W Łebie ruszyła budowa bazy serwisowej dla Baltic Power

Vortex Energy zainwestuje 0,5 mld zł w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne
23 stycznia 2024
Grupa PGE chce dalej prowadzić dialog o ESP Młoty
30 stycznia 2024

W Łebie ruszyły pełną parą prace przy budowie bazy serwisowej, przeznaczonej do obsługi morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która ma produkować energię od 2026 r. Dzięki inwestycji wartej 60 mln zł zatrudnienie znajdzie około 60 pracowników. Baza O&M będzie obsługiwała farmę przez cały cykl jej życia, czyli minimum 25 lat.

Morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy 1,2 GW, którą ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa buduje joint ventures multienergetycznego championa Orlen i kanadyjskiej firmy Northland Power to najbardziej zaawansowany projekt offshore wind w Polsce. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, uzyskał już niezbędne pozwolenia na budowę oraz kontrakty na wszystkie kluczowe komponenty, ma też zapewnione pełne finansowanie, i zatwierdzoną decyzję inwestycyjną. Po zakończeniu budowy, planowanym na 2026 r. Baltic Power w roku będzie pierwszą operującą na Bałtyku polską morską farmą wiatrową, która pokryje 3% krajowego zapotrzebowania na energię, czyli dla ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

Prace na morzu mają rozpocząć się pod koniec 2024 r. Do realizacji projektów morskich farm wiatrowych konieczne są znaczące inwestycje w infrastrukturę na lądzie, które rozpoczęły się w 2023 r. W gminie Choczewo powstaje lądowa stacja transformatorowa, która umożliwi odbiór energii wyprodukowanej przez 76 turbin o mocy 14 MW, i dostarczanej z dwóch morskich stacji trafo kablami eksportowymi na ląd. W Świnoujściu powstaje terminal instalacyjny Orlen Neptun, który posłuży m.in do budowy Baltic Power (i kolejnych morskich farm planowanych przez Orlen). Trzecia inwestycja to baza operacyjno-serwisowa (ang. The Operations and Maintenance Base), której zadaniem będzie utrzymanie prawidłowej pracy farmy m.in. poprzez cykliczne przeglądy turbin wiatrowych przez co najmniej 25 lat, czyli przez cały planowany cykl jej życia.

Baza dla farmy Baltic Power będzie zlokalizowana w porcie w Łebie przy ul. Jachtowej, przy Nabrzeżu Słowińskim. O wyborze lokalizacji zdecydowała odległość od wspólnej inwestycji Orlenu i Northland Power, zapewniająca najkrótszy czas dotarcia ekip serwisowych do turbin na morzu, który w tym przypadku wyniesie zaledwie 40 min. Umowę 30-letniej dzierżawy podpisano z władzami miasta w maju 2022 r. Na terenie między Portem Rybackim a Portem Jachtowym o powierzchni ok. 1,1 hektara znajdować się będą m.in. magazyn części zamiennych do turbin wiatrowych oraz warsztat naprawczy. Nabrzeże, specjalnie wzmocnione będzie w stanie przyjąć jednostki o długości do 35 m. Baza O&M ma być gotowa w 2025 r., na rok przed operacyjnym startem farmy Baltic Power. 

– „Łeba jest kolejną lokalizacją, która będzie pełniła ważną funkcję w ekosystemie obsługi polskiej branży offshore wind. Baza serwisowa, która jest w stanie szybko odpowiadać na bieżące potrzeby eksploatacyjne, będzie kluczowa dla utrzymania maksymalnej wydajności naszej inwestycji” –mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Generalnym wykonawcą bazy serwisowej jest giełdowa grupa budowlana Erbud (a inżynierem kontraktu jest Antea Polska, wyspecjalizowana nadzorze inwestycji m.in. w obszarach energetyki, infrastruktury i gospodarki wodnej). Kontrakt o wartości ok. 50 mln zł netto podpisano w lutym 2023 r. Nakłady, po blisko roku potwierdził Orlen podając, że szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok. 62 mln zł (wcześniej przed wyborem wykonawcy inwestor, czyli Baltic Power Sp. z o.o. oceniał nakłady na 20-30 mln zł). Budowa bazy miała rozpocząć się w 2023 r., ale jak widać generalny wykonawca przygotował już teren pod inwestycje i mogą rozpocząć się prace hydrotechniczne związane z przebudową nabrzeża oraz budowa budynków bazy wraz z ich infrastrukturą. Przy realizacji inwestycji zatrudnionych będzie ok. 100 pracowników, a grono dostawców i podwykonawców ma liczyć ponad 20 firm zarejestrowanych w Polsce, co przyczyni się do rozwoju lokalnego łańcucha wartości dla sektora offshore wind.

W bazie operującej 24h na dobę, 365 dni w roku będzie pracowało 50 osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Farma będzie obsługiwana na stałe przez 3-4 specjalistyczne statki CTV (Crew Transport Vessel) przeznaczone do transportu sprzętu i pracowników. Każda z jednostek może zabrać na pokład do 24 operatorów z pełnym wyposażeniem. Do najważniejszych zadań operujących z bazy techników będzie należało utrzymanie prawidłowej pracy farmy m.in. poprzez cykliczne przeglądy turbin wiatrowych. W ich trakcie serwisanci będą weryfikowali wydajność, zużycie i parametry działania poszczególnych elementów turbin, zgodnie ze ściśle określonymi procedurami, a w razie konieczności dokonywać bieżących napraw. Pracę techników będzie wspierał system informatyczny do zarządzania produkcją energii, który monitorując na bieżąco efektywność pracy farmy, będzie również wskazywał gorzej pracujące turbiny i ich elementy wymagające np. rutynowej wymiany.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu