Ładowarki Shell Recharge wkrótce także w Polsce

Orlen rozpocznie budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu
13 września 2023
Rekordowa transakcja za lądową farmę wiatrową
14 września 2023

Jeszcze w tym roku Shell Polska zamierza rozpocząć uruchamianie na własnych stacjach pierwszych ładowarek Shell Recharge o mocy od 100 do 360 kW. Rozmawia też o lokalizacjach z potencjalnymi partnerami: dużymi centrami handlowymi, sieciowymi restauracjami czy samorządami.

Na koniec sierpnia br. holendersko-brytyjski koncern Shell, działający w Polsce od 1992 r. dysponował 458 stacjami paliw, w tym większość stanowiły 384 obiekty własne, w tym 6 bezobsługowe a 74 to placówki partnerskie, co dawało mu czwarte miejsce na naszym rynku.

Od 2021 r. Shell w ramach strategicznej współpracy z europejskim operatorem Ionity, którego akcjonariuszami są głównie koncerny samochodowe (BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG Volkswagen Group with Audi, Porsche, i amerykańska firma zarządzająca aktywami BlackRock) zaczął montować na swoich stacjach ogólnodostępne superszybkie ładowarki DC o mocy 350 kW, które umożliwiają ładowanie samochodów do 7 razy szybciej w porównaniu do standardowych urządzeń. Głównie w lokalizacjach wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce, w ramach TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. W tym roku powiększył sieć z 8 do 10 lokalizacji:

  • SP 5326, Jędrzychowice – 2, Jędrzychowice, 59-900  Zgorzelec, węzeł autostrady A4 przy DK94;
  • SP 4408, Poznań Spławka, ul. Bolesława Krzywoustego 135, 61-144  Poznań, węzeł i wjazd do Poznania z A2
  • SP 1153, MOP Niesułków – 2, Nowostawy Dolne 140, 95- 061  Dmosin, A2 (kierunek z Łodzi do Warszawy);
  • SP 1154, MOP Nowostawy – 2, Nowostawy Dolne 141, 95-061  Dmosin, A2 (kierunek z Warszawy do Łodzi);
  • SP 1152, Kaszewy Kościelne – 2, Kaszewy Kościelne 23A, 99-314  Krzyżanów węzeł A1 z DKK 94 na wysokości Kutna;
  • SP 4405, Świecko – 2, Świecko 36, 69-100 Słubice, węzeł A2 z dawną drogą DKK 2;
  • SP 2209, MOP Olsze Wschód – 2, Rombark 12, 83-130  Pelplin, A1 (wschodnia strona, 42 km, kierunek Toruń -Gdańsk);
  • SP 2210, MOP Olsze Zachód – 2, Rombark 13, 83-130  Pelplin, A1 (zachodnia strona, 42 km kierunek Łódź);
  • SP 5216, Młyński Staw, Rzędziwojowice 61, 49-100  Niemodlin;
  • SP 5217, Rzędziwojowice, Rzędziwojowice 62, 49-100  Niemodlin.

– „Obecnie w dziesięciu lokalizacjach mamy obecnie 28 punktów ładowania Ionity, a docelowo będzie ich 40. Jednak jeszcze w tym roku chcielibyśmy również rozpocząć uruchamianie pierwszych własnych ładowarek Shell Recharge o mocy od 100 do 360 kW” – powiedziała Kielak-Łokietek, prezes Shell Mobility, zarządzającej siecią stacji i sklepów (sprzedażą pozapaliwową) i członek zarządu Shell Polska, odpowiedzialna za dział stacji paliwowych oraz rozwoju sieci detalicznej.

Na razie więc ładowarki są na 2% stacji własnych Shell Polska (na części stacji partnerskich są urządzenia GreenWay Polska)

Według Kielak-Łokietek, nie da się wskazać docelowej liczby ładowarek Shell Recharge, bo plan rozwoju tej sieci będzie dopasowany do tempa rozwoju polskiego rynku elektromobilności, ale firma ma już zmapowane lokalizacje, uwzględniające znaczną część obecnej sieci stacji paliw Shell w naszym kraju.

– „Nie ograniczamy się jednak tylko do naszych stacji paliw. Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami w takich miejscach, jak duże centra handlowe czy gastronomia. Staramy się też zachęcać do współpracy miasta. Na przykład w Zachodniej Europie uruchomiliśmy znaczną liczbę punktów ładowania w latarniach miejskich. W Polsce na razie prowadzimy rozmowy na ten temat z jednym z samorządów” – dodała Kielak-Łokietek.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw – na koniec 2022 r. firma zarządzała siecią 453 stacji, w tym 6 bezobsługowymi oraz 72 partnerskimi. W ub.r. polska spółka miała 10,81 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 63,3% (tj. o 4,31 mld zł) więcej niż rok wcześniej, i 120,84,5 mln zł zysku netto.

pl, ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu