.

EBITDA LIFO (ang. Last In First Out, metoda kosztu najpóźniejszego) Grupy Orlen, powiększona o amortyzację, przed odpisem aktualizującym wyniosła w II kwartale br. 8,7 mld zł, co oznacza wzrost o 6,1% (tj. o 0,5 mld zł) w porównaniu do tego samego okresu ub.r. W sumie zysk operacyjny w I półroczu br. wyniósł 25,9 mld zł, i był o 135,3% (tj. o 14,9 mld zł) większy licząc rok do roku. Wynik na podstawowej działalności wypracowany w ciągu sześciu miesięcy br. to 47,4% EBITDA LIFO wykazanej w całym 2022 r. i 182,7% za 2021 r. EBIDTA LIFO zakładana na koniec dekady, po wdrożeniu strategii Orlen 2030 to ok. 60 mld zł, ale już teraz na tym poziomie widać pozytywny wpływ konsolidacji aktywów przez skarb państwa pod skrzydłami Orlenu.

W II kwartale br. dodatnią EBITDA LIFO wypracowały segmenty: gaz, w tym dystrybucja oraz obrót i magazynowanie (5,61 mld zł), rafineryjny (2,54 mld zł, i -0,35 mld zł efektu LIFO, pogorszenie wyniku po rezygnacji z rosyjskiej ropy i umocnieniem się złotego do dolara), detal (0,66 mld zł), energetyka (0,56 mld zł). Pod kreską były petrochemia (-0,12 mld zł, i -0,03 mld zł efektu LIFO), wydobycie (-0,11 mld zł) oraz funkcje korporacyjne (-0,44 mld zł). Narastająco w całym I półroczu br. dodatni wynik operacyjny wykazały: gaz (11,81 mld zł), rafineria (8,02 mld zł, i -1,52 mld zł efektu LIFO), energetyka (3,83 mld zł), wydobycie (2,16 mld zł), detal (0,90 mld zł). Pod kreską, ale niewielką była tylko petrochemia (-0,02 mld zł, i -0,05 mld zł efektu LIFO) i co oczywiste funkcje korporacyjne (-0,84 mld zł). Przejęcie Grupy Lotos i Grupy PGNiG, a wcześniej także Energii, jak widać wzmocniło segmenty (rafineria, detal, energetyka) i zdywersyfikowało źródła przychodów i zysków (gaz), co korzystnie wpływa na wyniki multienergetycznego championa.

Nakłady inwestycyjne w II kwartale br. wyniosły 7,3 mld zł, i były większe o 121,2 % (tj. o 4 mld zł) w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. W sumie w I półroczu br. CAPEX Grupy Orlen wyniósł 12,6 mld zł, o 100,0% (tj. o 6,3 mld zł) więcej licząc rok do roku. Plan na 2023 r. przewiduje 36,2 mld wydatków (przy czym 26,2 mld zł na cele rozwojowe, a 10 mld zł na utrzymanie), co oznacza 34,8% realizacji po I półroczu, ale przedstawiciele koncernu zapewniają, że w tym półroczu wydatki przyśpieszą, i budżet będzie zrealizowany. W I półroczu br. nakłady przeznaczono w podziale na segmenty:

  • rafineria (2,5 mld zł, +0,8 mld zł r/r), na budowę instalacji: hydrokrakingu w Rafinerii Możejki na Litwie, bioetanolu drugiej generacji w zakładzie w Jedliczu w Orlen Południe, visbreakingu i HVO w Rafinerii Płock i hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO) w Rafinerii Gdańsk oraz budowę morskiego terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle w przy RG;
  • petrochemia (2,0 mld zł, -0,5 mld zł r/r), na rozbudowa zdolności produkcyjnych olefin w zakładzie w Płocku i nawozów w spółce zależnej Anwil Włocławek;
  • energetyka (2,3 mld zł, +1,1 mld zł r/r), na modernizację aktywów wytwórczy oraz przyłączenie nowych odbiorców w zależnej Grupie Energa, budowę bloków gazowych CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz, budowę farm fotowoltaicznych oraz rozwój projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Bałtyku o mocy 1,2 GW, realizowanej wspólnie z Northland Power w joint ventures (51/49);
  • detal (1,0 mld zł, +0,5 mld zł r/r), na rozwój sieci stacji paliw oraz sprzedaży pozapaliwowej, rozwój sieci paliw alternatywnych (ogólnodostępne ładowarki do pojazdów elektrycznych, stacje napełniania wodorem) oraz automaty paczkowe;
  • wydobycie (2,6 mld zł, +2,3 mld zł r/r), na projekty PGNiG Upstream Norway i Lotos Norge na norweskim szelfie kontynentalnym oraz projekty Orlen Upstream w Polsce i Kanadzie;
  • gaz (2,1 mld zł, nie dotyczy), na budowę i modernizację przyłączy odbiorców do sieci Polskiej Spółki Gazowniczej.

– „Bezpieczna przyszłość Polaków to dla nas priorytet. Dlatego wykorzystujemy potencjał koncernu wzmocnionego po procesie fuzji i konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski, aby zagwarantować tanią, stabilną i czystą energię oraz wspierać powstanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy we wszystkich regionach kraju. W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczymy rekordowe 36 mld zł. Kluczowe pozostają dla nas inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii i bezpieczną energetykę jądrową” – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlen, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla, dobre wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2023 r. przekładają się również na zwiększenie wpływów do budżetu państwa – grupa ORLEN wpłaciła blisko 36,5 mld zł (z czego 5,9 mld zł to CIT), czyli aż o 20 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Co oznacza, że dzięki realizowanym przejęciom i wdrażanym inwestycjom Orlen realnie wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

Przeznaczając 12,6 mld zł na inwestycje w I półroczu 2023 r. narodowy koncern obniżył jednocześnie w II kwartale br. zadłużenie o 24,2 mld zł (r/r) do -12,6 mld zł, dzięki czemu wskaźnik długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA wynosił -0,25x.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł w II kwartale br. 4,54 mld zł, co oznacza wzrost o 23,4% (tj. o 0,86 mld zł) w porównaniu do tego samego okresu ub.r. Narastająco w I półroczu br. zysk wyniósł 13,65 mld zł, i był o 109,1% (tj. o 71,13 mld zł) większy licząc rok do roku. Wynik końcowy wypracowany w ciągu sześciu miesięcy br. to 39,3% zysku netto wykazanego w całym 2022 r. i 122% za 2021 r.

Jak podał Orlen, w efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji oraz mocnych fundamentów finansowych największe agencje ratingowe podtrzymały swoje oceny: Moody’s Investors Service (– A3) i Fitch Ratings (BBB+), najwyższe w historii.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu