Coraz większe farmy w portfelu Projekt Solartechnik

Grupa PGE chce dalej prowadzić dialog o ESP Młoty
30 stycznia 2024
Duński deweloper Better Energy ma piątą farmę solarną w Polsce
31 stycznia 2024

Deweloper z giełdowej grupy Grenevia dostał koncesje na cztery wielkoskalowe farmy solarne o łącznej mocy 55,36 MW. Ich rynkowa wartość to ok. 230 mln zł. Dwie z nich trafią prawdopodobnie do KGHM Polska Miedź, ale część zasili portfel IPP katowickiej firmy, bo Projekt Solartechnik jest też niezależnym producentem energii z OZE.

Projekt Solartechnik, należący do giełdowej grupy Grenevia (niegdyś Famur) to jeden z największych deweloperów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w Polsce, z aspiracjami do ekspansji zagranicznej. Na koniec września 2023 r., jak wynika z ostatniego raportu kwartalnego Grenevii dla inwestorów giełdowych sumaryczna wartość portfolio projektów PV na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez PST wynosiła ~5,0 GW w tym ok. 4,2 GW w kraju i ponad 0,8 GW na rynku niemieckim (firma plany co do Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Węgier i Rumunii).

Portfel budowanych i gotowych farm PV należący do katowickiego dewelopera (firma wywodzi się z Tomaszowa Mazowieckiego, ale przeniosła się do biurowca w Katowicach, gdzie siedzibę ma też Grenevia) zarządzany jest poprzez fundusz inwestycyjny: Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 

W styczniu br. cztery spółki celowe należące do Projekt Solartechnik Fund FIZ otrzymały koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE:

  • Invest PV 9 Sp. z o.o., PV Jaworówko (7,6 MW), zlokalizowaną w miejscowości Jaworówko, gminie Mieścisko, powiecie wągrowieckim, województwie wielkopolskim
  • Invest PV 27 Sp. z o.o., PV Górzyca 9, 10, 11 (24 MW), zlokalizowaną w miejscowości Górzyca, gminie Górzyca, powiecie słubickim, woj. lubuskim
  • Invest PV 40 Sp. z o.o., PV Głogów 1-2, (10 MW), zlokalizowaną w Głogowie, gminie Głogów, powiecie głogowskim, woj. dolnośląskim;
  • Invest PV 58 Sp. z o.o., PV Gniewino 1-2 (13,8 MW), zlokalizowaną w miejscowości Gniewino, gminie Gniewino, powiecie wejherowskim, woj. pomorskim.

Łączna moc zainstalowana farm solarnych PST Fund FIZ, którym Urząd Regulacji Energetyki przyznał 20-letnie koncesje to 55,4 MW, co w przypadku tej firmy nie miało miejsca co najmniej od 2016 r. Według, Marty Stach, dyrektor marketingu i komunikacji Projekt Solartechnik, projekty, które otrzymały zezwolenia są zarówno przeznaczone na sprzedaż, jak i do rozwoju IPP.

To też jedne z największych instalacji PV, jakie katowicki deweloper zbudował dotychczas w Polsce. Na swojej stronie internetowej zamieścił on 11 przykładowych realizacji, wśród których są m.in.: PV Górzyca (32 MW), PV Koryta (17,9 MW), Maszewo (10 MW), Plewiska (7 MW), PV Żuki (5,2 MW). Z kolei na początku października ub.r. katowicka firma informowała, że w województwie lubuskim uruchomiła dwie wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne Górzyca i Żabice o łącznej mocy 40 MZ, zrealizowane na działkach o łącznej powierzchni 46 ha dwóch etapach. Energetyzacja drugiej części projektu, o mocy 32 MW odbyła się w sierpniu 2023 r. (chodzi zapewne o PV Górzyca), a pierwszej farmy o mocy 8 MW odbyła się jeszcze w 2022 r. (PV Żabica?).

PST pokazuje na swojej stronie dwie mapy Polski z podziałem na województwa, z: elektrowniami fotowoltaicznymi w zbudowanymi w naszych kraju, po ich energetyzacji oraz z realizacjami w budowie. Na pierwszej z nich prezentuje 143 działające farmy solarne o łącznie 203,57 MW mocy zainstalowanej (co daje 1,4 MW na projekt). Instalacje zlokalizowane są w 14 województwach, przy czym najwięcej i o największej łącznej mocy w woj.: lubuskim (20, 48 MW), łódzkim (16, 30,24 MW), wielkopolskim (18, 28,66 MW). W woj. pomorskim deweloper, według tego zestawienia uruchomił 12 farm o mocy 24 MW, a co ciekawe w dolnośląskim tylko jedną o mocy 0,9 MW. Na liście zrealizowanych obiektów jest jedenaście etapów PV Górzyca 1-11 (woj. lubuskie), PV Gniewino 1-2 (woj. pomorskie), nie ma jednak PV Jaworówko (woj. wielkopolskie) i PV Głogów 1-2 (woj. lubuskie). 

Ta ostatnia farma, składająca się z dwóch etapów PV Głogów jest w drugim zestawieniu, dotyczącym wielkoskalowych instalacji solarnych w budowie. Według tych danych, PST buduje w całej Polsce 175 farm o łącznie 212,1 MW planowanej mocy. Nie tam jednak farmy, której właścicielem jest koncesjonariusz Invest PV 9 Sp. z o.o., czyli PV Jaworówko. Zestawienie wymagałoby więc aktualizacji, albo jest to starsza farma, wybudowana kilka lat temu, o czym może świadczyć niski numer porządkowy spółki celowej (9), która działała dotychczas na podstawie promesy koncesji.

Skoro część farm, które dostały koncesje jest na sprzedaż, to zapewne trafią do koncernu wydobywczo-metalurgicznego KGHM Polska Miedź. 12 września 2023 r. PST Fund FIZ podpisał umowę przedwstępną z tym jednym z największych światowych producentów srebra, miedzi i metali szlachetnych przedwstępną umowę sprzedaży portfela instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 50 MW za 210 mln zł wraz z subrogacją (czyli ok. 4,2 mln zł za 1 MW). Kontrakt obejmuje 8 farm zlokalizowanych w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz łódzkim i wielkopolskim. Na postawie ujawnionych warunków kontraktowych, można szacować wartość wielkoskalowych elektrowni solarnych PST, które dostały koncesje na 232,5 mln zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu