Grupa Orlen awansowała na wicelidera rynku OZE

Polenergia ma mega farmę solarną za 200 mln zł
17 czerwca 2024
Grupa Orlen kupuje udziały w perspektywicznym złożu gazu
24 czerwca 2024

Multienergetyczny koncern z Płocka ma blisko 1 GW mocy zainstalowanej w OZE. Dzięki istotnemu przyrostowi mocy zwiększył w I kwartale br. generację zielonej energii o 30,4% do 897,39 GWh, licząc rok do roku, co dało mu awans na drugie miejsce w rankingu producentów energii z OZE w Polsce, po Grupie PGE. 

Grupa Orlen, notowana na warszawskiej giełdzie, zgodnie z ostatnią aktualizacją strategii przyjętą w lutym ub.r., do końca 2030 roku ma dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmującymi morskie i lądowe farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne oraz biogazownie i biometanownie. Jak wynika z ostatniego raportu kwartalnego dla inwestorów giełdowych, na koniec marca 2024 r. moc zainstalowana OZE wynosiła już 984,12 MW, co przybliżało ją do osiągnięcia symbolicznego kamienia milowego, jakim jest 1 GW zielonych aktywów.

W porównaniu z końcem 2023 r. moc zainstalowana OZE w Grupie Orlen zwiększyła się o 7,2%, tj. o blisko 66 MW, najwięcej spośród największych producentów energii z OZE w Polsce. To, jak poinformowało https://cleanerenergy.pl biuro prasowe, po pierwsze efekt uruchomienia kilku nowych farm fotowoltaicznych, np. na terenie głównego zakładu produkcyjnego w Płocku w województwie mazowieckim (4,8 MW), czy należącej do Energa Wytwarzanie nowej farmy PV Pierzchały (<1 MW) zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim oraz mniejszych instalacji o łącznej mocy ok. 1,5 MW. 

Ale jak widać, to nie inwestycje typu greenfield były motorem napędowym wzrostu mocy zielonego portfela wytwórczego w Grupie Orlen. A akwizycje, i to dokonane jeszcze w 2023 r. W I kwartale 2024 roku do zielonego portfolio Orlenu zostały włączone bowiem farmy wiatrowe FW Krzęcin (woj. zachodniopomorskie) i FW Kuślin (woj. wielkopolskie), o mocy odpowiednio 19,2 MW i 39,6 MW, kupione od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust plc. przez Orlen Wind 3. Transakcja, której wartość godziwa wyniosła 344 mln zł została zamknięta 12 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2024/06/04/grupa-orlen-ustanowila-rekord-w-wydatkach-na-oze/

Wzrost mocy zainstalowanej portfela do blisko 1 GW pozwolił Grupie Orlen na umocnienie się drugim miejscu pod tym względem rankingu największych inwestorów w OZE w Polsce, po PGE Polskiej Grupie Energetycznej (2 513,3 MW), a przed portugalskim EDP Renewables (798 MW), Tauron Polska Energia (606 MW), niemieckim RWE Renewables (602 MW), Polenergią (574 MW) i Grupą Eneą (478 MW). 

Pozycja wicelidera jest niezagrożona, biorąc choćby pod uwagę rozwój własnego portfela greenfield. Energa Green Development, spółka zależna od Energi odpowiedzialna w Grupie Orlen za budowę nowych instalacji OZE planuje w tym roku oddać do użytkowania np. dwie farmy fotowoltaiczne: PV Mitra (o 65 MW mocy zainstalowanej) oraz PV Żuki (2,4 MW). W budowie są także: PV Barczewo (9,4 MW) i PV Działdowo (5,9 MW) w woj. warmińsko-mazurskim, PV Płońsk 1 (8,3 MW) i PV Płońsk 2 (8,7 MW) w woj. mazowieckim oraz PV Wąbrzeźno (10,1 MW) w woj. kujawsko-pomorskim. W sumie więc w tym roku portfel solarny może powiększyć się o 110 MW.

Ale pozycja Grupy Orlen będzie umacniać się przede wszystkim dzięki przeprowadzonym przejęciom kolejnych projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych. W 2023 roku Energa Wytwarzanie podpisała przedwstępne umowy na zakup spółek celowych realizujących projekty OZE o mocy do 393 MW:

  • w czerwcu ub.r. z portugalską grupą Greenvolt Power na zakup OZE budowanych w woj. wielkopolskim o łącznej mocy ok. 59 MW, w tym hybrydowej Sompolno, składającej się z farmy wiatrowej (26 MW) i fotowoltaicznej (10 MW), której start planowano na czerwiec 2024 r. oraz trzech wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych w Opalenicy (łącznie 22 MW);
  • w październiku ub.r. z polską Lewandpol Holding na zakup spółki celowej, realizującej hybrydowy projekt „Kleczew Solar & Wind” w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, o łącznej mocy do 334 MW, w tym pierwszy etap obejmuje budowę farmę solarną o mocy 193,1 MW (jej rozruch miał miejsce w czerwcu ub.r.) oraz farmę wiatrową o mocy do 19,2 MW. W ramach kolejnych dwóch etapów moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej ma wzrosnąć ok. 122 MW. Do sfinalizowania transakcji ma dojść najpóźniej w I kwartale 2025 r.; 

A tym bardziej dzięki zapowiedzianym kolejnym transakcjom M&A (mowa była nawet o 4,5 GW mocy). 

Multienergetyczny champion z Płocka, dzięki istotnemu przyrostowi mocy OZE zwiększył również produkcję zielonej energii. W I kwartale br. wolumen wyniósł 897,39 GWh, o 30,4% więcej licząc rok do roku, co dało mu awans na drugie miejsce po Grupie PGE (1 029,23 GWh), a przed poznańską Grupą Enea (558 MW). Jeszcze na koniec 2023 r. wiceliderem był katowicki koncern Tauron Polska Energia, który wyprodukował w ub.r. 2 284 GWh zeroemisyjnej energii. Zielona generacja Grupy Orlen wyniosła wówczas 2 172 GWh, o włos mniej. Teraz, dzięki zakupowi wysoko produktywnych aktywów wiatrowych champion odsadził konkurentów, co więcej zbliża się do lidera. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu