Farmy PV Polenergii z aukcji OZE powstaną do I kwartału 2022 r.

21 projektów PV Columbus Energy wygrało w aukcji OZE
18 grudnia 2020
PGE Energia Ciepła może ruszać z budową bloku gazowego w Bydgoszczy
21 grudnia 2020

Spółki zależne Polenergii rozwijające projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,99 MW wygrały aukcję na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i zakontraktowały sprzedaż energii przez 15 lat – podała spółka. Projekty, które wygrały tegoroczną aukcję zostaną ukończone między IV kw. 2021 r. a I kw. 2022 r.

„Spółki zależne emitenta:

1. Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 21,549 MWp – wygrały aukcję.

2. Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Buk I o łącznej mocy 6,436 MWp – wygrała aukcję” – czytamy w komunikacie.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał dziś, że w ósmej tegorocznej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) zakontraktowano prawie 11,75 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3 mld zł, zaoferowanej w ramach 1 618 ofert złożonych przez 590 wytwórców.

Polenergia poinformowała również, że ukończenie realizowanej przez spółkę Farmy Wiatrowej Piekło planowane jest na II kw. 2023 r.

„Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13 MW, która uzyskała wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, będzie zlokalizowana na terenie gmin Międzychód i Kwilcz. Składać się będzie z maksymalnie 6 turbin, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 40 GWh. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli uniknąć emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 35 tys. ton CO2, 30 ton SO2, 35 ton NOX, 10 ton CO oraz 2,5 tony pyłów zawieszonych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał przyszłego roku, a ich ukończenie przewidywane jest w drugim kwartale 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

Rok temu spółka uruchomiła swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną Sulechów I o mocy 8 MWp. Na terenie tej samej gminy powstaną kolejne dwa projekty: Sulechów II oraz Sulechów III, składające się z 22 instalacji PV o łącznej mocy 22 MWp. Trzeci projekt przygotowywany do realizacji to farma fotowoltaiczna Buk I położona na terenie Gminy Buk. Składać się będzie z 7 instalacji PV o mocy 7 Mwp. Harmonogram realizacji projektu Sulechów II przewiduje oddanie go do użytku w IV kwartale 2021 roku. Projekty Sulechów III oraz Buk I zostaną ukończone w I kwartale 2022 roku

„Łączna moc nowych farm fotowoltaicznych Polenergii, które wygrały grudniową aukcję, wynosi 29 MWp. Planowana roczna produkcja to blisko 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy rodzin. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 28 tys. ton CO2, 24 ton SO2, 28 ton NOX, 8 ton CO oraz blisko 2 ton pyłów zawieszonych. Czas pracy instalacji szacowany jest na 30 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie około 880 GWh” – czytamy dalej.

„Polenergia konsekwentnie buduje portfel oparty na bezpiecznych i zaawansowanych technologicznie projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Mocno zwiększamy zaangażowanie biznesowe w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, który w Polsce dynamicznie się rozwija, przyczyniając się do ochrony klimatu i budowy gospodarki niskoemisyjnej. Wierzymy, że fotowoltaika stanowi naturalne dopełnienie energii wiatrowej, m.in. dzięki uzupełniającemu się profilowi produkcji. Dlatego, oprócz pozytywnego wpływu na budowanie wartości grupy, projekty fotowoltaiczne umożliwią również sprawne bilansowanie pozycji handlowej posiadanego portfela. Kontynuujemy działania zmierzające do realizacji celów zaprezentowanych w ogłoszonej przez grupę strategii” – skomentował, cytowany w komunikacie prezes Michał Michalski.

Polenergia jest obecnie w trakcie budowy trzech projektów farm wiatrowych, które wygrały ubiegłoroczną aukcję OZE. Największy z nich to FW Dębsk o mocy 121 MW, którego ukończenie planowane jest w połowie 2022 r. W I połowie 2021 r. ukończona będzie natomiast budowa FW Szymankowo o mocy 38 MW, a FW Kostomłoty o mocy 27 MW zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2022 roku.

„Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów grupy mają spadające koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz pozytywne nastawienie banków do finansowania projektów energetyki zeroemisyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Polenergia wykorzystuje najlepsze dostępne obecnie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do istotnej redukcji kosztów wytwarzania” – czytamy dalej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu