PGE i NFOŚiGW zbudują razem Elektrownię Szczytowo-Pompową Młoty

PGE uruchamia giga farmę fotowoltaiczną na Podkarpaciu za 230 mln zł. Na początek
7 października 2023
Grupa Orlen na kolejnych zielonych zakupach
10 października 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty na Dolnym Śląsku o planowanej mocy ok. 1050 MW. Koszt tego wielkoskalowego magazynu energii szacowany jest na około 4-5 mld zł.

Młoty to niewielka wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim, której historia sięga XVI wieku. Założona na prawie niemieckim, wieś leśno-łanowa czasy rozkwitu, kiedy wydobywano tam rudy żelaza, ma za sobą, a socjalizm dobił resztki przedsiębiorczości. Teraz mieszka tam ok. 50 osób. Na początku lat 70-tych XX wieku rozpoczęto w okolicy budowę elektrowni szczytowo-pompowej o 750 MW mocy zainstalowanej: wybudowano sztolnie, które miały łączyć zbiornik dolny i górny. Dekadę później, w 1982 r., w stanie wojennym wprowadzonym przez komunistyczną juntę prace przerwano ze względu na brak środków w budżecie państwa.

Teraz fatum może się odwrócić. W czerwcu 2021 r.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., lider polskiego rynku poinformowała, że rozważa dokończenie budowy Elektrowni Szczytowo – Pompowej Młoty w gminie Bystrzyca Kłodzka. I konsekwentnie realizuje kolejne etapy projektu.

Elektrownie szczytowo-pompowe wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu. Woda z dolnego zbiornika jest wtłaczana do górnego w okresach dolin poboru prądu i zwiększonej produkcji przez OZE, a spuszczana z górnego na turbozespoły, które uruchamiane są w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie. ESP są uznawane najbardziej efektywne i niezawodne magazyny zielonej energii. W Europie pracuje dzisiaj ponad 40 tego typu jednostek, a ogłoszonych jest 10 nowych projektów.

W Polsce działa operacyjnie sześć ESP, czego cztery należą do PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialnej za OZE w Grupie PGE: Żarnowiec o mocy 711 MW, Porąbka-Żar o mocy 540 MW, Solina-Myczkowce o mocy 199 MW oraz Dychów o mocy 88 MW (pozostałe to Żydowo o mocy 167 MW, należąca do Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen oraz Niedzica o mocy 92 MW). ESP Młoty, dzięki której PGE umocni się na pozycji lidera w tym segmencie mają wesprzeć krajową transformację energetyczną, jak również ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski, w szczególności, po wyłączeniu z eksploatacji jednostek węglowych w regionie, np. Elektrowni Turów przy jednoczesnym rozwoju i rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii.

W czerwcu br., po 10 miesiącach prac wykonanych przez firmę Elbis PGE przyjęła studium wykonalności dla nowej inwestycji na Dolnym Śląsku: wyniki wykazały zasadność oraz możliwość techniczną budowy ESP Młoty, przy czym moc zainstalowaną podwyższono do 1050 MW. Pod koniec listopada ub.r. właściciel projektu zlecił wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Prace są na ukończeniu, i jeszcze w 2023 r. PGE złoży dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej. Grupa przekazała też wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora krajowego systemu elektroenergetycznego o określenie warunków przyłączenia dla nowej elektrowni.

9 października br. zrobiono kolejny krok milowy. PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy ESP Młoty. Porozumienie o współpracy zawarto 9 grudnia ub.r. Teraz NFOŚiGW za środki własne obejmie 49% udziałów w PGE Inwest 12 Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę elektrowni. PGE zachowa 51-proc. większościowy pakiet udziałów. Obecnie kapitał zakładowy PGE Inwest 12 wynosi ok. 6,2 mln zł. Spółka celowa otrzyma od właścicieli środki na finansowanie zaplanowanych prac, w szczególności zakup nieruchomości od ZEW Kogeneracja S.A oraz na uruchomienie postępowania na wybór generalnego wykonawcy inwestycji.

– „Budowa magazynu zielonej energii Młoty, czyli największej tego typu inwestycji w Polsce, to element transformacji energetycznej i realizacji strategii Grupy PGE dla zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycja ta zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a współpraca z NFOŚiGW otworzy dodatkowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii” mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– „Dzisiejsza umowa to duży krok do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Trzeba podkreślić również, że bez takich magazynów energii jak elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach nie będzie możliwy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych niestabilnych, tak jak instalacje fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe” mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt ESP Młoty miałby wynieść około 4-5 mld zł. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwóch zbiorników wodnych:

  • dolny na rzece Bystrzyca, który będzie również pełnił funkcję przeciwpowodziową dla regionu,
  • górny, powyżej, we wsi Spalona (umieszczony ponad 240 m metrów powyżej dolnego zbiornika, aby uzyskać tzw. spad statyczny).

które będą pełnić dodatkowo funkcję przeciwpowodziową oraz utrzymania retencji wód na w regionie. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planowane jest na 2030 roku. W czasie budowy zatrudnienie miałoby dostać ok. 1000 osób przy pracach budowlanych, ziemnych oraz technologii układu elektrowni.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu