Budowa Baltic Power w tym roku będzie kosztować 5-6 mld zł

PGE uruchamia giga farmę fotowoltaiczną na Podkarpaciu
11 października 2023
Grupa Orlen awansowała do TOP3 rankingu onshore
14 października 2023

Grupa Orlen podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Baltic Power o mocy 1,2 GW, czyli pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Projekt, którego wartość to 4,7 mld euro, czyli 21,8 mld zł będzie realizowany wspólnie z kanadyjskim Northland Power. W tym roku wydatki mają wynieść 5-6 mld zł. Farma ma ruszyć z produkcją energii w 2026 roku.

Baltic Power to projekt budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW realizowany wspólnie przez Orlen (51% udziałów) i kanadyjski Northland Power (49% udziałów należących do NP. Baltic Wind B.V. ) na podstawie sfinalizowanej w marcu 2021 r. umowy joint venture. Historia Baltic Power sięga jednak głębiej, do 2011 r. Ale tak naprawdę prace ruszyły pełną parą pięć i pół roku temu. W ramach przygotowań wykonano m.in. pomiary wietrzności, badania środowiskowe, oraz badania geotechniczne, na podstawie których przeprowadzono prace projektowe. Pozyskano 7 pozwoleń na budowę, wymagających łącznie ponad 150 zgód administracyjnych, od 40 różnych instytucji.

Spółka celowa posiada umowy rezerwacyjne, które zabezpieczają cały łańcuch dostaw – produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów farmy. Partnerami są doświadczeni na świecie dostawcy z sektora offshore wind, w tym firmy pochodzące z Polski: Vestas (turbiny), Smulders (elementy przejściowe, pozwalające łączyć fundamenty z instalowanymi na nich wieżami), GE (w konsorcjum polskim Enprom, lądowa stacja elektroenergetyczna), Van Oord (transport i instalacja gotowych komponentów na morzu), belgijski Deme (w konsorcjum duńskim NKT i polską Tele-Fonika Kable Group, wewnętrzne i eksportowe kable). 

Teraz Baltic Power osiągnęła kolejny tzw. kamień milowy. Partnerzy w joint ventures podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną, co oznacza, że Baltic Power posiada komplet pozwoleń na budowę i zabezpieczył dostawy, montaż, czy budowę wszystkich kluczowych komponentów farmy oraz pełne finansowanie projektu i może ruszać z budową farmy.

– „Morska farma wiatrowa Baltic Power to jeden z zaledwie dwóch projektów w Europie, który w ciągu ostatnich trzech lat dotarł do fazy realizacji. Pomimo wyzwań związanych z pandemią, łańcuchami dostaw, czy konfliktem na Ukrainie, konsekwentnie działamy zgodnie z przyjętym na początku harmonogramem. W ciągu trzech lat uruchomimy pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce, ale chcemy wykorzystywać nasze doświadczenie i zbudowaną infrastrukturę, np. terminal instalacyjny w Świnoujściu także przy kolejnych pięciu farmach planowanych przez Grupę Orlen o łącznej mocy 5,2 GW” podkreśla Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Całkowity budżet farmy Baltic Power szacowany jest na około 4,73 mld euro (21,8 mld zł), w tym 4,05 mld euro (18,6 mld zł) to wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem, a 0,68 mld euro (3,2 mld zł) to koszty finansowania i rezerwa dodatkowa. Projekt będzie finansowany w formule project finance, co oznacza, że udziałowcy wyłożą tylko część potrzebnych środków. Budowę będą finansować głównie banki (a spłata nastąpi z przychodów po uruchomieniu farmy) – we wrześniu udziałowcy Baltic Power podpisali umowy kredytowe na łączną kwotę ok. 4,4 mld euro z 25 polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Jak można przeczytać w sprawozdaniu zarządu z działalności Baltic Power Sp. z o.o. w 2022 r., przewidywane nakłady związane z realizacją projektu budowy farmy wiatrowej w 2023 r. wyniosą od 5,2 mld zł do 6,1 mld zł netto (w porównaniu do 189 mln zł rok wcześniej), czyli 1/3 budżetu inwestycyjnego. A to oznacza, że spółka płacić będzie zaliczki za części składowe farmy, ciągnąc transze finansowania od banków, a nie posiłkując się środkami z kapitału zapasowego wpłaconymi przez udziałowców. Obecnie budowana jest już lądowa stacja elektroenergetyczna, która umożliwi odbiór energii przesyłanej z morskich stacji trafo kablami eksportowymi. Instalacja fundamentów farmy, czyli monopali rozpocznie się w 2024 roku. Na 2025 r. zaplanowano montaż 76 wież i turbin Vestas, o jednostkowej mocy 15 MW. Rozruch elektrowni, i podanie energii do systemu elektroenergetycznego odbędzie się w 2026 r. Farma Baltic Power będzie wytwarzać 4 TWh energi elektrycznej rocznie, czyli około 3% obecnej generacji w Polsce.

Zgodnie z zaktualizowaną w lutym strategią Orlen 2030, multienergetyczny koncern planuje do końca dekady zwiększyć moc zainstalowaną OZE z 0,7 GW do ponad 9 GW, na co przeznaczone zostanie 70 mld zł nakładów inwestycyjnych. Realizacja wszystkich projektów morskich farm wiatrowych, jakie znajdują się obecnie w portfelu Grupy Orlen, zapewni koncernowi ok. 5,8 GW. Grupa Orlen pozyskała bowiem w ostatnim czasie 5 koncesji na budowę kolejnych farm offshore o łącznej mocy 5,2 GW. Cztery z pięciu obszarów, na których będą mogły stanąć elektrownie znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu w pobliżu budowanego przez Orlen Neptun terminala instalacyjnego w porcie Świnoujście. Piąta farma będzie położona na Ławicy Słupskiej i graniczy z obszarem, gdzie powstaje farma Baltic Power.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu