Orlen rozpocznie budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu

Solarna farma PGE Energia Odnawialna powstanie ze wsparciem NFOŚiGW
12 września 2023
Ładowarki Shell Recharge wkrótce także w Polsce
13 września 2023

Orlen Neptun, spółka odpowiedzialna za rozwój morskiej energetyki wiatrowej w mutinergetycznym koncernie wybrała giełdową firmę Budimex na wykonawcę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, który zaplanowano w Świnoujściu. Prace budowalne ruszą już w październiku, a zakończą na przełomie 2024 i 2025 r.

Orlen, nasz regionalny multienergetyczny champion w joint venture z kanadyjskim koncernem Northland Power przygotowują projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW, która będzie zlokalizowana w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Morska część farmy będzie składać się z 76 turbin o mocy 15 MW zamontowanych na wieżach o wysokości 100 m (do tego dochodzą120 metrów fundamenty, czyli stalowe monopale, które zostaną wbite przez specjalistyczne statki w dno morza na głębokość nawet 50 m) oraz dwie stacje transformatorowe. Projekt najbardziej zaawansowany spośród realizowanych w polskiej części Bałtyku, jest po warunkowej decyzji inwestycyjnej. Realizowany w formule project finance ma kosztować 4,73 mld euro, co obejmuje wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (ok. 4,05 mld Eeuro), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową.

Ambicje Orlenu są jednak znacznie większe, dzięki wygraniu kolejnych pięciu postępowań o zezwolenia na budowę sztucznych wysp (de facto to koncesje) będzie mógł wybudować farmy offshore wind o mocy 5,8 GW do końca 2040 r. Będą one zlokalizowane zarówno na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu, jak i na Ławicy Słupskiej, dlatego m.in. koncern zdecydował się na budowę własnego portu instalacyjnego w Świnoujściu (drugiego w Polsce). Zgodnie z założeniami terminal posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a później będzie wykorzystywany do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku. Wczoraj wybrano generalnego wykonawcę infrastruktury lądowej portu– giełdową spółkę Budimex, jedną z największych firm budowlanych w Polce, realizującą kontrakty w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Wartości kontraktu nie ujawniono (dla portu w Gdańsku było ok. 440 mln euro z funduszy unijnych i wkład własny inwestora).

– „Budowa morskich farm wiatrowych wymaga kompleksowych, bardzo zaawansowanych przygotowań. Infrastruktura instalacyjna jest jednym z kluczowych elementów tego procesu. Uruchomiony w porcie w Świnoujściu terminal będzie pierwszą w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie tego typu budowlą obsługującą projekty offshore wind. Wybór wykonawcy terminala to kolejny ważny punkt harmonogramu projektu – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlen S.A.

Lądowa część terminala instalacyjnego, za której budowę odpowiada spółka celowa Orlen Neptun, powstanie na blisko 20 ha w porcie w Świnoujściu. Terminal zapewni przeładunek i składowanie kluczowych elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole. Projektowany terminal będzie w stanie przyjmować też nadbudówki morskich stacji transformatorowych. W ramach projektu powstanie również infrastruktura komunikacyjna oraz budynki warsztatowe i administracyjno-biurowe. Docelowo terminal umożliwi instalację ponad 80 morskich turbin wiatrowych rocznie i będzie w stanie obsłużyć projekt Baltic Power i inne planowane inwestycje wiatrowe. W terminalu będzie zatrudnionych ok. 100 osób.

Za budowę części hydrotechnicznej, obejmującej m.in. dwa nowe nabrzeża odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który wkrótce rozstrzygnie postępowanie przetargowe. Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mieleńskiej do nowego terminalu. W tym przypadku całkowity koszt projektu oszacowano na 77,5 mln euro, w tym dofinasowanie z unijnych funduszy wyniesie 65,9 mln euro.

Nowe nabrzeża będą miały ponadstandardowe parametry techniczne, głównie w zakresie dopuszczalnych obciążeń użytkowych. Pozwoli to na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie około 1000 t każda. Długość nabrzeży, wynosząca w obu przypadkach około 250 m, umożliwi operowanie w Świnoujściu największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych, oraz ponad 200-metrowym statkom typu heavy lift vessel (do przewozu bardzo dużych i ciężkich ładunków), służącym do transportu elementów składowych morskich elektrowni wiatrowych: monopali, elementów przejściowych, łopat czy elementów konstrukcyjnych stacji transformatorowych.

W przyszłości z uwagi na swoją lokalizację, terminal należący do Orlen Neptun w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać nie tylko budowę morskich farm przy polskim wybrzeżu Bałtyku, ale również te prowadzone na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu