Remont w Hucie Głogów wpłynął na produkcję miedzi w KGHM

Orlen Eko bogatszy o trzy specjalistyczne pojazdy
22 października 2020
sieci energetyczne
CEZ sprzedaje swoje aktywa energetyczne w Rumunii
23 października 2020
Wzrosła produkcja rudy miedzi

Huta Miedzi Głogów (źródło: KGHM)

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,9 tys. ton we wrześniu 2020 r. wobec 58,6 tys. ton rok wcześniej – podała spółka.

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 54,9 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 3,7 tys. t (-6 proc.). Spadek produkcji wystąpił w KGHM Polska Miedź S.A. (-4,1 tys. t), głównie ze względu na postój remontowy Huty Miedzi Głogów I oraz w KGHM International Ltd. (-1,6 tys. t) przede wszystkim z uwagi na eksploatację uboższych stref wydobywczych w kopalni Robinson. Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2 tys. t) co jest pochodną wyższej zawartości miedzi i wolumenu przerabianej rudy” – czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 121 ton, tj. była na poziomie porównywalnym do zrealizowanego we wrześniu 2019 roku.

Produkcja TPM wyniosła 16,2 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 2,4 tys. troz (-13 proc.) przede wszystkim ze względu na niższą zawartość metali szlachetnych w rudzie eksploatowanej w kopalniach Zagłębia Sudbury oraz w kopalni Robinson.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów. Spadek produkcji o 0,2 mln funtów (-29 proc.) wynikał z niższej zawartości metalu oraz wolumenu przerobionej rudy w kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja miedzi płatnej wyniosła 521 tys. ton wobec 529,5 tys. ton rok wcześniej.

„W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą produkcję górniczą, ograniczoną podaż złomów (I półrocze br.) w KGHM Polska Miedź S.A. oraz niższą produkcję KGHM International Ltd. Wolumen sprzedaży miedzi zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu. Spadek produkcji i sprzedaży srebra w relacji do budżetu jest przede wszystkim skutkiem niższej zawartości srebra w urobku przerabianym w kraju. W zakresie pozostałych głównych produktów budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką” – czytamy w komunikacie.

Jak podaje koncern, według wstępnych danych sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,3 tys. ton we wrześniu 2020 r. i była niższa o 21 proc. niż rok wcześniej.

„Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 53,3 tys. ton i była niższa o 14,1 tys. ton (-21 proc.) w porównaniu do sprzedaży miedzi z września 2019 roku. Głównym powodem spadku była niższa sprzedaż miedzi we wrześniu 2020 zrealizowana przez KGHM Polska Miedź ze względu na znaczne przyspieszenie sprzedaży w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Nieco niższą sprzedaż odnotowała również kopalnia Sierra Gorda” – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 119,3 tony i była niższa o 22,7 tony (-16 proc.) w odniesieniu do sprzedaży wrześniowej z ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 9,3 tys. troz i była niższa o 17 tys. troz (-65 proc.) w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie zeszłego roku. Za spadek odpowiada sprzedaż złota zrealizowana przez spółkę-matkę.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-42 proc.) względem września 2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda.

W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż miedzi sięgnęła 515,8 tys. ton wobec 513,6 tys. ton rok wcześniej.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu