Kolejny spadek rejestracji nowych elektryków w Polsce

Ekoenergetyka inwestuje w nową linię produkcyjną ładowarek EV
5 czerwca 2024

W maju 2024 r. zarejestrowano 1 291 nowe osobowe samochody z napędem elektrycznym, i dwa auta z ogniwami wodorowymi FCEV. To o 5,1% mniej niż rok wcześniej. To drugi spadek odnotowany w tym roku. Narastająco udział aut z napędem akumulatorowym wynosi zaledwie 3,0%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. 

Jak podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w maju 2024 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 1 293 nowych zeroemisyjnych samochodów osobowych. 1291 z nich to były nowe auta z napędem bateryjnym (BEV – Battery Electric Vehicle). Dodatkowo właściciele dwóch samochodów napędem wodorowym (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle), czyli elektryków, ale zasilanych z ogniw napełnionych H2 odebrało tablice rejestracyjne. 

Liczba rejestracji BEV odnotowana w maju to trzeci wynik w 2024 r., ale niestety licząc rok do roku (r/r) zmniejszyła się ona o 5,2%, tj. o 72 sztuki. To już druga taka wpadka w tym roku, po spadku dostaw odnotowanym w marcu (-10,9%). Dla przypomnienia rok temu rynek rósł w 74,6-proc. tempie! Na tym tle drugi spadek odnotowany ciągu pięciu miesięcy 2024 r. to niedobry prognostyk.

W porównaniu do kwietnia br., a więc licząc miesiąc do miesiąca (m/m) branża odnotowała wzrost rejestracji, odpowiednio o: 2,1% i 27 sztuk, ale w ubiegłym miesiącu zanotowano dopiero drugi wynik pod względem dostaw aut do klientów (a więc i rejestracji) w tym roku. 

Średnia arytmetyczna rejestracji bateryjnych aut osobowych za pięć miesięcy 2024 r. spadła do 1 3651 sztuk, a mediana do 1 291. Liczba rejestracji elektryków w maju br. była więc 4,4% niższa od średniej.

Po pięciu miesiącach 2024 r. narastająco zarejestrowano 6 764 osobowe BEV, czyli o 0,9%, tj. o 59 sztuk więcej niż w tym samym okresie 2023 r. Widać, że mimo miesięcznej fluktuacji rynek elektryków w Polsce, chociaż wciąż obowiązuje rządowy system dopłat do zakupu lub leasingu/najmu długoterminowego zeroemisyjnych aut (w Niemczech go zniesiono) jest w stagnacji, i nie wie czy podążać w górę czy w dół. Inaczej niż cały rynek motoryzacyjny.

W maju br., według danych PZPM zarejestrowano 43 654 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 13,2% licząc rok do roku, a narastająco wydano tablice właścicielom 226 736 osobówek, czyli o 15,0% więcej niż rok wcześniej. 

Udział nowo rejestrowanych BEV wyniósł w maju br. 3,0%, co oznacza, że od szczytowego odczytu w listopadzie ub.r., kiedy sięgał 4,5% zmniejszył się on o 1/3. Narastająco po pięciu miesiącach tego roku liczba rejestracji elektryków wynosiła także 3,0% wszystkich osobówek. Polacy wiedzą, że transport może szkodzić środowisku naturalnemu, ale nie są jeszcze gotowi na porzucenie samochodów z silnikiem spalinowym. Wybierają więc miękkie hybrydy (106 396), hybrydy plug in (6 024) oraz auta na LPG (6 825), a nie zeroemisyjne klasyczne elektryki, nie mówiąc już autach z ogniwami wodorowymi.

W ciągu pięciu miesięcy 2024 roku zarejestrowano dopiero cztery osobowe samochody wodorowe. Nowe rejestracje FCEV, co by nie mówiło się o przyszłości technologii wodorowych, nie mają jak widać żadnego znaczenia w statystykach polskiego rynku motoryzacyjnego, a szkoda. Prawdopodobnie to pokłosie braku infrastruktury napełniania H2 – na razie, według danych PZPM, w Polsce są tylko dwie działające ogólnodostępne stacje tankowania wodoru jakości automotive z czteroma dyspenserami, w Warszawie i Rybniku (stacje NESO, należące do PAK-PCE Stacje Wodorowe, pośrednio kontrolowane przez Grupę Polsat Plus). Jest jeszcze kilka w fazie testów (np. stacje H2 Orlenu w Poznaniu i Katowicach), i w budowie, ale to najwyraźniej za mało dla polskich kierowców, którzy nie chcą jeździć tylko wokół komina. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu