Duże zielone inwestycje Grupy PGE na Podlasiu

Orlen powiększa flotę gazowców
31 stycznia 2024
PGE Baltica zleca badania geotechniczne dla kolejnej morskiej farmy
2 lutego 2024

PGE Energia Odnawiala uruchomiła na Podlasiu farmę solarną PV Augustynka o mocy 25 MW, i wartości ok. 110 mln zł. Lider rynku OZE sfinansował także budowę – za 21 mln zł – rozdzielni sieciowej 110kV, która pozwoli na wyprowadzenie mocy z nowej wielkoskalowej instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz umożliwi przyłączania kolejnych źródeł OZE i nowych odbiorców energii elektrycznej południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. 

PGE Energia Odnawialna, należąca do Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce – w portfelu wytwórczym OZE o łącznie ok. 2530 MW mocy zainstalowanej posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 33 farmy fotowoltaiczne.Spółka uruchomiła właśnie kolejną wielkoskalową elektrownię solarną o mocy 25 MW, zlokalizowaną na terenie gminy Nurzec-Stacja we wschodniej części powiatu siemiatyckiego w województwie podlaskim. 

– „Uruchomienie farmy fotowoltaicznej PV Augustynka 1 o mocy 25 MW zapewni zieloną energię na potrzeby 12 tys. gospodarstw domowych. To kolejna inwestycja, która przybliża nas do realizacji strategicznego celu posiadania do 2030 roku 3 GW zainstalowanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Realizacja inwestycji przez PGE Energia Odnawialna oraz PGE Dystrybucja podnosi pewność zasilania w energię elektryczną odbiorców na terenie powiatu siemiatyckiego, ale także w pełni wpisuje się w transformację energetyczną kraju zwiększając możliwości przyłączania nowych inwestycji OZE” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Według danych z ostatniego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej dla inwestorów giełdowych, na koniec września 2023 r. portfel 27 instalacji fotowoltaicznych miał 84,2 MW mocy zainstalowanej. Od tego czasu powiększył się więc o 4 farmy, m.in. PV – Huszlew i PV Huszlew 2 – o łącznej mocy 13 MW, które powstały na terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim i teraz uruchomiona PV Augustynka, obecnie druga co do wielkości w portfelu solarnym PGE Odnawialna (po PV Jeziórko, o mocy 50 MW, wybudowanej na Podkarpaciu). Wartość rynkowa tej instalacji to ok. 25 mln euro, czyli ok. 110 mln zł.

PV Augustynka powstała na działce o powierzchni około 27 ha. Składa się z około 46 tys. paneli monokrystalicznych, bifacjalnych, absorbujących światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od podłoża, co zwiększa produktywność instalacji. Podlaska farma będzie stanie wyprodukować według szacunków ponad 26 GWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną ok. 13 tys. gospodarstw domowych.

Przed uruchomieniem wielkoskalowego OZE na Podlasiu, inna spółka z Grupy PGE: PGE Dystrybucja, tamtejszy operatora systemu dystrybucyjnego zbudowała rozdzielnię sieciową Augustynka 110 kV, składającą się z nowego budynku rozdzielni wyposażonego w szafy sterowniczo-pomiarowe WN, całą infrastruktura sieciową i drogi wewnętrzne. Wybudowano też ponad 2 km kablowych linii WN i SN oraz posadowiono nowy słup rurowy WN. Nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 21 mln zł i zostały pokryte przez PGE Energia Odnawialna. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie, i umożliwi przyłączanie kolejnych źródeł OZE i nowych odbiorców energii elektrycznej we wschodniej części powiatu siemiatyckiego w województwie podlaskim. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu