Ekoenergetyka Polska sprzeda 1100 ładowarek do Paryża

Gigantyczny przyrost nowych mocy OZE
27 lutego 2024
Stellantis zdobył gigantyczny kontrakt
27 lutego 2024

RATP, operator transportu publicznego w Paryżu i regionie francuskiej stolicy, zamówił 1100 szybkich ładowarek DC do obsługi floty autobusów elektrycznych od firmy Ekoenergetyka Polska. Zielonogórska firma dostarczyła mu już ok. 700 urządzeń. Obecny kontrakt można szacować na od 165 mln zł do nawet 540 mln zł.

Grupa RATP (Regie Autonome des Transports Parisiens), działająca w 15 krajach i na pięciu kontynentach jest trzecim co do wielkości operatorem transportu miejskiego na świecie. Na rodzimym rynku firma, która jest spółka publiczną finansowaną przez francuskie państwo jest m.in. operatorem komunikacji miejskiej i regionalnej w stołecznym regionie Île-de-France, gdzie obsługuje ponad 3,3 mld podróży rocznie na zlecenie publicznego organizatora transportu, czyli Île-de-France Mobilités.

RATP obsługuje obecnie m.in. 14 linii paryskiego metra, sieci liczącej 206 km i 302 stacji (jest jego historycznym operatorem), 117 km linii kolei regionalnej (RER) i 66 stacji, a także 105 km sieci tramwajowej oraz blisko 350 linii komunikacji autobusowej w Paryżu i regionie. Od ponad dekady przewoźnik wymienia autobusy na ON, na bardziej ekologiczne. Obecnie jego flota autobusów liczy 4700 pojazdów nisko i zeroemisyjnych, w tym hybrydowych z czego ok. 1000 zasilane są biometanem, a 600 to 100% elektryki. Do końca 2024 r. RATP zamierza obsługiwać najbardziej ekologiczną flotę autobusów w regionie Île-de-France –  liczba autobusów elektrycznych ma wzrosnąć do 1000 a na biometan do 1400.

Zgodnie ze strategią Bus2025, przeważająca większości floty autobusów obsługiwanej przez RATP ma być zasilana energią elektryczną i CNG (biometanem), dlatego do końca 2025 r. wszystkie 25 jego zajezdni autobusowych zostanie przebudowanych, tak by zasilać pojazdy wyłącznie w energię elektryczną i biometan. Plan ten obejmuje modernizację 13 miejskich zajezdni autobusowych, tak aby można je było w pełni wyposażyć do obsługi autobusów elektrycznych: Lagny, Corentin, Pleyel, Lilas, Belliard, Lebrun, Croix-Nivert, Malakoff, Point-du-Jour, Asnières, Charlebourg, Vitry i Neuilly Bords de Marne. Modernizacja obejmuje oczywiście dostawy i montaż stacji DC szybkiego ładowania dużej mocy.

Od 2018 roku jednym z głównych dostawców systemów szybkiego ładowania dla paryskiego przewoźnika jest Ekoenergetyka Polska, obecnie jeden z liderów wśród producentów infrastruktury ładowania wysokiej mocy w Europie. W ciągu 14 lat zielonogórska firma dostarczyła na rynek ponad 8200 stacje ładowania, głównie dla operatorów transportu publicznego w ponad 30 państwach w Europie i Azji oraz w Ameryce Południowej. A RATP jest jednym z jej kluczowych klientów – w sumie polska firma dostarczyła mu już ok. 700 urządzeń. Pierwszy kontrakt opiewał na 96 urządzeń DC (o mocy 60 i 100 kW), drugi z 2021 r. na 274 ładowarki o mocy 90 kW. Ostatni kontrakt, zawarty w maju 2022 r. o łącznej wartości do 172 mln zł, obejmował w I etapie 349 sztuk stacji ładowania.

Teraz polska firma technologiczna dostała kolejne zlecenie od francuskiego operatora. Ekoenergetyka Polska nie podała jednak zbyt wiele szczegółów, oprócz tego, że RATP zamówił 1100 ładowarek, które trafią do pięciu modernizowanych zajezdni na terenie Paryża, co daje zawrotną liczbę ponad 200 urządzeń na jeden zakład obsługi. Prawdopodobnie jest to II etap postępowania z 2022 r. Nie ujawniono mocy zamówionych stacji ładowania (tyle, że RATP posiada już ładowarki EP o mocy 90 kW), ale prawdopodobnie będą to stacje DC niższej mocy, bo w wyniku zebranych doświadczeń najbardziej efektywne okazało się nocne ładowanie w zajezdniach, zapewniające, że flota będzie gotowa do pracy następnego dnia, przy minimalnym obciążeniu miejskiej sieci elektroenergetycznej w godzinach szczytu.

Ekoenergetyka Polska, choć kontrakt dla RATP może być największy w 14-letniej historii firmy (przynajmniej pod względem liczby urządzeń) nie podała jego wartości. Można ją tylko szacować, np. na bazie ujawnionych warunków umowy zawartej w maju 2022 r. Z kolei w sprawozdaniu zarządu za 2022 roku można znaleźć informacje, że firma zawarła zostały kontrakty na dostawę 1 638 stacji o łącznej wartości 245,114 mln zł, co daje średnio ok. 150 tys. zł za urządzenie. Czyli kontrakt dla paryskiego przewoźnika może być wart od 165 mln zł do nawet … 540 mln zł.

W 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK Ekoenergetyka wyniosły 331,6 mln zł, co oznacza wzrost +107% licząc rok do roku, a EBIDTA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację 39,8 mln zł (+143% r/r). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,8 mln zł. Kontrakt dla RATP może więc istotnie wywindować wyniki polskiej firmy technologicznej w kolejnych dwóch latach.

Ekoenergetyka powstała w 2009 r. W 2022 r. w spółkę 200 mln zł zainwestował fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych private equity w Polsce, stając się jej największym, choć mniejszościowym akcjonariuszem (49%). Pozostałe akcje należą do założycieli i kluczowych menadżerów, w tym do prezesa Bartosz Kubika (26,1%), Macieja Wojańskiego (17,7%).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu