Shell Polska chce uruchomić kolejne stacje LNG

Ogłoszono nabór do konkursu wodorowego w ramach IPCEI
5 marca 2021
Shell nie rozmawia z PKN Orlen w kontekście przejęcia Lotosu
5 marca 2021

Shell Polska rozpoczął prace nad uruchomieniem pięciu kolejnych stacji skroplonego gazu ziemnego LNG dla transportu ciężkiego, w tym w Świecku i Poznaniu – poinformował Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkową i Wschodnią w Grupie Shell.

„Liczymy na to, że co najmniej dwie stacje z 8 punktów tankowania LNG w Polsce, planowanych w ramach konsorcjum BioLNG EuroNet, uda się uruchomić jeszcze w tym roku. W przypadku obiektu w Świecku jesteśmy w przededniu testów technicznych” – powiedział Koliakin.

Pierwszą stację LNG w Polsce Shell uruchomił w połowie października 2020 r. pod Wrocławiem.

„Wolumen sprzedaży na tej stacji jest bardzo obiecujący i stale rośnie. Od początku jej działalności zarejestrowaliśmy już ponad 2 000 transakcji zakupu paliwa LNG i z każdym kolejnym miesiącem obserwujemy przyrost, co biorąc pod uwagę wciąż niewielką liczbę pojazdów ciężarowych zasilanych LNG na polskim rynku, należy uznać za dobry wynik” – podkreślił.

Polskie stacje LNG budowane przez Shell są częścią sieci 39 punktów tworzących korytarz LNG dla ciężarówek napędzanych tym paliwem, biegnący z Hiszpanii do Polski.

„LNG w transporcie ma bardzo duży potencjał, bo to już dojrzała technologia, zarówno pod względem pojazdów, jak i infrastruktury tankowania i daje efekty już dzisiaj, obniżając emisję gazów cieplarnianych czy redukując hałas w porównaniu do diesla. Ma też dodatkowy potencjał na przyszłość, w postaci bio-LNG, które w jeszcze większym stopniu będzie przyczyniać się do redukcji gazów cieplarnianych. Ale nie zapominajmy, że oprócz walorów niskoemisyjności LNG w transporcie to także biznes komercyjny, z którym wiążemy duże nadzieje” – dodał Koliakin.

Obok wspomnianego Świecka, kolejne lokalizacje stacji Shell LNG, gdzie prace są najbardziej zaawansowane, to Piotrków, Poznań i Iłowa.

Ponadto koncern ma nadzieję, że w 2021 roku uda się przezwyciężyć problemy z podłączeniem prądu według wydanych warunków przyłączeniowych i uruchomić w Polsce pierwsze punkty ultraszybkich ładowarek Ionity, a w przyszłości nie wyklucza także własnej sieci ładowarek w ramach usługi Shell Recharge – poinformował Koliakin.

„Nie jest tajemnicą, że w ramach prac nad uruchomieniem stacji Ionity w Polsce wciąż problemem jest dostępność dużych mocy i czas realizacji warunków przyłączeniowych. Otworzyliśmy już pierwsze z planowanych w regionie stacji Ionity – na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Nie rezygnujemy z planów otwarcia docelowo około 10 takich stacji w Polsce. Mamy nadzieję, że część z nich zacznie działać jeszcze w tym roku, ale z powodu czasu oczekiwania na realizację podłączeń trudno jest wskazać konkretne terminy” – powiedział Koliakin.

Podkreślił jednocześnie, że choć ultraszybkie stacje Ionity są na razie dla Shella priorytetem na polskim rynku, w dłuższej perspektywie firma zamierza rozważyć także uruchamianie w naszym kraju własnych, lub we współpracy z lokalnymi partnerami, punktów ładowania samochodów elektrycznych w ramach usługi Shell Recharge, która również działa już na Węgrzech.

„Zgodnie z naszą najnowszą strategią, reagujemy na potrzeby klientów, to oni są głównym motorem naszych działań. W takich krajach, jak Holandia czy Wielka Brytania, gdzie liczba samochodów elektrycznych jest znacznie większa, przykładamy dużą wagę do sieci ładowarek. W Polsce pojazdów elektrycznych wciąż jest niewiele, choć nie mamy wątpliwości, że ten rynek będzie się dynamicznie rozwijał i uważnie mu się przyglądamy. We właściwym momencie będziemy rozpatrywali uruchomienie także tutaj własnych ładowarek, istotne jest jednak, żeby był to odpowiedni produkt we właściwym czasie” – dodał Koliakin.

Czytaj także: Operator Ionity odsłania swoje plany

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu