Orlen poradził sobie bez rosyjskiego gazu

Powerdot dostanie zastrzyk gotówki na inwestycje, także w Polsce
29 lutego 2024
Zielone żniwa szwedzkiego dewelopera OZE w Polsce
6 marca 2024

Zagraniczne dostawy gazu ziemnego do Polski, realizowane przez Grupę Orlen w ub.r. wyniosły ok. 14,1 mld m3 , o 1,4% więcej niż rok wcześniej. 2023 r. był pierwszym bez importu gazu z Rosji. Zapotrzebowanie polskich odbiorców, które wyniosło 17 mld m3 zostało uzupełnione produkcją gazu z krajowych złóż, która wyniosła ponad 3,3 mld m3.

Polska nie importuje gazu z Rosji od 27 kwietnia 2022 roku, kiedy rosyjski państwowy koncern Gazprom wstrzymał zakontraktowane dostawy dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (obecnie Grupa Orlen), po tym jak PGNiG odrzucił niezgodne z kontraktem jamalskim żądanie Rosjan dotyczące zmiany waluty rozliczeniowej z euro na ruble. Wstrzymanie dostaw przez Gazprom przyspieszyło proces odejścia od importu surowca z Rosji, który i tak ustałby z końcem 2022 r. wraz z wygaśnięciem tzw. kontraktu jamalskiego. W konsekwencji import gazu z Rosji wyniósł tylko 2,9 mld m3, co stanowiło ok. 20% ilości importowanego gazu. Jeszcze w 2021 roku wolumen dostaw z Rosji wynosił 9,9 mld m3, co stanowiło 61% surowca sprowadzonego z zagranicy.

Pomimo rezygnacji z dostaw gazu z Rosji i wzrostu krajowego zużycia w 2023 r. o ok. 2,8% w stosunku do roku poprzedniego, Orlen całkowicie zabezpieczył zapotrzebowanie polskiego rynku na gaz. Krajowe zużycie gazu ziemnego wyniosło w 2023 roku ok. 17 mld m3, a zapotrzebowanie polskich odbiorców, zarówno indywidualnych i komercyjnych jest zaspokajane przez Grupę Orlen wydobyciem własnym ze złóż w Polsce, jak i zlokalizowanych na Morzu Norweskim i Morzu Barentsa na tzw. Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz zakupami surowca od zagranicznych dostawców. 

Jednym z głównych źródeł pozyskania gazu były w ubiegłym roku dostawy gazu skroplonego LNG, które odpowiadały za 46% wolumenu z importu, i zaspokoiły ok. 38% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny.Orlen wykorzystał w pełni zarezerwowaną przepustowość Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, do którego dostarczono rekordowe 62 transporty skroplonego gazu o łącznym wolumenie odpowiadającym ok. 6,5 mld m3. Multienergetyczny koncern ma dwóch głównych dostawców: Qatargas (19 statki) i amerykańską firmę Cheniere (18), pozostałe dostawy błękitnego paliwa pochodziły z rynku spot. Dla porównania Orlen w 2022 r. odebrał 58 dostaw, o łącznym wolumenie odpowiadającym ok. 5,8 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. Zgodnie z obowiązującą strategią Orlen 2030 wolumen importu LNG ma wzrosnąć do końca dekady do ok. 15 mld m3.

Drugim, pod względem wolumenu źródłem dostaw gazu do Polski w 2023 r., był przesył realizowany przez gazociąg Baltic Pipe. Orlen odebrał tą drogą ok. 6,2 mld m3 gazu ziemnego, co stanowiło niemal 44% ubiegłorocznego importu, i pozwoliło to zaspokoić ok. 36% krajowego zapotrzebowania. Dostawy gazu poprzez polsko-duński gazociąg ruszyły od IV kwartału 2022 r., w którym wolumen przesłanego gazu wyniósł ok. 0,7 mld m3. Gaz przesyłany Baltic Pipe pochodził zarówno z wydobycia własnego Grupy Orlen w Norwegii (ponad 4 mld m3), jak również z dostaw realizowanych na podstawie umów podpisanych z kontrahentami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (m.in. BP). Orlen intensywnie inwestuje na NSK, kupując udziały w koncesjach (i operatorów, jak KUFPEC), a wydobycie ma tam wzrosnąć do ok. 8 mld m3 w perspektywie do 2030 r., jednak koncern ma zarezerwowane ok. 8 mld m3 rocznej przepustowości gazociągu.

Podaż błękitnego paliwa w Polsce w 2023 roku w istotnym stopniu uzupełniona została produkcją gazu z krajowych złóż, o łącznym wolumenie ponad 3,3 mld m3, co pozwoliło zaspokoić ok. 20% krajowego zapotrzebowania na surowiec.

Dostawy LNG i dostawy gazu realizowane przez gazociąg Baltic Pipe oraz produkcja własna ze złóż krajowych w 2023 roku zapewniły polskim odbiorcom łącznie ok. 16 mld m3 surowca, co stanowiło ok. 94% rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.  

Uzupełnieniem były dostawy interkonektorami, które państwowy operator Gaz-System ma z Niemcami, Słowacją i Czechami (dostawy z Europy Południowej, Afryki Północnej oraz obszaru Kaukazu) oraz Litwą. Z kierunku zachodniego i południowego w 2023 r. dostawy wyniosły ponad 0,9 mld m3 i stanowiły ok. 6,5% całego importu. Rok wcześniej wyniosły ok. 3,8 mld m3, czyli ponad 27% całego importu. Tak duży spadek ilości dostaw z tego kierunku wynika z zapewnienia potrzebnych w kraju wolumenów gazu dostawami realizowanymi poprzez gazociąg Baltic Pipe, a więc w części z własnych złóż PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Z kierunku wschodniego sprowadzone w 2023 r. łącznie 0,4 mld m3 gazu, na co złożyły się 0,2 mld m3 z Litwy oraz 0,2 mld m3 z Ukrainy. Dostawy z Litwy były realizowane oddanym do użytku we wrześniu 2022 roku gazociągiem Polska-Litwa. Grupa Orlen sprowadza nim surowiec dostarczany wcześniej do pływającego terminalu LNG (FRSU) zacumowanego w porcie w Kłajpedzie, w którym polski koncern ma zarezerwowane moce regazyfikacyjne. Błękitny surowiec sprowadzony z Ukrainy pochodził od europejskich partnerów Grupy Orlen, którzy posiadali zapasy gazu w tamtejszych podziemnych magazynach i oferowali jego sprzedaż na granicy ukraińsko-polskiej.

Jak widać w ostatnich latach udało się całkowicie przebudować kierunki i źródła dostaw tego surowca do Polski, co było możliwe dzięki poszerzeniu grona dostawców oraz efektywnemu wykorzystaniu zwiększonych możliwości odbioru w terminalu LNG w Świnoujściu oraz poprzez gazociąg Baltic Pipe, łączący Polskę, przez Danię, z Norwegią, gdzie Grupa Orlen posiada własne złoża gazu, i rozbudowuje portfel koncesyjny.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu