Plan dla Bełchatowa grupy PGE to 2,5 mld zł inwestycji

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2
18 listopada 2020
Celem APS Energia jest wzrost przychodów
Prezes URE: Rynek energii elektrycznej stopniowo sam się uwalnia
18 listopada 2020

PGE szacuje, że wartość inwestycji na transformację Bełchatowa wyniesie 2,5 mld zł – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE podczas prezentacji wyników Grupy po III kwartale tego roku.

PGE opracowało plan transformacji regionu Bełchatowa, projekt pod nazwą „Sprawiedliwa transformacja Kompleksu Bełchatów”, który przewiduje trzy główne inicjatywy: powstanie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, gdzie koncern ocenia możliwość przetwarzania ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, budowę farm słonecznych o mocy do 500 MW, powstanie farm wiatrowych o mocy ok. 100 MW. Jak mówił prezes PGE, w grę może wchodzić także energia jądrowa.

„Zgłaszaliśmy rejon Bełchatowa jako możliwą lokalizację do zbudowania jednej z elektrowni jądrowych” – mówił Dąbrowski.

Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds.finansowych, odniósł się do informacji o wniosku w sprawie podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych. Jak mówił, taryfa G powinna zostać podniesiona o kilkanaście procent.

„Z naszych kalkulacji wynika, że taryfa G powinna zostać podniesiona o kilkanaście procent. Prezes URE nie uznaje dzisiaj w pełni rzeczywistych kosztów zakupu energii elektrycznej. Nie są uwzględniane realne koszty, które ponosi spółka PGE Obrót. Rozwój rynku prosumenckiego także spowodował dodatkowe, przez nikogo nie rekompensowane obciążenia w spółce PGE Obrót,. Spółka pobiera opłatę wyłącznie za tzw. deltę energii, a ze spółką dystrybucyjną rozlicza się za całkowity obrót. My proponujemy taryfy socjalne, gdzie najubożsi konsumenci byliby objęci tymi taryfami, a spółki obrotu – po optymalizacjach kosztowych – stałyby się przedsiębiorstwami rentownymi” – mówił Strączyński.

Prezes PGE ponownie zapewnił, że program inwestycyjny opiera się nisko i zeroemisyjnych źródłach wytwórczych, co zostało zawarte w nowej strategii Grupy (czytaj więcej: Strategia PGE zakłada 20 GW zielonej mocy w 2050 r.). Do 2040 r. mają powstać farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy 6,5 GW. Do 2030 r. moc z fotowoltaiki ma wynieść 3 GW, a moc z lądowych farm wiatrowych ma wzrosnąć do 1,5 GW. W ciągu 10 lat program magazynowania energii PGE zakłada 800 MW mocy.

„Chcemy aby 50 proc. nowo budowanych morskich farm wiatrowych było w rękach PGE” – mówił Dąbrowski,

Jak dodał do końca roku powinny zostać zawarte umowy z partnerem PGE, współpracującym przy morskich farmach wiatrowych. Czytaj więcej: Kolejny krok PGE i Ørsted w stronę inwestycji w offshore

„Negocjujemy ostateczne kwestie porozumienia z partnerem w sprawie offshore i głównie dotyczą one współpracy po wybudowaniu farm morskich. Daliśmy sobie ostateczny termin do końca roku, na sfinalizowanie szeregu porozumień z partnerem” – powiedział prezes PGE.

Czytaj także: PGE wydzierżawiła prawie 320 hektary gruntów pod instalacje PV

Dąbrowski mówił także, że liczy na szybki powrót do wypłaty dywidendy.

„Mamy nadzieję na szybki powrót do dywidendy, ale to zależy od decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jako zarząd mamy swoje rekomendacje, ale to zależy od sytuacji finansowej spółki” – powiedział szef PGE.

Czytaj także: PGE podsumowała III kwartał

Wiceprezes PGE mówił, że w przyszłym roku Grupa oczekuje spadku EBITDA w segmencie energetyka konwencjonalna i wzrostu w pozostałych segmentach.

Jak dodał w przyszłym roku mniejsza będzie wartość inwestycji w aktywa konwencjonalne, co stanie się przede wszystkim dzięki zakończeniu budowy bloku nr 7 w Turowie. W lipcu tego roku konsorcjum firm, realizujących budowę nowego bloku w Elektrowni Turów – Mitsubishi Hitachi Power System Tecnicas Reunidas oraz Budimex – poinformowało PGE GiEK o przesunięciu terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z 31 października tego roku na 30 kwietnia 2021 r.

Istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w niskoemisyjne źródła energii jest przewidziany w ciepłownictwie chodzi mi.in. o Nowa EC Czechnica, EC Bydgoszcz, EC Zgierz, EC Kielce. Inwestycje w niskoemisyjne źródła gazowe to także budowa mocy gazowych w Dolnej Odrze.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu