Sasin: Musimy odpowiedzieć na pytanie o korzyści konsolidacji spółek energetycznych

Spada konsumpcja węgla w obszarze Atlantyku. Ceny też
11 lutego 2020
O tym, co zasili Ostrołękę C, będzie wiadomo przed finalizacją wezwania PKN Orlen
11 lutego 2020

Największe spółki Skarbu Państwa na polskim rynku powinny zmierzać w kierunku konsolidacji, by dokonywać większych inwestycji i skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych – uważa minister aktywów państwowych (MAP) Jacek Sasin. 

„To jest pytanie, przed którym stoimy i musimy na nie odpowiedzieć, czy korzystnym dla gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych” – powiedział Sasin na konferencji prasowej.

„W stosunku do jednej z nich czyli Energi zostało złożone wezwanie do wykupu akcji przez Orlen (..) Co do pozostałych spółek musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy one powinny funkcjonować w swojej dotychczasowej strukturze, czy być może takie działania konsolidacyjne byłyby uzasadnione, czy dawałyby dobre efekty dla gospodarki” – dodał.

Zaznaczył, że sektor energetyczny stoi przed nowymi wyzwaniami w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. 

„Co do samego pomysłu konsolidowania spółek Skarbu Państwa wielokrotnie deklarowałem przekonanie, że jest to jest kierunek właściwy żeby tworzyć rzeczywiście duże podmioty, które po skonsolidowaniu tych budżetów inwestycyjnych byłyby w stanie nie tylko do znacznie większych inwestycji, ale też dużo skuteczniej rywalizować z innymi podmiotami, które działają w danych branżach” – powiedział Sasin.

Przypomniał, że temu służy chociażby plan konsolidacji Orlenu i Lotosu, podjęty przed powstaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych.

„Ten proces się toczy, jest na etapie zgód antymonopolowych w Komisji Europejskiej, mamy wielką nadzieję, że zakończy się pomyślnie i będziemy mogli te działania przeprowadzić” – dodał.

Zaznaczył, że „jest to (…) kierunek właściwy”,  zastrzegając jednak, że „co do jakichś konkretnych przedsięwzięć w przyszłości jeszcze za wcześnie o tym mówić”.

10 lutego została powołana Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego, a jej zadaniem jest wypracować propozycję reformy przepisów o nadzorze właścicielskim. Komisja ma dokonać przeglądu prawa i wypracować rekomendacje dotyczące m.in. wprowadzenia prawa koncernowego, zmian kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków rad nadzorczych spółek dominujących, zmian w zakresie obowiązków informacyjnych spółek wobec wspólników lub akcjonariuszy oraz innych zmian m.in. w kodeksie spółek handlowych.

„Chcemy spojrzeć na przepisy na nowo, zobaczyć na ile dzisiaj odpowiadają wyzwaniom współczesnej gospodarki, a na ile powodują, że te podmioty gospodarcze, które funkcjonują w Polsce nie mogą w pełni wykorzystywać swoich możliwości; nie mogą rozwijać się tak szybko, jak mogłyby gdyby to otoczenie prawne było bardziej przyjazne” – powiedział minister aktywów państwowych.

Stąd decyzja o powołaniu komisji, która ma zaproponować nowe rozwiązania.

„Te nowe rozwiązania mają dać dobre instrumenty do tego, aby właściciele mogli skutecznie tymi podmiotami gospodarczymi zarządzać” – dodał.

W skład komisji wejdą przedstawiciele resortu aktywów państwowych, sprawiedliwości, eksperci z zakresu prawa i innych dziedzin oraz praktycy, menedżerowie zarówno firm państwowych jak i prywatnych. 

Przygotowane propozycje mają zostać poddane szerokim konsultacjom.

„Chcemy stworzyć prawo, które będzie akceptowane i które będzie dobre dla wszystkich, a przede wszystkim, które będzie dawało impuls do tego, żeby polskie firmy  zarówno te państwowe, jak i te z kapitałem prywatnym (..) mogły skutecznie i szybko się rozwijać, (…) ale też by wychodziły poza granice i skutecznie konkurowały z innymi podmiotami, żebyśmy się dorobili takich czempionów, które mogłyby być wizytówką Polski” – powiedział Sasin.

Janusz Kowalski, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego, charakteryzując poszczególne zespoły powiedział, że największe wyzwania stoją przed zespołem prof. Andrzeja Szumańskiego.

„Najważniejszy zespół i najtrudniejsze zadanie to oczywiście reforma prawa koncernowego. Ta kwestia jest jedną z najistotniejszych dla polskiej gospodarki, ponieważ nie dotyczy tylko spółek skarbu państwa jak KGHM, PKN Orlen, ale też takich spółek jak Agora SA., LPP czy chociażby Asseco. Chcemy dać taki impuls prawny,  przygotować otoczenie prawne, jak chociażby w Niemczech, gdzie funkcjonuje koncern faktyczny i umowny, albo we Francji czy we Włoszech. Chcemy konkurować, przyciągać inwestorów, którzy chcą tworzyć duże grupy kapitałowe” – powiedział Kowalski. 

Wszyscy eksperci będą pracować społecznie. W I półroczu tego roku mają zostać przedstawione propozycje zmian dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych oraz obowiązków informacyjnych spółek wobec akcjonariuszy. W przyszłym roku ma pojawić się projekt prawa koncernowego.

Na podst. ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu