PGB uruchamia swoją 18-tą biogazownię

Magazyny energii PGE z dofinansowaniem z Funduszu Modernizacji
7 grudnia 2023
PGE Ekoserwis rozpoczyna współpracę z naukowcami z Krakowa
8 grudnia 2023

Polska Grupa Biogazowa przejęta przez francuski TotalEnergies w marcu 2023 r., uruchomiła swoją osiemnastą biogazownię w Polsce. Należące do PGB biogazowe jednostki kogeneracyjne wytwarzają obecnie ok. 166 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 167 GWh ciepła, czyli ok. 400 GWh odpowiednika biometanu. Do 2030 r. ma to się zwiększyć do 2,5 TWh, czyli sześciokrotnie.

Nowa instalacja zlokalizowana jest we wsi Gołoszyce, w gminie Baćkowice w powiecie opatowskim w województwie świętokrzyskim. Jej właściciel spółka celowa PGB Energetyka 17 sp. z o.o. została wpisana do rejestru producentów biogazu rolniczego prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa już ponad pięć 5 miesięcy temu, 12 czerwca br. To druga zarejestrowana przez KOWR w tym roku instalacja PBG – w styczniu wpisano do rejestru kogeneracyjną biogazownię (PGB Energetyka 10 sp. z o.o.) zlokalizowaną w miejscowości Wysoczka w Wielkopolsce (PGB informowała o jej uruchomieniu w lipcu ub.r.).

Świętokrzyska biogazownia dostarczająca ciepło i energię elektryczną (CHP) dysponuje mocą blisko 1 MW, podobnie jak większość floty Polskiej Grupy Biogazowej. PBG oczekuje, że będzie produkować około 8,3 GWh energii elektrycznej i prawie 9 GWh (32 383 GJ) ciepła rocznie. Przy obiekcie wybudowano dwukomorową kubaturową suszarnię drewna o pojemności 2x 112 m3. Nakłady inwestycyjne można szacować na co najmniej 20 mln zł.

Grupa, przejęta w marcu 2023 przez francuski koncern TotalEnergies jest obecnie właścicielem i operatorem 18 biogazowni w dziewięciu województwach: lubuskim (Gubin, Karkoszów), łódzkim (Wicie), mazowieckim (Sierakowo, Tończa, Zawady), podkarpackim (Gorajec, Młyny), podlaskim (Dzieżki, Krypno Wielskie, Krzywa, Stary Kornin), świętokrzyskim (Gołoszyce), warmińsko-mazurskim (Falknowo, Kulpin), wielkopolskim (Wysoczka) i zachodniopomorskim (Darskowo, Złocieniec).

Jednostki kogeneracyjne łącznie 19 MW mocy zainstalowanej. Przy pięciu z nich PBG wybudowało instalacje fotowoltaiczne: Zawady (792 kWp), Tończa (660 kWp), Stary Kornin (194,4 kWp), Krypno Wielkie (142,56 kWp) i Gorajec (237,6 kWp). Większość biogazowni, bo 13 jest wyposażona w suszarnie drewna.

Uruchomienie biogazowni w województwie świętokrzyskim, według PGB wzmacnia jej pozycję jako największego gracza w branży biogazowej w Polsce, z około 14-proc. udziałem w rynku. W rejestrze KOWR jest obecnie 154 wytwórców biogazu rolniczego, a łączna moc zarejestrowanych instalacji to 154,5 MW. Roczna produkcja biogazu wynosi blisko 630 mln m3.

Należącego do PGB biogazowe jednostki kogeneracyjne wytwarzają rocznie ok. 166 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 167 GWh ciepła, czyli ok. 400 GWh odpowiednika biometanu. PGB planuje uruchomić dwie nowe instalacje biogazowe w 2024 roku, a kilka innych jest w przygotowaniu. PGB zakłada, że do 2030 r. osiągnie 2,5 TWh ekwiwalentu biometanu rocznie, co miałoby wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 400 tys. gospodarstw domowych. Ale oznaczałoby też znaczące  przyśpieszenie inwestycji w nowe obiekty lub rozbudowę instalacji (ewentualnie przejęcia innych graczy i konsolidację rynku), bo żeby wypełnić ten cel, firma powinna uruchamiać nie kilka, a przynajmniej kilkanaście takich standardowych biogazowni rocznie.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu