Polenergia ma mega farmę solarną za 200 mln zł

Ładowarek szybko przybywa, samochodów jakby mniej
17 czerwca 2024
Grupa Orlen awansowała na wicelidera rynku OZE
20 czerwca 2024

Polenergia oficjalnie uruchomiła farmę fotowoltaiczną Strzelino o mocy 45,2 MW, największą w historii giełdowej grupy. Ta piąta wielkoskalowa instalacja działa już od kilku miesięcy, co miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe giełdowej grupy I kwartale 2024 r. Po uruchomieniu piątej dużej farmy, o wartości około 200 mln zł jej portfel solarny ma już 83 MW mocy zainstalowanej. Polenergia buduje obecnie trzy kolejne mega instalacje PV o łącznie 102 MW mocy.

Polenergia to notowana na GPW największa prywatna polska pionowo zintegrowana grupa energetyczna, kontrolowana przez miliarderkę Dominikę Kulczyk. Giełdowa grupa poprzez spółki celowe eksploatuje 13 farm lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 493 MW, a także wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne o mocy 83 MW, co daje jej miejsce w pierwszej 10. największych producentów zielonej energii z OZE w Polsce z 463 GWh wytworzonej energii w I kwartale br. 

Polenergia poinformowała właśnie, że uruchomiła oficjalnie Farmę Fotowoltaiczną Strzelino, dysponującą mocą 45,2 MW, największą w historii grupy. Dotychczas uruchomione duże jednostki to farmy: Sulechów I (8 instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy około 1 MW), Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW) oraz Buk (6,4 MW). Przy czym farma PV Strzelino działała już od kilku miesięcy, bo choćby koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej z OZE otrzymała 27 marca 2024 r., a więc prawie trzy miesiące temu.

W opublikowanym 22 maja br. raporcie kwartalnym dla inwestorów giełdowych można znaleźć informacje, że EBITDA (czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację) segmentu fotowoltaiki (o mocy 82 MW) wzrosła licząc rok do roku o 0,9 mln zł, do 1,7 mln zł z uwagi na wyższą produkcję energii, głównie po uruchomieniu w I kwartale 2024 r. farmy fotowoltaicznej Strzelino (45,2 MW). Przychody ze sprzedaży energii solarnej wzrosły w I kwartale br. o 34,8% do 3,1 mln zł, licząc rok do roku (r/r). Dla porównania segment lądowych farm wiatrowych zapewnił 255,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 222,1 mln zł EBIDTA (+58,2 mln zł r/r).

Nowa mega instalacja fotowoltaiczna Polenergii, zrealizowana przez spółkę celową Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Słupsku, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Zbudowano ją ponad 73 tys. bifacjalnych modułów fotowoltaicznych, a na terenie farmy zainstalowano siedem stacji transformatorowych średniego napięcia oraz jedną stację transformatorową wysokiego napięcia. I choć to największa jednostka w portfelu fotowoltaicznym giełdowej grupy, to nie zakwalifikowałaby się do TOP10 wielkoskalowych farm solarnych w Polsce. Jej szacunkowa wartość to co najmniej 200 mln zł.

Szacowana roczna produkcja słonecznej energii FF Strzelino to ok. 48 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię ok. 24 tys. gospodarstw domowych. Wielkoskalowa instalacja Polenergii zapobiegnie więc emisji ok. 39 tys. ton CO2.

Łączna moc projektów onshore w rozwoju należących Polenergii to ponad 2 GW, z czego 1350 MW ma w projektach farm wiatrowych i prawie 700 MW w projektach farm fotowoltaicznych (grupa rozwija też trzy farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o mocy do 3 GW w joint venture z norweskim koncernem paliwowo-energetycznym Equinor).

Giełdowa grupa obecnie realizuje projekty trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 102 MW, które uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego. W lutym 2024 r. spółki celowe odpowiedzialne za projekty farm fotowoltaicznych Szprotawa I i II o łącznej mocy 67 MW (wygrały aukcje OZE w grudniu 2022 r.), które zlokalizowane będą gminie Szprotawa, powiecie żagańskim, w województwie lubuskim, zawarły umowy na dostawę modułów fotowoltaicznych (od chińskiego Jinko Solar za 8 mln euro) i inwerterów. W marcu 2024 r. rozpoczęły się tam prace budowlano-montażowe, a budowa tych farm ma się zakończyć w czerwcu 2024 r. 

Z kolei spółka realizująca projekt farmy PV Rajkowy o mocy 35 MW (po wygranej aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2023 r.), zlokalizowanej w powiecie tczewskim, w woj. pomorskim, w I kwartale br. ogłosiła przetarg na wykonawcę kompleksowych prac montażowo-elektrycznych. Budowa powinna rozpocząć się w II półroczu br., a jej zakończenie można przewidywać pod koniec 2025 r.

Na zaawansowanym etapie są też projekty dwóch farm PV Świebodzin I PV Świebodzin II, oba o mocy 10,5 MW, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2021 r. W I kwartale 2024 r. pozyskano też decyzję środowiskową na instalację fotowoltaiczną do 8 MW, która będzie zasilała zeroemisyjną energią elektrolizer wodoru, który Polenergia planuje zainstalować w Nowej Sarzynie. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu