KGHM sypnął kasą na farmy fotowoltaiczne. Musi wydać ponad 10 razy więcej

Rekordowa transakcja za lądową farmę wiatrową
14 września 2023
Koreański partner PGE otwiera biuro w Warszawie
15 września 2023

Projekt Solartechnik z giełdowej grupy Grenevia, jeden z największych polskich deweloperów OZE sprzeda KGHM Polska Miedź osiem farm fotowoltaicznych o 50 MW mocy za 210 mln zł. Instalacje pokryją około 2% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w miedziowym koncernie. Aby jednak wypełnić cele postawione w strategii KGHM musiałby jeszcze kupić lub wybudować farmy fotowoltaiczne o ok. 580 MW mocy. A to oznacza nakłady inwestycyjne w wysokości 2,4 mld zł.

KGHM Polska Miedź, światowy lider w produkcji srebra i miedzi to jeden z największych odbiorców energii w Polsce, w ub.r. zużył jej 3,03 TWh. Zgodnie z przyjętą na początku 2022 r. aktualizacją strategii do końca dekady miedziowy koncern ma pokrywać co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym w 25% z odnawialnych źródeł energii.

Spółka zależna Energetyka Sp. z o.o., jedno z większych przedsiębiorstw energetycznych na Dolnym Śląsku ma źródła konwencjonalne na węgiel i gaz o 101,86 MWe mocy elektrycznej o  522,4 MWt mocy cieplnej. Dwa bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie, zasilane gazem zaazotowanym pracujące na rzecz KGHM Polska Miedź wytwarzają w kogeneracji odpowiednio ok. 300 tys. MWh energii elektrycznej i około 1 mln GJ ciepła rocznie, oraz około 250 tys. MWh energii elektrycznej i ok.800 tys. GJ ciepła. Co miało pokrywać do 25% zapotrzebowania na energię (dostarczają również ciepło w parze), o ile pracują (gdy ceny gazu były wysokie, KGHM kupował energię na rynku). KGHM Zanam z Legnicy, producent maszyn i urządzeń dla sektora górniczego ma od grudnia 2020 r. na swoim terenie farmę PV o mocy 3,15 MWe.

W I półroczu br. własne źródła energii, w tym OZE, pozwoliły pokryć 17,4% ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź S.A.

Miedziowy koncern zawarł w listopadzie ub.r. kontrakt typu fizyczny PPA w strukturze Pay-As-Produced na dostarczanie zielonej energii z jednej farm fotowoltaicznych należących do Projekt Solartechnik, dewelopera OZE z Grupy Grenevia. PV Żuki o mocy 5,2 MW budowano wówczas w gminie Turek (woj. wielkopolskie).

Teraz KGHM Polska Miedź jednak zdecydował się ją odkupić, oraz siedem innych działających operacyjnie elektrowni słonecznych od Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Obiekty, należące do 4 spółek projektowych zlokalizowane w czterech województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim mają łącznie blisko 50 MW mocy. Projekt Solartechnik świadczyć będzie posprzedażową usługę utrzymania tych farm.

Zakupione za ok. 210 mln zł (co daje 4,2 mln zł za 1 MW mocy) wielkoskalowe instalacje PV zapewnią około 2% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM Polska Miedź. Do celu wyznaczonego w strategii brakuje więc ok. 23%. Aby go wypełnić miedziowy koncern musiałby kupić lub wybudować farmy fotowoltaiczne o ok. 580 MW mocy. A to oznacza nakłady inwestycyjne w wysokości 2,4 mld zł.

Projekt Solartechnik FIZ był bliski sprzedaży za 750 mln zł portfela projektów solarnych w różnej fazie o mocy 184 MW (co dawało 4,1 mln zł za 1 MW). Ostatecznie firma Spoleto, należąca do niezależnego irlandzkiego producenta energii Alternus Energy Group nie mogąc zdobyć finansowania wycofała się z transakcji, za co Famur (obecnie Grenevia) w grudniu ub.r. ostatecznie pobrał 45 mln zł gwarantowanej opłaty. Część tych farm mogła trafić teraz do KGHM.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu