Grupa PGE chce dalej prowadzić dialog o ESP Młoty

W Łebie ruszyła budowa bazy serwisowej dla Baltic Power
26 stycznia 2024
Coraz większe farmy w portfelu Projekt Solartechnik
30 stycznia 2024

PGE Polska Grupa Energetyczna otwiera w Bystrzycy Kłodzkiej Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Będzie można uzyskać tam informacje dotyczące zarówno sposobu działania elektrowni szczytowo – pompowych, jak i samego projektu ESP Młoty. To część działań komunikacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i miejscowości, które będą objęte inwestycją o szacunkowej wartości 9-10 md zł, której ukończenie planowane jest w 2030 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider polskiego rynku pracuje od ponad dwóch lat nad wznowieniem budowy Elektrowni Szczytowo – Pompowej Młoty w gminie Bystrzyca Kłodzka, na Dolnym Śląsku, zarzuconej jeszcze cztery dekady temu, w stanie wojennym przez komunistyczne władze z powodu braku pieniędzy w budżecie panstwa. Projekt Magazynu Zielonej Energii „Młoty” jest obecnie jednym z elementów realizacji transformacji energetycznej w Polsce. Ma spełniać kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski, po wyłączeniu bloków w Elektrowni Turów, dodatkowo dzięki swoim parametrom i możliwościom pracy pozwoli na rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie. 

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie elektrowni z generatorami o mocy 1050 MW, zapory o wysokości 66 m i długości 664 m oraz dwóch zbiorników wodnych:

  • górnego we wsi Spalona (ok. 25 ha powierzchni, pojemność 6 mln m3), umieszczonego 240 m metrów powyżej dolnego zbiornika, aby uzyskać tzw. spad statyczny;
  • dolnego na rzece Bystrzyca (o ok. 12 mln m3 pojemności),

które będą pełnić dodatkowo funkcję przeciwpowodziową oraz utrzymania retencji wód w regionie. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planowane jest na 2030 roku. Koszt ESP Młoty miałby wynieść około 9-10 mld zł. 

Od 5 lutego br. w Bystrzycy Kłodzkiej na parterze budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku zostanie otwarty lokalny punkt informacyjny Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Będzie można uzyskać tam informacje dotyczące zarówno sposobu działania elektrowni szczytowo – pompowych, jak i samego projektu ESP Młoty.

LPI, którego otwarcie PGE zadeklarowała w lipcu br. jest to kolejnym elementem działań Grupy PGE skierowanych do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka przybliżających szczegóły tej inwestycji, wartej co najmniej ok. 5 mld zł. Punkt będzie czynny, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Lokal, wyposażony m.in. w monitor, makietę prezentującą MZE „Młoty” jest dostosowany do prowadzenia warsztatów, czy organizacji aktywności edukacyjno–informacyjnych. Przygotowano także kącik dla dzieci z materiałami edukacyjnymi. 

– „Magazyn Zielonej Energii „Młoty” jest strategicznym projektem z punktu widzenia transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego na południowo – zachodniej części Polski. Dlatego ważne jest kontynuowanie tej zielonej inwestycji, a otwarcie punktu Informacyjnego jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i jednym z kluczowych działań komunikacyjnych dotyczącej tej inwestycji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

W gminie Bystrzyca Kłodzka mieszka ok. 19 tys. osób, w tym we wsi Młoty jest ok. 50 mieszkańców, podobnie we wsi Spalona, które leżą na terenie przyszłej elektrowni (w całym powiecie kłodzkim ok. 160 tys.). Przeciw inwestycji jest m.in. niewielkie lokalne, ale bardzo aktywne Stowarzyszenie Niezatapialna Wioska Młoty, wspierane przez Partię Zielonych (część Koalicji Obywatelskiej), ale warto pamiętać, że w połowie kwietnia ub.r. przeciw uchwaleniu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP) oraz inwestycji towarzyszących głosował w Sejmie niemal cały klub Koalicji Obywatelskiej, która stanowi trzon obecnego rządu, w tym także ówczesny przewodniczący Borys Budka (obecnie minister aktywów państwowych). 

Powołanie punktu informacyjnego to część działań komunikacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i miejscowości, które będą objęte inwestycją. W 2023 roku odbyły się dwa spotkania: w lipcu w miejscowości Młoty i w listopadzie także w miejscowości Młoty oraz we wsi Spalona podczas których przekazano informacje m.in. na temat harmonogramu przygotowań do realizacji inwestycji oraz wyceny i wykupu działek, znajdujących się w obrębie terenu inwestycyjnego. Celem PGE jest rozpoczęcie rozmów z właścicielami nieruchomości oraz gruntów przed wejściem w życie specustawy, tak aby uzgodnić najlepszą dla nich ofertę. W efekcie udało się podpisać zgody na dobrowolne wyceny nieruchomości pod planowaną inwestycję z ponad połową mieszkańców.

We wrześniu 2023 roku na zlecenie PGE agencja badań opinii publicznej 4P Research Mix przeprowadziła badanie opinii na temat Magazynu Zielonej Energii „Młoty” na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego. Jego wyniki pokazują, że większość, czyli 58 % badanych osób popierało budowę elektrowni w Młotach. Dodatkowo, 57% respondentów uważało, że budowa ESP w Młotach będzie miała więcej pozytywnych niż negatywnych efektów dla regionu. Wśród nich najczęściej wymieniane są takie, jak: powstanie nowych miejsc pracy (90%), zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej (87%), ochrona na wypadek powodzi (83%), dodatkowe wpływy z podatków do gminy (80%) czy zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu po powstaniu elektrowni (59%). 

Równolegle kontynuowane są prace przybliżające rozpoczęcie budowy ESP/MZE Młoty. W 2023 roku zakończono prace nad studium wykonalności, które pokazały, że inwestycja jest możliwa do realizacji, a funkcjonowanie planowanej elektrowni szczytowo-pompowej wspomoże pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zabezpieczy region przed ewentualną powodzią. Została wykonana także pełna 12 – miesięczna inwentaryzacja przyrodnicza, jak również PGE złożyła wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia do sieci. W październiku 2023 r. PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni. Zgodnie z listem intencyjnym z grudnia 2022 rok wsparcie z NFOŚiGW miałoby wynieść 2,5 mld zł. (całkowitą wartość projektu określono wówczas na 5 mld zł, ale dla ESP Młoty o mocy 750 MW).

Obecnie w Polsce działa operacyjnie sześć ESP, czego cztery należą do PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialnej za OZE w Grupie PGE: Żarnowiec o mocy 711 MW, Porąbka-Żar o mocy 540 MW, Solina-Myczkowce o mocy 199 MW oraz Dychów o mocy 88 MW. Pozostałe to Żydowo o mocy 167 MW, należąca do Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen oraz Niedzica o mocy 92 MW. Dzięki budowie ESP Młoty PGE umocni się na pozycji lidera w tym segmencie. 

Zgodnie z obowiązującą Polityką Energetyczną Polski 2040 (przyjętą przez poprzedni rząd), moc elektrowni szczytowo-pompowych może do 2040 r. osiągnąć blisko 5 GW, m.in. 

dzięki budowie nowych takich magazynów energii w Młotach oraz Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym (1040 MW, 4 GWh, Energa z Grupy Orlen) i Rożnowie (II) na zbiorniku istniejącej elektrowni wodnej Rożnów niedaleko Nowego Sącza (700 MW, 3,5 GWh, Tauron Polska Energia)). Szacunkowe nakłady na te inwestycje miałyby wynieść ponad 15 mld zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu