Polenergia ma 12 lądową farmę wiatrową

Ponad 1 GW nowych mocy w dużych instalacjach fotowoltaicznych
19 sierpnia 2023
Qair Polska uruchomił dużą farmę fotowoltaiczną
23 sierpnia 2023

Należąca do giełdowej grupy kontrolowanej Dominikę Kulczyk Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13,2 MW otrzymała koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, i może oficjalnie rozpocząć sprzedaż energii. Szacunkowa wartość to nowej instalacji ok. 120 mln zł. Po uruchomieniu FW Piekło portfel onshore grupy Polenergia powiększy się do 448,6 MW.

Portfel w lądowej energetyce wiatrowej giełdowej Grupy Polenergia, kontrolowanej poprzez fundusz Mansa przez miliarderkę Dominikę Kulczyk składał się dotychczas z 11 farm onshore, o łącznie 435,4 MW mocy zainstalowanej. Ostatnią oficjalnie uruchomioną była Farma Wiatrowa Dębsk, o 121 MW mocy, jedna z największych w Polsce, która otrzymała koncesję pod koniec stycznia 2023 r. To dawało grupie czwarte miejsce pod tym względem w Polsce.

Teraz park wytwórczy notowanej na warszawskiej giełdzie grupy energetycznej powiększył się o kolejną instalację – Farmę Wiatrową Piekło, która będzie za to drugą najmniejszą w portfelu (po FW Krzęcin, 6 MW). Dwie spółki celowe: Polenergia – Farma Wiatrowa Piekło Sp. z o.o. i Polenergia Farma Wiatrowa 16 Sp. z o.o. otrzymały w ubiegłym tygodniu koncesje Urzędu Regulacji Energetyki dla wytwórców energii elektrycznej, ważne do końca 2040 r. Pierwsza z nich dla Farmy Wiatrowej Piekło-Międzychód o mocy 6,78 MW, zlokalizowanej w Mechnaczu w gminie Kwilicz oraz Tuczępach i Mnichach w gminie Międzychód. Druga dla bliźniaczej Farmy Wiatrowej Piekło-Sieraków o mocy 6,78 MW, wybudowanej w Mechnaczu w gminie Kwilicz. Miejscowości położone są w powiecie międzychodzkim, niedaleko Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego (ale też obok Sierakowskiego Parku Krajobrazowego).

Projekt FW Piekło ma ponad 10 lat, w 2012 r. przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalającej na budowę do 14 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury. Ostatecznie jednak FW Piekło, za którą odpowiadają obie spółki celowe składa się 6 turbin wiatrowych duńskiego producenta Vestas V110 o mocy 2,2 MW każda, a całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wynosi 13,2 MW. Roboty budowalne ruszyły w marcu 2022 r. (wykonawcą był deweloper Onde), a zakończono je w II kwartale br. Po „oficjalnym” uruchomieniu FW Piekło (farma była już podłączona do sieci, ale oczekiwano na koncesję), portfel onshore Polenergii powiększy się do 448,6 MW.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej FW Piekło wynosi ok.40 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tys. gospodarstw domowych. Projekt wygrał w grudniu 2020 r. aukcję URE, dzięki temu ma zapewnioną sprzedaż energii przez 15 lat z gwarantowanym wsparciem na podstawie kontraktu różnicowego.

Polenergia nie podała wartości projektu, jednak na podstawie ostatnich transakcji rynkowych można szacować ją na co najmniej 26,4 mln euro (ok. 120 mln zł). Budowa była sfinansowana przez mBank (77 mln zł kredytu inwestycyjnego oraz 11 mln zł kredytu VAT w okresie budowy).

Obecnie grupa Polenergia jest na ukończeniu budowy jeszcze jednego projektu: FW Grabowo mocy 44 MW, który wygrał aukcję w grudniu 2021 r., znajduje się obecnie w fazie budowy. Rozpoczęcie robót budowalnych nastąpiło w marcu 2022 r., równolegle do FW Piekło. W I kwartale br. zamontowano wszystkie 20 turbin (Vestas V110 o mocy 2,2 MW każda), i prowadzono prace odbiorowe i rozruchowe turbin. Zakończenie budowy zaplanowane na II półrocze 2023 r. Po uzyskaniu koncesji dla FW Grabowo, portfel powiększy się do 492,6 MW, co zbliży Polenergię do trzeciego miejsca, które zajmuje RWE Renewables.

Jednak warto zauważyć, że jest to ostatni z zaawansowanych projektów onshore. Grupa Polenergia, jak twierdzi zarząd w raporcie za I kwartał 2023 r. prowadzi prace rozwoju projektów OZE, aby zrealizować cele przewidziane w strategii lata 2020-2024, a w portfelu znajdują się projekty lądowych farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,5 GW, ale w fazie mniej zaawansowanej (z wyłączeniem PV Strzelino, 45,2 MW; PV Szprotawa, 47 MW;). Do kwietnia w KRS zarejestrowano 10 spółek celowych, które mają zajmować się energetyką wiatrową).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu