APS Energia chce rozpocząć produkcję magazynów energii w II połowie roku

W Elektrowni Łagisza system przewidzi awarię i zaproponuje rozwiązanie
5 lutego 2021
6 chętnych na interwencyjną redukcję poboru mocy
5 lutego 2021

Podpisanie umów w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z WB Electronics możliwe jest na przełomie I/ II kw. br., a rozpoczęcie produkcji magazynów energii w ramach tego projektu – w II połowie roku – poinformował Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

„Jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń, to uwzględniając czas na proces due diligence spółki ENAP oraz negocjacje cenowe, sądzę, że podpisanie umów inwestycyjnych może nastąpić na przełomie I i II kw. tego roku” – powiedział Piotr Szewczyk.

Prezes APS Energii wyjaśnił, że projekt w sensie prawnym jest akwizycją, natomiast realnie łączy on dwa organizmy i ich kompetencje.

WB Electronics ma technologię pakietowania ogniw litowo-jonowych, zbliżoną do technologii Tesli. Natomiast APS Energia posiada technologię przetwarzania energii na różnych poziomach mocy, w tym tych dużych, w sytuacjach, w których magazyny energii byłyby stosowane w energetyce zawodowej czy zakładach przemysłowych. Chodzi o duże systemy kontenerowe, w których zabudowana jest bateria i systemy przetwarzania energii.

„Doświadczenie w tej dziedzinie też mamy, kilka instalacji magazynów energii w Polsce i za granicą już wykonaliśmy” – podkreślił prezes.

Produkcja we współpracy z WB Electronics może rozpocząć się w II połowie tego roku.

„Wytwarzanie magazynów energii będzie się odbywać w ramach ENAP-u. Chcemy je sprzedawać przede wszystkim w Polsce, ale też w krajach, w których mamy spółki zależne i bardzo dobrą pozycję rynkową. Już teraz mamy dużo zapytań. Wiele obiecujemy sobie po Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, w tym po Egipcie – gdzie, gdyby nie pandemia, mielibyśmy już funkcjonującą spółkę” – wskazał Szewczyk.

Dodał, że kolejnym zastosowaniem magazynów energii jest ich użycie w małych generatorach atomowych, tj. 10-100 MW, które nie mogą pracować jałowo. Spółka ma już zapytania z firm, które produkują lub zamierzają produkować takie generatory.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia będzie się wiązała z nakładami inwestycyjnymi APS Energia, m.in. na gniazda produkcyjne. Większe inwestycje zaplanowano na kolejne lata.

„Na początku nie będą potrzebne bardzo duże nakłady. Mamy halę w ENAP-ie, która jest do wykorzystania i ona wystarczy na rok-półtora, później będziemy chcieli zbudować kolejne pomieszczenia produkcyjne na posiadanej działce w Kozienicach. W perspektywie mamy plan pięciokrotnego powiększenia powierzchni produkcyjnej w ENAP-ie” – powiedział prezes.

Zarówno APS Energia, jak i WB Electronics są przekonane, że rynek magazynów energii będzie się rozwijał.

„Perspektywy rynku magazynów energii wyglądają bardzo dobrze. Muszą one iść w parze z rozwojem odnawialnych źródeł energii, a regulacje pojawiające się w Polsce od początku tego roku ewidentnie o tym świadczą” – podsumował Szewczyk.

APS Energia podała wcześniej, że podpisała z WB Electronics list intencyjny w sprawie możliwej sprzedaży większościowego pakietu akcji ENAP (50 proc. + 1 akcja) oraz nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii.

Spółka podała również, że pracuje nad modyfikacją strategii, m.in. w związku z planowanym wspólnym przedsięwzięciem z WB Electronics.

„Toczą się prace nad modyfikacją strategii” – powiedział Szewczyk.

Spółka liczy m.in. na przyśpieszony rozwój w obszarze magazynów energii, dzięki planowanemu wspólnemu projektowi z WB Electronics, realizowanemu za pośrednictwem spółki ENAP.

„Zdecydowanie pozytywnym wydarzeniem jest dla spółki przyjęcie przez rząd 'Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.’, zarówno ze względu na plany budowy elektrowni jądrowej, jak i rozwój odnawialnych źródeł i magazynów energii. Atom to najwyższa półka, jeśli chodzi o technologię zapewniającą pewność działania urządzeń. Udało nam się to osiągnąć i w tej chwili realizujemy kilka projektów w tym segmencie oraz walczymy o nowe w wielu krajach. Jeśli chodzi o polski program atomowy, to oczywiście jesteśmy przygotowani. Jesteśmy jedyną polską firmą, która tę technologię posiada” – podkreślił prezes.

Jednocześnie APS Energia zakłada kontynuowanie wcześniej określonych kierunków rozwoju.

„Niewątpliwie będziemy się rozwijać także na innych rynkach. Trakcja i transport pozostaje jednym ze strategicznych kierunków spółki. Pojawia się coraz więcej dużych projektów w tym segmencie rynku. Uważam, że poza OZE to jest kierunek, który będzie napędzał rozwój APS” – podsumował Szewczyk.

Aktualnie APS Energia realizuje strategię na lata 2019-2021. Przewiduje ona osiągnięcie średniorocznego wzrostu organicznego przychodów na poziomie do 20 proc. r/r i wejście w obszary działania takie jak trakcja jezdna (tramwaje, kolej), infrastruktura trakcyjna (sygnalizacja i wskaźniki), gospodarka energią (magazyny energii), środki transportu (autobusy elektryczne i hybrydowe), elektromobilność (stacje ładowania, serwis).

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu