Algorytmy Enei Operatora zoptymalizują pracę sieci

Polacy dostrzegają zagrożenia związane ze zmianami klimatu
13 stycznia 2021
Zdecydowana większość Polaków popiera rozwój energetyki wiatrowej
13 stycznia 2021

Źródło: Enea Operator

Enea Operator opracowała system zarządzania danymi, umożliwiający analizowanie pomiarów energii elektrycznej ze stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie. Specjalnie zaprojektowane algorytmy umożliwiają skuteczne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, zanim ich negatywne skutki odczują odbiorcy energii elektrycznej.

Dzięki specjalnie zaprojektowanym algorytmom możliwe jest kompleksowe wykorzystanie bazy pomiarowej i optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej. Algorytmy, optymalizujące pracę sieci elektroenergetycznych, zostały zbudowane w oparciu o dane pomiarowe pracy sieci, standardy Enei Operator oraz wiedzę ekspercką pracowników spółki, wspartą przez zespoły badawcze z polskich uczelni. Enea Operator wykorzystuje obecnie pięć zaawansowanych algorytmów, które pobierają dane ze stacji bilansujących.

Celem wdrożenia tego algorytmu jest optymalny dobór mocy transformatora i redukcja strat sieciowych. Algorytm pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów, a także znacząco wpływa na spadek emisji CO2, co czyni go rozwiązaniem proekologicznym– powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Algorytm doboru transformatora został stworzony dzięki współpracy z Politechniką Poznańską. Bazuje na rzeczywistych danych pomiarowych z pełnego roku. Uwzględnia dobowe, tygodniowe oraz sezonowe zmiany obciążenia transformatorów.

Algorytm optymalizacji przerw planowych wyznacza optymalne godziny dla planowania niezbędnych prac utrzymaniowych i modernizacyjnych na sieci energetycznej przeprowadzonych na stacjach SN/nN (transformujących napięcie ze średniego na niskie).

Dzięki temu rozwiązaniu możemy lepiej planować godziny przerw w dostawie energii elektrycznej, aby prace eksploatacyjne były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów. Spółka minimalizuje w ten sposób także ilość niedostarczonej energii”powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor departamentu zarządzania informacją pomiarową w Enei Operator.

Algorytm doboru przełącznika zaczepów analizuje, na którym poziomie należy ustawić przełącznik w transformatorze, aby klienci otrzymali najlepsze parametry napięcia. Jest to szczególnie istotne dla prosumentów wprowadzających energię do sieci, czyli dla coraz liczniejszej grupy odbiorców podłączonych do sieci dystrybucyjnej. Dzięki algorytmowi osoby zarządzające siecią Enei Operator otrzymują informację, że ustawienie przełącznika zaczepu jest optymalne lub że należy zmienić jego pozycję.

Kolejnym algorytmem wykorzystywanym przez Eneę Operator jest algorytm doboru rezerwowego źródła zasilania. Informacjami wejściowymi dla tego modelu są dane pomiarowe rejestrowane bezpośrednio przez licznik bilansujący, czyli licznik zamontowany na stacji transformatorowej średniego na niskie napięcie. Algorytm ten jest przydatny w sytuacjach awaryjnych; pozwala w szybki i precyzyjny sposób dobrać odpowiednią moc agregatu.

„Na podstawie analizowanych przez algorytm danych wyznaczany jest profil maksymalnych i średnich wartości obciążenia oraz optymalna wartość mocy potrzebnego agregatu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie agregatu na danej stacji, którego parametry są zbliżone do optymalnych” – podsumowuje Marciniak.

Każdy z pięciu wdrożonych przez Eneę Operator algorytmów został zaimplementowany do centralnego systemu akwizycji danych pomiarowych, którego rolę pełni aplikacja origAMI. Pozyskiwanie tak dużej ilości danych jest dużym wyzwaniem, jednak istotniejszy jest sposób i skuteczność zarządzania nimi. Aplikacja origAMI służy m.in. do gromadzenia użytecznych danych pomiarowych i wykorzystuje je w algorytmach mających na celu monitorowanie, kontrolę i ciągłą poprawę parametrów napięcia energii dostarczanej odbiorcom Enei Operator. Odpowiednio wykorzystane dane pozwalają spółce realizować nadrzędny cel: nieprzerwane dostawy energii elektrycznej o właściwych parametrach jakościowych do wszystkich klientów z obszaru działania Enei Operator, obejmującego północno-zachodnią część Polski.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu