Rekordowa transakcja za lądową farmę wiatrową

Ładowarki Shell Recharge wkrótce także w Polsce
13 września 2023
KGHM sypnął kasą na farmy fotowoltaiczne. Musi wydać ponad 10 razy więcej
14 września 2023

Enea Nowa Energia z Grupy Enea kupiła od OX2 Holding Poland 100% udziałów w spółce Farma Wiatrowa Bejsce, która jest właścicielem projektu lądowej farmy wiatrowej o mocy 19,8 MW. Szwedzki deweloper dokończy budowę farmy, która rozpocznie produkcję energii w II półroczu 2025 r. Wartość kontraktu to 57,42 mln euro, co daje średnio 2,9 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej. To nowy rynkowy rekord. A może już standard?

Farma Wiatrowa Bejsce będzie zlokalizowana w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kazimierskim, w gminie Bejsce. Wiatraki staną przy miejscowościach Królewice, Czyżowice i Grodowice. Moc zainstalowana każdej z sześciu turbin Siemens Gamesa wyniesie 3,3 MW, co daje łącznie 19,8 MW. Deweloper deklaruje budowa farmy się rozpoczęła, a przekazanie do użytkowania planowane jest w II półroczu 2025 r., co oznacza, że prace są w początkowej fazie. W ramach inwestycji zostaną wybudowane m.in. drogi dojazdowe do turbin, podziemne przyłącza i podstacja energetyczna w Wojciechowie w gminie Kazimierza Wielka.

Enea Nowa Energia, spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea, notowanej na GPW w Warszawie, kupiła spółkę celową Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z.o.o. z projektem farmy onshore od OX2 Holding Poland AB. Szwedzki deweloper, notowany na giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq Stockholm) działa w 11 krajach na dwóch kontynentach (w Europie i Australii), i na koniec I półrocza br. miał portfolio projektów o 32,45 GW mocy. W Polsce jest obecny od czterech lat, i w tym czasie zbudował i skomercializował 3 lądowe farmy wiatrowe o łącznie 111  MW mocy zainstalowanej, i ma portfel projektów o mocy 2,78 GW, w tym 802 MW w projektach onshore, 1 536 MW w fotowoltaice i 440 MW w magazynach energii.

OX2 Holding Poland kupił ten projekt prawie trzy lata temu od krakowskiego dewelopera Green Power Development (należącego do trzech osób fizycznych). OX2 od tego czasu uzyskał wszystkie pozwolenia, wygrał aukcję Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż energii zabezpieczonej 15-letnim kontraktem różnicowym, doprowadzając projekt do fazy Ready to Build. Teraz sprzedał go Grupie Enea, ale budowę będzie realizować jego spółka zależna.

Pozyskanie farmy wiatrowej Bejsce, to już kolejny w ostatnich tygodniach projekt OZE rozwijany przez Grupę Enea. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęliśmy proces dynamicznego zwiększania naszego potencjału wytwórczego w oparciu o źródła OZE, zarówno w fotowoltaice, jak i w lądowych farmach wiatrowych. Jest to nasz wkład w transformację sektora energetycznego, a nasze spółki celowe realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii – mówi Paweł Majewski, prezes Enea S.A.

– „Farma wiatrowa Bejsce to istotny krok na drodze do budowania bezpiecznej przyszłości. OX2, po raz pierwszy realizuje współpracę z jedną z największych grup energetycznych w Polsce – Enea Nowa Energia, aby wspierać transformację energetyczną w Polsce. Cieszy mnie, że podejmujemy wspólne działania w trosce o zieloną przyszłość i bezpieczeństwo energetyczne dla nas wszystkich” – mówi Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny OX2 w Polsce.

Na kontrakt z OX2 składają się zakup spółki oraz koszty budowy docelowej instalacji, które będą wynosić łącznie 57,42 mln euro (680 mln koron szwedzkich, przy kursie wymiany EUR/SEK 11,90), czyli 264,2 mln zł. W tym koszt nabycia Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z o.o., która jest właścicielem projektu to ok. 3,5 mln euro. To daje średnio 2,9 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej, czyli 13,3 mln zł. To rekordowa cena na polskim rynku. Roczna produkcja energii przez farmę ma wynieść ok. 65 GWh (czyli ok. 3,3 GWh na 1 MW).

W czerwcu 2022 r. PGE Polska Grupa Energetyczna, lider rynku pod względem produkcji energii (i ciepła systemowego), w tym OZE kupiła trzy działające operacyjnie farmy wiatrowe (FW Radzyń, FW Jóźwin, FW Ścieki) o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 GW (czyli 2,8 MWh za 1 MW) za 759 mln zł (uwzględniając gotówkę na kontach spółek celowych, właścicieli farm). To daje ok. 9 mln zł za 1 MW. Enea Nowa Energia płaci za projekt farmy, która zacznie działać w 2025 r. o 48% drożej za 1 MW niż zapłaciła PGE, co robi wrażenie. Ale może to wynikać z większej potencjalnej wyższej produktywności farmy, inflacji kosztowej i małej dostępności projektów gotowych do budowy w związku z obowiązującą do niedawna zasadą 10 h.

Według prezentacji wynikowej za I kwartał 2023 r. nakłady inwestycyjne Grupy Enea mają wynieść w tym roku 4,13 mld zł, z czego na segment wytwarzanie przeznaczono 19,2% planowanego CAPEX-u, czyli 790 mln zł. Z pozycji „pozostałe”, na którą przewidziano 14,4%, czyli 590 mln zł, z czego miały być finansowane m.in. transakcje M&A. W I kwartale br. nakłady na OZE wyniosły 17 mln zł. Dzisiaj Enea opublikuje dane finansowe za II kwartał i I półrocze 2023 r.

p.lemberg@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu