Ładowarek szybko przybywa, samochodów jakby mniej

Już prawie 7 tysięcy samochodów elektrycznych jeździ po Polsce
Kolejny spadek rejestracji nowych elektryków w Polsce
11 czerwca 2024
Polenergia ma mega farmę solarną za 200 mln zł
17 czerwca 2024

Infrastruktura do ładowania samochodów bateryjnych rośnie jak na drożdżach. Na koniec maja br. w Polsce działało już 3 535 ogólnodostępnych ładowarek, o 56% więcej niż rok wcześniej. Od początku 2024 roku przy polskich drogach i ulicach przybyło blisko 400 takich urządzeń, w tym 280 szybkich ładowarek DC.  

W Polsce działa 3 535 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych – wynika danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na bazie informacji z ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych (EIPA) prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego. Kierowcy mogą korzystać z 6 764 punktów ładowania, zamontowanych w tych urządzeniach.

Rozwój infrastruktury do obsługi samochodów z napędem elektrycznym (BEV i hybryd P-HEV) jest teraz w Polsce w gorącej fazie. Licząc rok do roku w naszym kraju przybyło bowiem 1 275 urządzeń i 2435 punktów ładowania pojazdów bateryjnych, co oznacza wzrost na poziomie ponad 56%. 

EIPA, która jest rejestrem publicznym zapewniającym użytkownikom elektryków (i pojazdów napędzanych gazem i wodorem) informacje o ogólnodostępnych stacjach ładowania (napełniania) działa oficjalnie od początku 2019 r. Oczywiście przed utworzeniem bazy prowadzonej UDT operatorzy montowali ładowarki. Jednak było to najwyżej kilkaset urządzeń rocznie.

Tymczasem tylko w maju 2024 r. uruchomiono 91 ładowarek, wyposażonych w 180 punków ładowania.W porównaniu z końcem kwietnia br. wzrost wyniósł więc 2,6%. Od początku roku ogólnodostępna infrastruktura powiększyła się o 397 urządzeń z 834 złączami/gniazdami, co daje wzrost odpowiednio o 12,7% i 14,1%. 

Pytanie, czy jej rozwój dostosowany jest do sytuacji na rynku osobowych samochodów elektrycznych i częściowo zeelektryfikowanych, który jest obecnie w stagnacji. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na bazie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w maju br. zarejestrowano 1 291 takich nowych aut, o 5,2% mniej licząc rok do roku oraz 1073 hybrydy plug-in, czyli 10,1% mniej niż w maju ub.r. Narastająco w ciągu pięciu miesięcy do klientów dostarczono 6 746 BEV (+0,9% r/r) i 6024 P-HEV-y (+9,6%).

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2024/06/11/kolejny-spadek-rejestracji-nowych-elektrykow-w-polsce/

Według danych PZPM, na koniec maja br. spośród wszystkich zarejestrowanych przez UDT urządzeń większość, bo 63% (a więc 2227 sztuk) to ładowarki AC, na prąd przemienny, charakteryzujące się niższą mocą ładowania (zazwyczaj 11 bądź 22 kW). 31% udostępnionej publicznie floty, czyli 1096 stacji to szybkie (i superszybkie) ładowarki DC na prąd stały. Dla pozostałych 6% ładowarek nie ma charakterystyki, co raczej źle świadczy o publicznym rejestrze. 

Z analizy danych udostępnionych przez PZPM wynika, że w ciągu roku przybyło 758 ładowarek AC i 508 DC, a w tym roku udostępniono odpowiednio 125 i 280 urządzeń, co może świadczyć o tym, że operatorzy stawiają na szybkie i ultraszybkie ładowarki.

Tym bardziej zasadne jest pytanie o zasadność tych inwestycji. Za popularne stacje ładowania elektryków w formie kompaktowych słupków trzeba zapłacić ok. 20 tys. zł, za to ultraszybka ładowarka DC 150 kW wraz z instalacją kosztuje ponad 200 tys. zł (bez kosztów doprowadzenia przyłącza elektroenergetycznego). Nakłady inwestycyjne poniesione w ciągu ostatniego roku przez operatorów na półszybkie ładowarki AC można szacować więc na ok. 15 mln zł, ale na urządzenia typu fast charger na co najmniej 100 mln zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania i serwisu, opłata za moc zamówioną i zużytą energię. 

Do końca maja br., według danych PZPM, w Polsce zarejestrowano łącznie 66 190 sztuk BEV i 55 422 sztuk PHEV.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu