Jubileuszowa edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii

Rośnie udział elektryków na rynku motoryzacyjnym UE
3 września 2020
Columbus Energy zainwestuje w Saule Technologies
3 września 2020

Laureaci X edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii z zapałem realizują swoje projekty, mimo trwającego stanu epidemiologicznego. Na terenie pięciu województw prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-ekologicznym, w które angażują się wszyscy, niezależnie od wieku.

Ideą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji  innowacyjnych projektów ekologicznych. Tegoroczna jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” cieszyła się największym zainteresowaniem ze wszystkich dotychczasowych edycji. Łącznie wpłynęło aż 201 wniosków o dofinansowanie. 

W tym roku jury konkursu przyznało 24 granty – po 5 dla projektów z terenu województwa mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego, oraz 4 dla województwa zachodniopomorskiego. Laureaci wykazali się przede wszystkim kreatywnością i zaproponowali rozwiązania doskonale dopasowane do potrzeb swoich lokalnych społeczności. Autorzy projektów zaplanowali różnorodne działania, które realnie przyczynią się do oszczędzania wody czy zwiększania efektywności gospodarowania odpadami. X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii nadal trwa. W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym czas na realizację projektów został wydłużony. Nie zmienia to jednak faktu, że laureaci rozpoczęli już realizację zaplanowanych działań.

Roślinne oazy

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (woj. mazowieckie) podjęła się realizacji projektu pod nazwą „Biblioteka Roślin”. W ramach zaplanowanych działań zarówno w samej bibliotece, jak i holu dworca kolejowego, pojawią się rośliny lub elementy wystawy na temat ekologii i roślinności. Pierwsze roślinne oazy już powstały, a wystawę można podziwiać nie tylko będąc na miejscu, ale także online! Wystarczy zeskanować QR KOD, by na chwilę przenieść się do innej rzeczywistości! Całość projektu zostanie na jesieni uzupełniona warsztatami dla dzieci i młodzieży z legionowskich szkół o tajnikach szczepienia roślin, a mieszkańcy będą mieli możliwość wziąć udział w plantcrossingu, w czasie którego będą wymieniać się roślinami oraz doświadczeniami w ich pielęgnacji.

Leśny uniwersytet

Fundacja Larus (woj. podlaskie) postanowiła otworzyć „Leśny Uniwersytet Malucha”. Dzieci z grup żłobkowych i przedszkolnych wraz z najmłodszymi podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „PRZYSTAŃ” w Kostrach Noskach rozpoczęły właśnie swoje pierwsze wykłady, warsztaty, niedługo czeka ich też sesja! Oczywiście wszystko jest prowadzone tak, by pomóc dzieciom odpowiedzieć na najważniejsze pytania, których żaden profesor by się nie powstydził. „Czy w lesie mieszkają potwory?”, „czy można się schować w ziarnie fasoli?” – to tylko niektóre tezy, na których obalenie czy potwierdzenie czeka cały świat! Pierwsze odkrycia już za naszymi studentami, a kolejne – to kwestia czasu…

Segregacja i emisja 

Nie próżnują także młodzi badacze przyrody z województwa śląskiego. Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń w Mikołowie – realizuje projekt „Edukacja dla ochrony środowiska”. Dzieci i młodzież ze szkół, a także uczestnicy kolonii, półkolonii czy obozów harcerskich mogli zmierzyć się z kilkoma największymi wyzwaniami, jakie stoją przed nami wszystkimi w kontekście poszanowania środowiska naturalnego. Prawidłowa segregacja odpadów, poznawanie negatywnych skutków niskiej emisji i szukanie rozwiązań, by im przeciwdziałać – to jedne z kluczowych tematów poruszanych w czasie spotkań edukacyjnych.

Kompostowanie

Tymczasem niedaleko brzegów Morza Bałtyckiego w Wyszewie (woj. zachodniopomorskie), Gminny Ośrodek Kultury postanowił zabrać się za kompostowanie! W końcu to jedna ze skutecznych metod utylizowania odpadów biodegradowalnych. Mieszkańcy gminy, w ramach projektu „Kompostujesz – środowisko ratujesz!”, poznają tajniki budowy kompostowników oraz tworzenia w nich naturalnych nawozów. W projekt mocno zaangażowały się także dzieci, które przygotowały plakaty i prace plastyczne, by nauka kompostowania nie poszła w las.

To tylko niektóre z projektów, których realizacja rozpoczęła się i trwa w okresie wakacyjnym. Od jesieni do działań przystąpią nagrodzone samorządy oraz placówki oświatowe, których ambicje sięgają wysoko. Szczególnie intensywnie zapowiadają się prace w województwie podkarpackim! W Rzeszowie uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych im. Gen. Władysława Sikorskiego zbudują „Dom samowystarczalny energetycznie”, a Gmina Komańcza zrewitalizuje nasyp kolejowy.

Zapraszamy do śledzenia informacji o wszystkich naszych Laureatach – bieżące relacje oraz zdjęcia można znaleźć na naszym profilu konkursowym: FB/FunduszNaturalnejEnergii. 

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu