Strategia PGE zakłada 20 GW zielonej mocy w 2050 r.

AS24 Polska planuje wejść na rynek LNG w 2021 roku
19 października 2020
GreenWay Polska jest zainteresowane akwizycjami w sąsiednich krajach oraz w Polsce
19 października 2020

Polska Grupa Energetyczna przewiduje, że w 2050 r. moc zainstalowana jej jednostek osiągnie poziom 20 GW i będą to źródła w 100% odnawialne – zapowiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE podczas prezentacji nowej strategii Grupy PGE.

„Zakładamy, że w 2030 r. będziemy mieli 15 GW mocy czyli niewiele mniej niż teraz, kiedy mamy 18 GW, w 2040 r. planujemy mieć taką moc zainstalowaną jaką mamy dzisiaj, a w 2050 chcemy, aby wielkość ta wyniosła 20 GW. Oczywiście jeszcze dochodzą do tego możliwości akwizycyjne” – mówił Wojciech Dąbrowski, szef PGE.

Jak dodał początkowy spadek będzie efektem wydzielenia aktywów węglowych.

„Jesteśmy otwarci także na akwizycje, jesteśmy otwarci na budowę, liczymy na zmianę przepisów i liberalizację zasady 10 h co pozwoli nam wybudować więcej mocy w wiatrakach na lądzie. Zakładamy, że w 2050 r. w tych 20 GW, naszej mocy zainstalowanej, będzie 6,4 GW na morzu, a pozostałą część będą stanowić wiatraki na lądzie i fotowoltaika” – mówił Wojciech Dąbrowski.

Według niego wyodrębnienie aktywów węglowych pozwoli spółce na zwiększenie poziomu zadłużenia.

„Jeśli nie wydzielimy aktywów węglowych, to za półtora roku będziemy musieli ogłosić upadłość tej firmy” – dodał prezes PGE.

Jego zdaniem, optymalnym okresem wydzielenia wspominanych aktywów byłby koniec 2021 roku. W konsekwencji w 2025 r. wysokość EBITDA mogłaby spaść do ok. 5,5-6 mld zł. Dzisiaj jest 7 mld zł. W nowej strategii Grupa PGE przewiduje wysokość inwestycji na poziomie 75 mld zł.

„Po pierwsze, po wydzieleniu części konwencjonalnej do odrębnego podmiotu, będziemy mogli zaciągnąć wyższy dług aniżeli dzisiaj, ze względu na skierowanie produkcji w OZE. Szacujemy, że będziemy mogli zaciągnąć dług nawet do 30-35 mld zł. Chcemy nie tylko sięgnąć po środki zewnętrzne, ale także przeznaczymy nasze środki oraz liczymy na dotacje i wsparcie unijne. Będziemy poszukiwać podmiotów zainteresowanych inwestycjami. Jest duże zainteresowanie np. amerykańskich  funduszy emerytalnych. Jeśli chodzi o partnerów w energetykę odnawialną, to jest ich mnóstwo. Rozmawiamy także z naszym partnerem od morskiej energetyki wiatrowej, duńską firmą Ørsted, przede wszystkim sprzedamy im nasze udziały w spółce, a to będzie niebagatelna kwota, a poza tym oni zainwestują w Baltic 2 i 3. Jak Grupa będziemy aplikowali w kolejne tego typu przedsięwzięcia” – mówił Dąbrowski.

Dodał, że PGE liczy na podpisanie umowy z Ørsted do końca roku.

„Pozostało jeszcze trochę szczegółów do uzgodnienia, przede wszystkim kwestia wspólnego utrzymania, serwisowania tych jednostek, ale myślę, że powinniśmy podpisać umowę do końca roku” – powiedział prezes PGE

Jego zdaniem podstawą dla całego systemu będzie energia jądrowa, a OZE, ciepłownictwo będzie uzupełniało prace elektrowni jądrowych.

Prezes Dąbrowski dodał, że aby ustabilizować pracę OZE, potrzebne będą magazyny energii, których budowę ma PGE zaplanowaną w swojej strategii. Z zapowiedzi koncernu wynika, że bezpieczną działalność źródeł OZE, ma zapewnić budowa nowych, wielkoskalowych magazynów energii o pojemności 800 MW.

„Jednym z jej elementów jest energetyka prosumencka, wsparta magazynami energii” – mówił prezes PGE.

W produkcji ciepła koncern przewiduje 70% udział źródeł niskoemisyjnych do 2030 r., jednak – zgodnie z zapowiedziami prezesa Dąbrowskiego – gaz będzie jedynie paliwem przejściowym.

„Aktywa gazowe będą pracować do 2042 r., bo to tego czasu działać będzie mechanizm wsparcia dla kogeneracji. Przyglądamy się nowym technologiom, wyzwaniom. Dziś nie ma technologii, która może zastąpić gaz. Decyzje inwestycyjne o budowie nowych mocy w gazie musimy podjąć najpóźniej do 2025 r.” – mówił szef PGE.

Dąbrowski dodał także, że rozsądnym rozwiązaniem byłaby konsolidacja trzech grup energetycznych bez aktywów węglowych.

„Po co tworzyć trzy odrębne ogromne działy, można to zrobić w jednej firmie, to samo dotyczy krajowej dyspozycji mocy. Wystarczyłaby jedna, po co trzy. Oczywiście decyzje będą należały do właścicieli” – mówił prezes PGE.

Szef PGE dodał, że prace nad strategią trwały od lutego 2020 r. W efekcie jej realizacji do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85%, a energia odnawialna stanowić będzie 50% generowanej energii. Do 2050 r. PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100% energii ze źródeł odnawialnych. Czytaj więcej: PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu