KGHM podał wielkość produkcji miedzi płatnej w październiku

Jest zgoda Taurona na due diligence spółki zależnej
22 listopada 2019
Nowa elektryczna „bestia” od Forda
23 listopada 2019
Wzrosła produkcja rudy miedzi

Huta Miedzi Głogów (źródło: KGHM)

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 56,2 tys. ton w październiku 2019 r. wobec 56,7 tys. ton rok wcześniej – podała spółka.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 56,3 tys. t, co oznacza poziom nie odbiegający istotnie od produkcji zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 124,7 t i była wyższa od wielkości zrealizowanej w październiku 2018 roku o 3,2 proc..

Produkcja TPM wyniosła 18,7 tys. troz. Wzrost produkcji miesięcznej r/r o 18,4 proc. dotyczył KGHM International Ltd. przede wszystkim ze względu na wyższą produkcję złota w kopalni Robinson.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów. Spadek w porównaniu do października 2018 r. jest skutkiem mniejszej zawartości molibdenu w rudzie przerabianej w kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-październik 2019 r. produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 585,8 tys. ton wobec 522,1 tys. ton rok wcześniej.

„W okresie od stycznia do października 2019 roku produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku. Spadek produkcji molibdenu wynika z niższej zawartości tego metalu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda. Plan produkcji wymienionych powyżej metali został zrealizowany z kilkuprocentową nadwyżką, natomiast wolumen sprzedaży miedzi i srebra był niższy niż założono w planie, głównie z uwagi na brak sprzedaży koncentratu uwzględnionego w budżecie KGHM Polska Miedź S.A. na okres raportowany” – czytamy także w materiale.

Jak podał koncern, według wstępnych danych sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła w październiku 50,7 tys. ton i była niższa o 18,1 proc. r/r.

„Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 50,7 tys. ton i była niższa o 11,2 tys. ton (-18,1 proc.) w porównaniu do sprzedaży miedzi z października 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A.” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 124,8 tony i była niższa o 26,4 tony w porównaniu do sprzedaży z października ubiegłego roku (-17,5 proc.). Przyczyną była niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 7,9 tys. troz i była niższa o 3,5 tys. troz (-30,7 proc.) w porównaniu do października 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą złota zrealizowaną w październiku bieżącego roku przez KGHM Polska Miedź S.A.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-46,7 proc.) w porównaniu do października 2018 roku. Głównym czynnikiem był spadek sprzedaży molibdenu z kopalni Sierra Gorda.

W spółce-matce:

– sprzedaż miedzi wyniosła 42,6 tys. ton i była niższa o 7,4 tys. ton (-14,8 proc.) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika w głównej mierze ze sprzedaży ok. 3,1 tys. ton miedzi w koncentracie pochodzącym z polskich aktywów produkcyjnych w październiku ubiegłego roku (w 2019 roku sprzedaż koncentratów Cu nie miała miejsca) oraz z wyższego zapasu miedzi na koniec września 2018 roku (w porównaniu ze stanem na 30 września 2019 roku) umożliwiającego realizację większej sprzedaży miedzi w październiku 2018 roku;

– sprzedaż srebra wyniosła 123,3 tony i była niższa o 26,5 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku (-17,7 proc.). Sprzedaż października ubiegłego roku obejmowała również 9,1 tony płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi. Ponadto na różnicę wpłynął rozkład zamówień klientów i uzgodniony harmonogram wysyłek w październiku bieżącego roku;

– sprzedaż TPM wyniosła 0,3 tys. troz i była niższa o 2,4 tys. troz (-88,9 proc.) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika z mniejszej sprzedaży złota na rynek krajowy w październiku tego roku oraz braku odpowiedniej ilości tego metalu, która umożliwiłaby realizację wysyłki na rynek zagraniczny. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).

W KGHM International:

– sprzedaż miedzi wyniosła 5,1 tys. ton i była niższa o 2,4 tys. ton (-32 proc.) w porównaniu do sprzedaży z października 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 1,2 tys. ton oraz koncentracie Robinson o ok. 0,8 tys. ton. W przypadku katod pochodzących z kopalni Franke, do spadku przyczyniła się niższa produkcja, natomiast na ilość płatnej Cu zawartej w koncentracie sprzedanym przez Robinson wpłynął przede wszystkim harmonogram zaplanowanych wysyłek. Wyższa była natomiast sprzedaż miedzi pochodzącej z kopalni Carlota o ok. 0,2 tys. ton;

– sprzedaż TPM wyniosła 5,7 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-13,6 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Na wynik ten wpływ miała głównie niższa sprzedaż TPM z Zagłębia Sudbury wynikająca z niższej zawartości płatnych TPM w rudzie;

– sprzedaż srebra wyniosła 0,8 tony. Jest to o 0,7 tony powyżej sprzedaży zrealizowanej w październiku ubiegłego roku. Główną przyczyną wzrostu było skorygowanie w październiku 2018 roku prowizorycznych zawartości srebra w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek;

– sprzedaż molibdenu wyniosła 0,06 mln funtów i była niższa o 0,07 mln funtów (-53,8 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2018 roku co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień oraz harmonogramu wysyłek.

W Sierra Gorda (55 proc. udziału KGHM):

– sprzedaż miedzi wyniosła 3 tys. ton i była niższa o 1,4 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku (-31,8 proc.). Przyczyną był niższy (o ok. 14,9 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w październiku bieżącego roku, wynikający z niższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek;

– sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,6 mln funtów (-46,2 proc.) w stosunku do sprzedaży w październiku 2018 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;

– sprzedaż srebra wyniosła 0,7 tony i była niższa o 0,6 tony (-46,2 proc.);

– sprzedaż TPM wyniosła 1,9 tys. troz i była niższa o 0,2 tys. troz (-9,5 proc.). Głównym powodem spadku sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, niższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi.

Narastająco w okresie styczeń-październik br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 564,3 tys. ton wobec 521,7 tys. ton rok wcześniej.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu