Qair Polska uruchomił dużą farmę fotowoltaiczną

Polenergia ma 12 lądową farmę wiatrową
21 sierpnia 2023
Większe oszczędności w domowych budżetach, dzięki wyższym limitom zużycia energii
24 sierpnia 2023

Portfel fotowoltaiczny Qair Polska powiększył się w lipcu o dużą jednostkę: Elektrownię Fotowoltaiczną Stoszowice o blisko 4 MW mocy, zbudowaną na Dolnym Śląsku. To część projektu 9 farm o 12 MW zlokalizowanych w województwie dolnośląskim i wielkopolskim o szacunkowej wartości 55 mln zł. Tym samym portfel solarny Qair Polska zwiększył moc o 22,6% do 65 MW.

Qair Polska to spółka-córka francuskiej niezależnej energetycznej Grupy Qair, niezależnego producenta energii ze źródeł odnawialnych o mocy 1 GW, zlokalizowanymi na czterech kontynentach w 20 krajach (Ameryce Południowej i Europie. Afryce, Azji), m.in. w Francji, Brazylii, Polsce.

Obecnie moc elektrowni fazie operacyjnej wybudowanych przez Qair w naszym kraju wynosi 308 MW, z czego 252,5 MW MW przypada na 9 lądowych farm wiatrowych, a 55,5 MW na farmy fotowoltaiczne. Projekty na etapie finansowania i budowy mają moc 200 MW, a we wstępnej fazie rozwoju 2,5 GW.

W Polsce francuska grupa realizuje obecnie inwestycje, dzięki którym moc zainstalowana portfela lądowych instalacji ma wynieść 0,5 GW na koniec 2023 r. (przy celu 1 GW w 2025 r). Firma poza budową dwóch stosunkowo niewielkich farm onshore w: Widuchowej oraz Stawiszynie skupia się na rozwoju fotowoltaiki. Buduje kilka wielkoskalowych farm o łącznej mocy 180 MW oraz kilkanaście mniejszych elektrowni słonecznych (w ramach projektu Stoszowice). Dzięki czemu mix wytwórczy będzie bardziej zrównoważony.

Do 2022 r. na portfel PV składało się 57 małych farm zlokalizowanych w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, o łącznie 53 MW mocy. Średnia moc instalacji będzie się szybko zwiększać. W 2023 roku w fazę operacyjną miała wejść wielkoskalowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 60 MW budowana na ponad 80 hektarowej działce w gminie Kalisz Pomorski oraz 10 mniejszych instalacji PV, o mocy do 1 MW, zlokalizowanych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce (m.in. projekt Staszowice).

Plan zaczyna się ziszczać. W rejestrze Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się wpis, że spółka celowa QPV Stoszowice Sp. z o.o. (QPV od Qair PV) otrzymała 20 lipca br. 15-letnią koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej z Elektrowni Fotowoltaicznej Stoszowice o mocy 3,998 MW, zlokalizowanej w gminie Stoszowice, w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim. Jest to dopiero, jak można wnioskować z zapisów koncesyjnych tylko część klastra Stoszowice, który ma liczyć 9 elektrowni i mieć moc 12 MW, z czego 4 MW przypada na EF Stoszowice, a pozostałe 8 MW na mniejsze jednostki. Wszystkie zostały podłączone do sieci elektroenergetycznej w lipcu br.

Z kolei według rejestru wytwórców energii w małej instalacji, QPV Stoszowice Sp. z o.o. zarejestrowała 3 lipca br. 8 farm o mocy 0,999 MW zlokalizowanych w dwóch województwach:

 • wielkopolskim: Śmiłowo, gmina Kaczory, powiat pilski (2×0,999 MW);
 • dolnośląskim:
  • Świdnica Polska, gmina Kostomłoty, powiat średzki;
  • Strzelce, gmina Marcinowice, powiat świdnicki;
  • Sadków, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki;
  • Nowice, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki;
  • Budzów, gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki (2×0,999 MW);

Tym samym portfel solarny powiększył się o 22,6% do 65 MW, a instalacje OZE należące do Qair Polska mają teraz 320 MW. Do realizacji tegorocznego planu brakuje więc 180 MW.

Wartość nakładów inwestycyjnych na EF Stoszowice można szacować na ok. 4 mln euro (18,4 mln zł), a CAPEX całego klastra na 12 mln euro (55,2 mln zł). Głównym wykonawcą był hiszpański deweloper ID Energy Group, od 2017 r działający w Polsce.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu