Budimex Mobility chce szybko rosnąć, dalej dzięki akwizycjom

Grupa PGE uruchomiła duże farmy fotowoltaiczne na Podlasiu
25 września 2023
Ładowarki ChargeEuropa staną przy 30 sklepach POLOmarket
27 września 2023

Budimex Mobility ma już 160 ogólnodostępnych ładowarek, z czego 140 to urządzenia odkupione w tym roku od Enea Operator i PGE Nowa Energia, a 20 to ładowarki własne. Operator zamierza utrzymać szybkie tempo rozwoju. Na koniec 2024 roku planuje mieć 230 urządzeń i podwoić ich liczbę w ciągu dwóch kolejnych lat do 470 sztuk w 2026 r.

Budimex Mobility, jako nową markę na rynku operatorów infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych zaprezentowano oficjalnie we wrześniu 2022 r. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. S.A. Co ciekawe spółka – wówczas jeszcze Budimex PPP SA, działająca od 2012 r. – została objęta konsolidacją przez swojego jedynego akcjonariusza, Budimex S.A., jedną z największych firm budowlanych i wykonawczych w Polsce dopiero od grudnia 2022 r., ze względu na rozpoczęcie istotnej działalności operacyjnej. A zmieniła nazwę na Budimex Mobility S.A. 6 lutego 2023 roku.

Nawet jeśli pierwsze wejście było małym falstartem, albo nieco na pokaz, to trzeba przyznać, że od pół roku, nowy operator szybko rośnie w siłę, głównie poprzez przejęcia. 17 lutego br. podpisał umowę z Enea Operator na zakup 109 stacji ładowania samochodów elektrycznych, co określono w prezentacji Budimex S.A. dla inwestorów, jako jedno z trzech kluczowych wydarzeń w I kwartale br. (obok wypłaty 459 mln zł dywidendy).

Urządzenia, głównie AC o mocy 22 kW (2×11 kW) z gniazdami Type 2 zlokalizowane są w czterech miastach: Szczecinie (35), Bydgoszczy (31), Poznaniu (29) i Gorzowie Wielkopolskim (14). W marcu, w prezentacji inwestorskiej za 2022 r. właściciel operatora deklarował, że stacje zostaną uruchomione pod nowym brandem już w II kwartale br. A także, że w planie jest budowa ponad 200 urządzeń w głównych ośrodkach miejskich.

W kolejnym, II kwartale Budimex Mobility odkupił 31 stacji od PGE Nowa Energia sp. z o.o. w likwidacji, która miała zajmować e-mobilnością w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, ale nowy (obecny) zarząd zmienił zdanie. Ładowarki zlokalizowane są w różnych miejscowościach (m.in. Rzeszów, Nowy Sącz, Zakopane, Siedlce i Lublin Zakopane, Lądek-Zdrój, Jarosław, Krynica, czy Polanica-Zdrój), głównie na południu Polski, co uzupełnia sieć, bo urządzenia przejęte od Enea Obrót znajdują się w środkowej i zachodniej części naszego kraju. Po akwizycjach operator systematycznie zmienia oznakowanie wizualne urządzeń, ujednolicając je (choć stosuje inne warianty kolorystyczne), przeprowadza integrację z oprogramowaniem Elocity oraz niezbędne odbiory Urzędu Dozoru Technicznego.

W prezentacji inwestorskiej za I półrocze, z 26 lipca br. zarząd Budimeksu informował, że w II kwartale portfolio ładowarek powiększyło się do 160 sztuk, co też uznaje za wydarzenie. A to oznacza, że obok 140 kupionych urządzeń, Budimex Mobility miał już też 20 własnych.

Jeszcze w grudniu 2021 r., przy okazji podpisania partnerstwa z krakowskim Elocity, dotyczącego udostępnienia oprogramowania do zarządzania infrastrukturą stacji ładowania samochodów BEV (i P-HEV), i włączenia ich do aplikacji krakowskiej firmy nowy operator deklarował, że chce mieć w ciągu dwóch lat 100 urządzeń.

Ale choć pierwotny plan został przekroczony, Budimex Mobility nie zamierza zwalniać. Na koniec 2024 roku planuje mieć 230 urządzeń i podwoić ich liczbę w ciągu dwóch kolejnych lat do 470 sztuk w 2026 r. Rozwój sieci ma następować poprzez akwizycje, ale też organicznie. Ładowarki mają być budowane w lokalizacjach komercyjnych, tj. centra handlowe, hotele, sieciowe restauracje, przy ulicach a urządzenia DC o większej mocy także instalowane przy drogach szybkiego ruchu w Polsce.

Budimex Mobility S.A. (wcześniej Budimex PPP S.A.) jest częścią segmentu działalności usługowej Grupy Budimex, który obejmuje 18 spółek świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz zarządzania i utrzymania technicznego nieruchomości, czy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. przychody tego segmentu wyniosły 440 mln zł, rosnąc o 18,6% licząc rok do roku a EBIT wyniosła 44 mln zł (+15,8%). Skonsolidowane przychody Grupy Budimex wyniosły w I półroczu br. 4,32 mld zł (+7,9%), EBIT: 273 mln zł (16,3%), a zysk netto 275 mln zł (+33%).

ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu