PKN Orlen może zostać zmuszony do sprzedaży części aktywów po przejęciu Lotosu

PKN Orlen złoży wniosek ws. Lotosu w najbliższych tygodniach
10 czerwca 2019
IKEA Industry Stalowa Wola uruchomiła elektrociepłownię
10 czerwca 2019

PKN Orlen przygotowuje się do wysłania wniosków do Komisji Europejskiej w sprawie zgody na przejęciu Grupy Lotos. Fuzja ta, zapowiadana od wielu miesięcy, będzie jedną z największych takich transakcji w Polsce. Dyskutowana od wielu miesięcy transakcja może dokonać się pod pewnymi warunkami. Jak mówi portalowi cleanerenergy.pl Marek Niechciał, szef UOKiK, zasady połączenia w tym wypadku ustali KE, która Orlenowi po fuzji może nakazać pozbyć się części aktywów lub narzucić warunki behawioralne. Przykładem pierwszym była sprzedaż Wedla, a drugim wymogi narzucone przy przejęciu TVN.

Ostatnio Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, mówił, że ma nadzieję, na podjęcie decyzji przez Komisję Europejską – w sprawie przejęcia Grupy Lotos – jeszcze w tej kadencji, która kończy się 31 października 2019 r.

„Robimy wszystko, żeby to jeszcze Komisja Europejska w obecnym składzie wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos” – mówił szef Orlenu. „Oczywiście, Komisja Europejska ma struktury, które cały czas pracują, niezależnie od zmiany komisarza”. „Jesteśmy w ciągłym kontakcie z KE i postaramy się jak najszybciej złożyć ostateczny wniosek o koncentrację”.

Czytaj także: PKN Orlen liczy na decyzje KE w tej kadencji

Zgodę na tak dużą transakcję musi wydać Komisja Europejska, bo – jak wyjaśnia prezes UOKiK – w grę wchodzi duża wartość obrotów.

„UOKiK nie zajmie się transakcją połączenia PKN Orlen i Lotosu, Zgodnie z prawem  trafi ona do Komisji Europejskiej. KE bada co do zasady sprawę jeżeli łączny, globalny obrót uczestników koncentracji przekracza 2,5 mld euro. Orlen i Lotos z pewnością ten próg przekraczają. Dodatkowo sprawa ma  wpływ na rynki poza Polską. PKN Orlen prowadzi swoje interesy m.in. w  Czechach, na Litwie i w Niemczech, a paliwo do Polski trafia też z zagranicy, więc rynki, na który ma wpływ ta transakcja mogą mieć charakter ponadkrajowy– mówi Niechciał.

Jak dodaje, jeżeli Komisja wystąpi do Urzędu o opinię o  fuzji, wtedy UOKiK wspomoże urzędników KE.

Szef Urzędu podkreśla, że proces rozpatrywania wniosku przez Komisję może być podobny do tego, w jaki sposób takimi sprawami zajmuje się UOKiK.

„Wniosek o fuzję, w którym opisane są poszczególne rynki, liczy kilkaset stron. W tym przypadku materiał może być obszerniejszy biorąc pod uwagę liczbę obszarów, na których działają przedsiębiorcy. Oprócz sprzedaży paliw na stacjach są to np. rynek paliwa lotniczego, produkcji asfaltu, czy hurtowy rynek sprzedaży paliw”mówi szef UOKiK.

Jak dodaje, Komisja może też zainteresować się rozmieszczeniem i liczbą stacji benzynowych, należących do obu koncernów.

„Jeśli chodzi o stacje, to w naszych sprawach  badaliśmy na jakim terenie konkurują ze sobą. Przeanalizowaliśmy np. jakie odległości kierowcy są skłonni pokonać w poszukiwaniu tańszego paliwa i na tym terenie badaliśmy udziały uczestników koncentracji i ich rynkowych rywali”– mówi Niechciał.

„Jeżeli Komisja przyjmie podobną metodologię, to teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której okaże się, że PKN Orlen i Lotos będą mieli na lokalnie wyznaczonych rynkach na tyle dużo stacji, że może zapaść decyzja o konieczności sprzedaży części z nich, aby klient nadal miał wybór” – mówi Marek Niechciał.

Przywołuje przykład przejęcia sieci stacji paliw Arge przez BP, wskazując na konieczność sprzedaży przez ten koncern dwóch spośród 20 stacji. Obu w okolicach Cieszyna

„Okazało się, że w tamtej okolicy byłaby zbyt duża koncentracja stacji należących do tego koncernu, stąd warunek sprzedaży tych placówek” – mówi Niechciał.

„Oczywiście nie można już dziś przesądzać, że Komisja postawi warunki w sprawie Lotosu i Orlenu. Wiele będzie zależało od tego, czy na danym terenie, oprócz tych dwóch spółek będą też inne firmy paliwowe. Jeżeli na lokalnym rynku będzie konkurencja, wówczas stawianie warunków nie będzie potrzebne” – dodaje prezes UOKiK.

„Pamiętajmy również, że nasze rozważania są obecnie teoretyczne. Najpierw do Komisji musi trafić oficjalny wniosek Orlenu, potem będzie analiza i decyzja. Jeżeli faktycznie KE nałoży jakieś warunki, to mogą one dotyczyć różnych rynków np. obie firmy są producentami asfaltu, są również silne na rynku produkcji paliwa lotniczego. Może być także nakaz sprzedaży wybranych stacji benzynowych– mówi portalowi Niechciał.

I dodaje, że Komisja Europejska może zastrzec w swojej decyzji, że musi wiedzieć, kto będzie zainteresowany zakupem stacji i może postawić warunek, że musi to być podmiot niezależny od Orlenu.

tb i rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu